Osmanlı'da Rumeli Şehirlerinin yer Adları Ş-T-U-Ü-V-Y-Z » Boşnak Medya
SON DAKİKA

Osmanlı’da Rumeli Şehirlerinin yer Adları Ş-T-U-Ü-V-Y-Z

Bu haber 01 Mart 2018 - 0:05 'de eklendi ve 278 views kez görüntülendi.

Zeynep Işıl Hamziç   Boşnak Medya

Ş

ŞABAÇ
(Sabatz) (Böğürdelen) شباچ
Kale (1471) Sırbistan
Kale (1476) Macar hâkimiyeti
Kazâ (1521) Osmanlı hâkimiyeti → Rumeli
eyâleti
Kazâ (1683) Avusturya hâkimiyeti
Kazâ (1690) Osmanlı hâkimiyeti → Bosna
Kazâ (1717) Avusturya hâkimiyeti
Kazâ (1739) Osman hâkimiyeti → İzvornik →
Bosna eyâleti
Kazâ (1788) Avusturya hâkimiyeti
Kazâ (1806) Sırp Prensliği
Kazâ (1856-1878) Sırp Prensliği eyâleti (salnâme)
Kazâ (1878) Sırbistan Krallığı
(Belgrad’ı baskı altında tutmak
amacıyla Fatih tarafında önce kale yaptırıldı.)

ŞABAN
شعبان Nâhiye (1899-1912) Kırcaali → Edirne vilâyeti
Nâhiye (1913) Kırcaali → Bulgaristan

ŞABOLEZ شابولز Eyâlet (19.yy.) Macaristan

ŞAGONYA
maa Podbuçya
شاغونيه Nâhiye (1661) Bosna → Bosna eyâleti

ŞAHİN
شاهين (Ekhinos(
Nâhiye (1889-1912) Darıdere → Gümülcine → Edirne
vilâyeti (salnâme)
Nâhiye (1913) Darıdere → Gümülcine → Yunanistan

ŞAHİNLER
شاهينلر (Anthia(
Nâhiye (1889-1908) Dedeağaç → Edirne vilâyeti
(salnâme)
Köy Meriç → Yunanistan

ŞAHVİK شاهويك Kazâ Merkezi
(1911-1912)
Kolaşin-i Zîr → Seniçe → Kosova
vilâyeti (salnâme)

ŞAPHÂNE شابخانه
Nâhiye (1889-1912) Gümülcine → Edirne vilâyeti
(salnâme)
Nâhiye (1913-1918) Bulgaristan
Nâhiye (1919) Gümülcine → Yunanistan

ŞARKÖY
(1849 : Şehrköy)
(1877 : Şarköy)
(Serb. Pirot) شاركوى
Kazâ (1849-1864) Niş → Niş eyâleti (salnâme)
Kazâ (1865-1870) Niş → Tuna vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1871) Niş → Prizren vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1873) Niş → Tuna vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1874) Niş → Prizren vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1875-1876) Niş → Tuna vilâyeti (salnâme)
Sancak (1876-1877) Sofya vilâyeti (salnâme)
Sancak (1877-1878) Kosova vilâyeti (salnâme)
Sancak (1878) Sırbistan
Kent Sırbistan

ŞARVİ شاروى Kazâ (1855-1861) Ruscuk → Silistre eyâleti (salnâme)

ŞEHR شهر
Nâhiye (1685) Gümülcine → Rumeli eyâleti
Nâhiye (1900-1912) Gümülcine → Edirne vilâyeti

ŞERSO
(Cherso) شرسو Ada (19.yy.) Adriyatik denizi → AvusturyaMacaristan

ŞEYHCUMA شيخ جمعه (Cebel(
Nâhiye 1892-1912) Gümülcine → Edirne vilâyeti
(salnâme)
Kasaba Kırcaali → Bulgaristan

ŞİKLOS
شكلوس
Sancak (1545) Budin eyâleti
Sancak (1600) Kanije eyâleti
Sancak (1686) Macaristan

ŞİMONTORNA
(Ungar. Smontornya) شمنطورنه Sancak (1568-1641) Budin eyâleti
Sancak (1686) Avusturya

ŞİRE
(Syra, Sras) (Hermopolis) شيره
Ada Yunanistan (Kiklada adalarından)

ŞİYAK شياق (Shijak(
Kazâ (1872) Draç → İşkodra vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1881-1912) Draç → İşkodra vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1913) Draç → İşkodra → Arnavutluk

ŞUBİN شوبين Nâhiye (1512-1548) Srebreniçe → İzvornik → Budin
eyâleti

ŞUMNU
(Bul. Şumen) (12.yy. Misionis) (1430 : Şumnu) maa Yenipazar
(1950-1964:Kalarovgrad) شمنى
Nâhiye (1521-1557) Silistre → Rumeli eyâleti
Kazâ (1560-1751) Silistre → Rumeli eyâleti
Sancak (1855-1864) Silistre eyâleti (salnâme)
Kazâ (1865) Ruscuk → Tuna vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1866-1878) Ruscuk → Tuna vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1878-1908) Bulgaristan eyâleti (Prensliği)
(salnâme)
Kazâ (1908) Bulgaristan krallığı
Vilâyet Bulgaristan

ŞUNFUKİ شونفوكى Eyâlet (19.yy.) Macaristan

ŞUVİRUN شويرون Eyâlet (19.yy.) Macaristan

T

TALANTİ
تاالنتى (Talanda(
Nâhiye (1466) Mora → Rumeli eyâleti
Kasaba (19.yy.) Yunanistan
(Ağrıboz adası yakınında, Lokarida
eyâletinin merkezi.)

TAMADYA طماديا Nâhiye (1466-1613) Ohri → Rumeli eyâleti

TARA تاره Nâhiye (1532-1548) Hersek → Rumeli eyâleti

TARGU MUREŞ
(Marostorda) مورش ترغو Eyâlet Merkezi (19.yy.) Mureş → Macaristan
Eyâlet Merkezi Mureş → Romanya

TARNOF
(Tarnow) تارنوف Kazâ (19.yy.) Galiçya → Avusturya-Macaristan
TARNOPOL تارنوپول Sancak (19.yy.) Galiçya → Avusturya-Macaristan

TAŞLI
طاشلى
Nâhiye (1889-1912) Sultanyeri → Gümülcine → Edirne
vilâyeti (salnâme)
Nâhiye (1913) Sultanyeri → Kırcaali → Bulgaristan

TAŞLICA
(Pljevlja) طاشليجه
Kazâ (1855-1865) Hersek → Bosna eyâleti (salnâme)
Kazâ (1865-1869) Yenipazar → Bosna vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1870) Saraybosna → Bosna vilâyeti
(salnâme)
Kazâ (1871) Yenipazar → Bosna vilâyeti (salnâme)
Sancak (1872) Kosova vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1873-1877) Yenipazar → Bosna vilâyeti
(salnâme)
Kazâ (1878-1880) Yenipazar → Kosova vilâyeti
Sancak (1883-1912) Kosova vilâyeti (salnâme)
Sancak (1913) Sırbistan
Sancak Karadağ’da

TAŞÖZ
(Thasos) (Volgaro) طاشوز
1456 Osmanlı Devletine katılışı
1457 Papalık donanması işgali
1458 Geri alınışı
(1463-1479) Osmanlı-Venedik arasında
defaatle el değiştirdi.
Sancak (1556) Cezâyir-i Bahri Sefîd eyâleti
Kazâ (1858-1861) Bozcaada → Cezâyir-i Bahr-i Sefid
eyâleti(salnâme)
Kazâ (1862-1864) Selânik → Selânik eyâleti (salnâme)
Kazâ (1865) Bozcaada → Cezâyir-i
Bahr-i Sefid eyâleti(salnâme)
Liva
(14 Mayıs 1318)
(1902) Selânik
Kazâ (30.07.1324)
(1908 Mec.Vük.Kar.)
Drama → Selânik
Sancak (1907) Selânik vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1911-1912) Drama → Selânik vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1913) Yunanistan

TATARBAZARCIĞI
(Pazarzdzhık)
(1516 : Saruhanbeyli) تاتار بازارجغى
Nâhiye (1519) Sofya → Rumeli eyâleti
Kazâ (1522-1744) Sofya → Rumeli eyâleti
Kazâ (1884-1888) Filibe → Rumeli-i şarkî vilâyeti
(salnâme)
Sancak (1907-1908) Rumeli-i şarkî vilâyeti (salnâme)
Vilâyet (1908) Bulgaristan Krallığı

TAVTOVA طاوطوه Kazâ (1878) Boğdan → Romanya

TEBE تبه
Kazâ (19.yy.) Atika maa Biyotiya → Yunanistan
(M.Ö Mısır ve Finike’den gelen
göçmenlerle kurulmuş, ihtimale
göre Mısır’ın Tebe şehrinin adı
buraya verilmiştir.)

TEBLUH تبلوخ Nâhiye (1586) Bosna → Bosna eyâleti

TEKYE تكيه
Nâhiye (1889-1912) Sultanyeri → Gümülcine → Edirne
vilâyeti (salnâme)
Nâhiye (1913) Sultanyeri → (Koşukavak) →
Kırcaali → Bulgaristan

TELÇAK تلچاق
Nâhiye (1532-1548) Srebreniçe → İzvornik → Budin
eyâleti
Nâhiye (1582-1610) Srebreniçe → İzvornik → Bosna
eyâleti

TEMENOS
maa Malviz تمنوس
Kazâ (1855-1867) Kandiye → Girit eyâleti (salnâme)
Kazâ (1867-1868) Kandiye → Girit vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1869-1875) Kandiye → Girit vilâyeti (salnâme)

TEPEDELEN
(Tepelene) تپه دلن
Kazâ (1519) Avlonya → Rumeli eyâleti
Kazâ (1623-1654) Yanya → Rumeli eyâleti
Kazâ (1855-1867) Ergiri maa Delvine → Yanya eyâleti
(salnâme)
Kazâ (1867-1869) Ergiri maa Delvine → Yanya
vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1870-1912) Ergiri → Yanya vilâyeti (salnâme)

TERABOİN
ترابوئين Nâhiye (1912) Tuz → İşkodra vilâyeti (salnâme)
Nâhiye (1913) Arnavutluk

TERLİS
(Trilis) ترليس
Nâhiye (1889-1904) Nevrekop → Siroz → Selânik
vilâyeti (salnâme)
Nâhiye (1913) Nevrekop (Gotse-Delçev) →
Bulgaristan

TERNİS ترنس Eyâlet (19.yy.) Macaristan

TEŞENE
(Teşanj) maa Yayçe تشنه
Nâhiye (1610-1661) Brod → Bosna eyâleti
Kazâ (1679) Bosna → Bosna eyâleti
Kazâ (1855) Banaluka → Bosna eyâleti
(salnâme)
Kazâ (1856-1865) Banaluka → Bosna eyâleti
(salnâme)
Kazâ (1866-1878) Banaluka → Bosna vilâyeti

TIMIŞVAR
(Temeşvar)
(Tamışvar)
(Rumah:Timişoara)
(Hung.Temeşvar)
طمشوار
Eyâlet Merkezi (1552) Banat eyâleti
Eyâlet Merkezi (1716) Avusturya işgali ve 1718 Pasarofça
antlaşmasıyla Avusturya’ya
Eyâlet Merkezi Timiş Yönetim Merkezi → Banat
bölgesi → Romanya

TIRHALA
(Greiech : Trikkala)
(Yenişehir)
ترحاله
Sancak (1395-1737) Rumeli eyâleti
Sancak (1846-1850) Selânik eyâleti (salnâme)
Sancak (1851-1854) Yanya eyâleti (salnâme)
Sancak (1855-1861) Selânik eyâleti (salnâme)
Sancak (1862-1865) Selânik eyâleti (salnâme)
Eyâlet (1867) Tırhala eyâleti (salnâme)
Sancak (1868) Yanya vilâyeti (salnâme)
Sancak (1869-1870) Yenişehri Fener → Yanya vilâyeti
(salnâme)
Sancak Merkezi
(30.05.1878)
Yanya’dan ayrılarak Müstakil
Sancak oldu
Sancak (1881) Yunanistan
Nomos M. Batı Tesalya → Yunanistan

TIRNOVA
(Tırnovacık)
(Malko-Tırnova) طرنوى
Nâhiye (1878-1879) Vize → Tekfurdağı → Edirne
vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1880-1912) Kırkkilise → Edirne vilâyeti
(salnâme)
Kazâ (1913) Burgaz → Bulgaristan

TIRNOVA
طرنوى
Nâhiye (1594) Yenişehir → Tırhala → Rumeli
eyâleti
Nâhiye (1878-1881) Yenişehir → Tırhala → Yanya
vilâyeti (salnâme)
Nâhiye (1881) Tırhala → Yunanistan

TİKVEŞ
(Kavadar) تيكوش
Kazâ (1854-1868) Manastır → Rumeli eyâleti (salnâme)
Kazâ (1869-1870) Selânik → Selânik vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1871) Manastır → Selânik vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1872) Selânik → Selânik vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1873) Manastır → Selânik vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1874-1912) Selânik → Selânik vilâyeti (salnâme)
Bölge Makedonya Cumhuriyeti

TİMOK
maa Groniye
maa Bana ve İsferlik تيموق
Nâhiye (1515) Vidin → Rumeli eyâleti
Nâhiye (1530) Vidin → Rumeli eyâleti
Nâhiye (1563) Vidin → Rumeli eyâleti
Nâhiye (1571-1619) Vidin → Rumeli eyâleti

TİMURİÇE
maa Malakas تيموريچه
Nâhiye (1431-1450) Avlonya → Rumeli eyâleti
Kazâ (1519) Avlonya → Rumeli eyâleti
Kazâ (1626-1654) Yanya → Rumeli eyâleti
Kazâ (1855-1864) Berat maa Avlonya → Yanya eyâleti
(salnâme)
Kazâ (1865) Berat maa Avlonya → Yanya eyâleti
(salnâme)
Kazâ (1866-1867) Avlonya → Yanya eyâleti (salnâme)
Kazâ (1868-1885) Berat → Yanya vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1886-1888) Preveze → Yanya vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1889-1894) Berat → Yanya vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1312)
(1902)
Berat → Yanya
(Iskaraparla tevhid edilerek
“Goşneciko” kazâsı.)
Kazâ (29 Mayıs 1315)
(1902-200)
Berat → Yanya
(Virsasa köyünde tekrar “Iskarapar”
adıyla kazâ)
Yeniden Nâhiye
(29 Mayıs 1315)
(1902-200)
Berat → Yanya
(Çeriçe merkezinde “Timuriçe”
yeniden nâhiye.)
TİMURLAR تيمورلر Nâhiye (1889-1912) Ortaköy →Edirne vilâyeti
Nâhiye (1913) Ortaköy → Bulgaristan

TİRAN
maa Akçahisar ve İşim (Tirana)
maa Eşbuzi maa Akçahisar
maa Kavaye ve Peklin تيران
Kazâ (1852-1865) Ohri → Rumeli eyâleti (salnâme)
Kazâ (1866-1867) İşkodra → Rumeli eyâleti (salnâme)
Kazâ (1870-1871) İşkodra → İşkodra vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1872-1874) Draç → İşkodra vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1875) İşkodra → Manastır vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1876) İşkodra → Manastır vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1877-1880) İşkodra → İşkodra vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1881-1912) Draç → İşkodra vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1912/1913) Arnavutluk
Başkent (1920) Arnavutluk
(1920 Draç’tan Tiran’a taşınmasıyla.)

TİRGOVİŞTE
maa Akova ترغويشته
Nâhiye (1485) Vulçıtrın→İskenderiye→ Rumeli
eyâleti
Nâhiye (1518-1570) Prizren → Rumeli eyâleti
Kazâ (1682) Prizren → Rumeli eyâleti
Kazâ (1855-1867) Yenipazar → Bosna eyâleti (salnâme)
Kazâ (1866-1867) Yenipazar → Bosna vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1868-1869) Yenipazar → Bosna vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1870) Saraybosna → Bosna vilâyeti

Kazâ (1871) Yenipazar → Bosna vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1872) Yenipazar → Kosova vilâyeti
(salnâme)
Kazâ (1873-1877) Yenipazar → Bosna vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1878-1884) Yenipazar → Kosova vilâyeti
Kazâ (1885-1912) İpek → Kosova vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1913) Sırbistan

TİRGOVİŞTE
ترغويشته
Kazâ Merkezi
(1856-1878)
Dimboviçe → Büyük Eflâk→ Eflâk
eyâleti (salnâme)
Kazâ Merkezi (1878) Dimboviçe → Romanya

TOĞRAD
(Nevgrad) توغراد Eyâlet (19.yy.) Macaristan

TOLNA
(Szekszard) تولنه Eyâlet (19.yy.) Macaristan
Yönetim bölgesi Macaristan

TOMORİÇE طموريچه Kazâ (16.yy.) Arvanid → Rumeli eyâleti

TOPÇU
maa Silistre طوپچى Kazâ (1855-1860) Ruscuk → Silistre eyâleti (salnâme)
Kazâ (1861-1864) Silistre → Silistre eyâleti (salnâme)

TORNA تورنه Sancak (19.yy.) Macaristan
TORONTAL تورونتال Eyâlet (19.yy.) Macaristan

TORYAN طوريان Kazâ (1878) Tırnova → Tuna vilâyeti (salnâme)

TOTOVA
maa Kalas (Galati) (Tavtova)
maa Kalas طوتوه
Kazâ (1856-1869) Boğdan eyâleti (salnâme)
Kazâ (1870-1875) Boğdan eyâleti (salnâme)
Kazâ (1876) Boğdan eyâleti (salnâme)
Kazâ (1877-1878) Boğdan eyâleti (salnâme)
Kazâ (1878) Boğdan → Romanya

TRAVNA
maa Gabrova maa Elene ve طراونه viranova
Kazâ (1856-1860) Tırnovi → Vidin eyâleti (salnâme)
Kazâ (1861-1864) Tırnovi → Silistre eyâleti (salnâme)
Kazâ (1865) Tırnovi → Tuna vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1866-1867) Tırnovi → Tuna vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1868) Tırnovi → Tuna vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1908) Bulgaristan Krallığı

TRAVNİK
maa Klis تراونيك
Sancak (1583-1698) Bosna eyâleti
Eyâlet Merkezi
(1699-1851)
Bosna eyâleti
Sancak (1855-1865) Bosna eyâleti (salnâme)
Sancak (1866-1878) Bosna vilâyeti (salnâme)
TREBÇE تربچه Nâhiye (1525-1544) Vulçıtrın → Rumeli eyâleti
Kazâ (1682-1700) Vulçıtrın → Rumeli eyâleti

TREBİN (Trebine)
(Hersek ve Bosna’da
iki ayrı Trebine var.)
(Trebinje) maa Nikşik ve Popov
maa Nikşik تره بين تره بينه
Nâhiye (1477-1580) Brod → Bosna → Rumeli eyâleti
Nâhiye (1661) Yenipazar → Bosna eyâleti
Kazâ (1855-1862) Hersek → Bosna eyâleti (salnâme)
Kazâ (1863-1864) Hersek → Bosna eyâleti (salnâme)
Kazâ (1866-1875) Hersek → Bosna vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1876) Gaçka → Bosna vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1877) Gaçka → Hersek vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1878) Hersek → Bosna vilâyeti (salnâme)

TREBOVA بوه تره Nâhiye (1530) Bosna → Rumeli eyâleti

TRİGRAD تريغراد
Nâhiye (1892-1899) Rupçoz → Gümülcine → Edirne
vilâyeti (salnâme)
Nâhiye (1900-1904) Rupçoz → Drama → Selânik
vilâyeti (salnâme)

TRİN
(Tırın) ترن Sancak Merkezi (1878) İznepol → Bulgaristan eyâleti
(salnâme)

TRİPOLİÇE تريبوليچه
Kazâ (1523) Mora → Rum eyâleti
Eyâlet Merkezi (1820) Mora eyâleti
Eyâlet Merkezi
(1829/1830)
Mora → Yunanistan
Vilâyet Merkezi Arkadya → Yunanistan

TULCA
(Tolçi/Tolci) maa Karayova (Ruman : Tulcea)
طولجە طولچى/طولجی
Kazâ (1562) Küçük Eflâk → Eflâk eyâleti
Sancak (1851-1864) Silistre eyâleti (salnâme)
Sancak (1865-1878) Tuna vilâyeti (salnâme)
Sancak (1878) Romanya
(Dobruca’da ve Tuna sahilinde.)

TUNA
(Ruscuk) طونه (Şumnu(
Vilâyet (1864-1878) Tuna vilâyeti
(Vilayet teşkilinin ilk uygulandığı yer.)
1878 Bulgaristan Prensliği
(vilâyeti teşkilâtı lağvedildi.)

TURNU
maa Deliorman ve
Yergöğü maa Deliorman ve
Vlaşka (Turnu Maģurele) طورنو
Kazâ (1856-1864) Büyük Eflâk → Eflâk eyâleti (salnâme)
Kazâ (1865-1869) Büyük Eflâk → Eflâk eyâleti (salnâme)
Kazâ (1870-1873) Büyük Eflâk → Eflâk eyâleti (salnâme)
Kazâ (1876) Büyük Eflâk → Eflâk eyâleti (salnâme)
Kazâ (1877-1878) Eflâk eyâleti
Kent (1878) Romanya

TUROKS
(Thurocs) (Sn. Marton) طوروقس
Eyâlet (19.yy.) Macaristan

TUTRAKAN
(Totrakoa)
(Ruman : Turtucaia)
maa Ruscuk
maa Cuma-i Atik
maa Cuma-i Atik
ve Yenipazar طوتراقان
Kazâ (1642) Niğbolu → Özi eyâleti
Kazâ (1864) Silistre → Silistre eyâleti (salnâme)
Kazâ (1865) Ruscuk → Tuna vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1866) Ruscuk → Tuna vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1867) Ruscuk → Tuna vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1868-1878) Ruscuk → Tuna vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1878-1908) Silistre → Bulgaristan eyâleti
(salnâme)
Kazâ (1908-1913) Bulgaristan Krallığı
Kazâ (1913-1916) Romanya
Kazâ (1916-1919) Bulgaristan
Kazâ (1919-1939) Romanya
Kazâ (1940) Bulgaristan yönetimi

TUZBURUN
طوزبرون
Nâhiye (1889-1912) Ahiçelebi → Gümülcine → Edirne
vilâyeti (salnâme)
Nâhiye (1913) Ahiçelebi → Bulgaristan

TUZLA-İ BÂLÂ طوزلۀ باال Zîr ve
Kazâ (1855-1865) İzvornik → Bosna eyâleti (salnâme)
Kazâ (1866-1867) İzvornik → Bosna vilâyeti (salnâme)
Nâhiye (1878) Tuzla-i Zîr → İzvornik → Bosna
vilâyeti (salnâme)

TUZLA-İ ZÎR
(16.yy. Memleha-i
Zîr)
(1855 : Tuzla-i Zîr)
ve Bâlâ
(1855 : Tuzla-i Zîr)
ve Bâlâ طوزلۀ زير
Nâhiye (1530-1548) Srebrenice → İzvornik → Bosna
→ Rumeli eyâleti
Nâhiye (1582-1703) İzvornik → Bosna eyâleti
Kazâ (1855-1865) İzvornik → Bosna eyâleti (salnâme)
Kazâ (1866-1867) İzvornik → Bosna vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1868) İzvornik → Bosna vilâyeti (salnâme)
Sancak Merkezi (1878) İzvornik → Bosna vilâyeti (salnâme

TUZLU
(Tuzlı) maa Tırnovi ve Hotaliç طوزلى
Nâhiye (1586) Niğbolu → Rumeli eyâleti
Kazâ (1603) Silistre → Rumeli eyâleti
Kazâ (1861-1864) Tırnovi → Silistre eyâleti (salnâme)

TÜKİCE توكجە Nâhiye (1477) Hersek → Rumeli eyâleti

U

UDOBİNE بينه اوده Nâhiye (1570) Bosna → Rumeli eyâleti

ULAŞ
اوالش (Olash(
Köy Tımışvar → Romanya
(1696’da Avusturya ile yapılan savaşla bilinir.)

UMURFAKİH
(Jeglartsi) maa Silistre
maa Yenipazar
maa Cuma-i Atik
ve Tutrakan امورفقيه
Kazâ (1855-1861) Ruscuk → Silistre eyâleti (salnâme)
Kazâ (1861-1864) Silistre → Silistre eyâleti (salnâme)
Kazâ (1865) Ruscuk → Tuna vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1866) Ruscuk → Tuna vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1867) Ruscuk → Tuna vilâyeti (salnâme)

URAKE اوراكه Nâhiye (1466) Mat → Ohri → Rumeli eyâleti

URUŞ اوروش Kazâ Merkezi (1900) Merdita → İşkodra → İşkodra vilâyeti
USKUPYE اوسقوپيه Nâhiye (1516) Neretva → Bosna → Rumeli eyâleti
USORA اوسوره Nâhiye (1516-1661) Brod → Bosna → Bosna eyâleti
USTROFÇA
maa Prozor ve Pojin اوستروفچه Kazâ (1856-1864) Travnik maa Klis → Bosna eyâleti

USTRUGA
(Struga) اوستروغه Nâhiye (1889-1912) Ohri → Manastır → Manastır
vilâyeti (salnâme)
USTUDANA
(Kameniska) اوستودانه Nâhiye (1488-1540) Vişegrad → Bosna → Rumeli eyâleti
USTRUMCA
(Stroumitza)
اوسترومجه (Strumika(
Nâhiye (1486) Köstendil → Rumeli eyâleti
Kazâ (1519-1699) Köstendil → Rumeli eyâleti
Kazâ (1855-1866) Selânik → Selânik eyâleti (salnâme)
Kazâ (1867-1912) Selânik → Selânik vilâyeti (salnâme)
Kent Makedonya Cumhuriyeti
(Bulgar-Yunan sınırı yakınında)

UZİÇE
(Titovo-Uziçe) اوزايچه Kazâ (1856-1878) Sırp eyâleti (salnâme)

Ü

ÜLGÜN
maa Bar (Ulcinj)
maa Peklin ve
Kavaye maa Zadrime اولكون
Kazâ (1855-1861) İşkodra → Rumeli eyâleti (salnâme)
Kazâ (1861-1867) İşkodra → Rumeli eyâleti (salnâme)
Kazâ (1868) İşkodra → İşkodra eyâleti (salnâme)
Kazâ (1868-1873) İşkodra → İşkodra vilâyeti
(salnâme)
Kazâ (1874) İşkodra → İşkodra vilâyeti
(salnâme)
Kazâ (1875) İşkodra → Manastır vilâyeti
(salnâme)
Kazâ (1876) İşkodra → Manastır vilâyeti
(salnâme)
Kazâ (1877-1879) İşkodra → İşkodra vilâyeti
(salnâme)
Kazâ (1880) İşkodra → İşkodra vilâyeti
(salnâme)
Kazâ (1881) İşkodra → İşkodra vilâyeti
(salnâme)
(Gosine yerine Karadağ’a bırakılmıştır.)

ÜRGÜP
(Ürgüb) (Prokublje)
(Precop) (Orkub) (Kroşovaç’ın 40 km.
güneydoğusunda) maa Kurşunlu اوركوب
Nâhiye (1516) Alacahisar → Rumeli eyâleti
Kazâ (1530-1700) Alacahisar → Bosna eyâleti
Kazâ (1849-1864) Niş → Niş eyâleti (salnâme)
Kazâ (1865) Niş → Tuna vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1866-1870) Niş → Tuna vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1871-1874) Niş → Prizren vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1875) Niş → Tuna vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1877-1878) Niş → Sofya vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1878) Niş → Kosova vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1878) Niş → Sırbistan

ÜSKÜP
(Skopje) اوسكوب
Kazâ (1465-1522) Edirne → Rumeli eyâleti
Sancak (1578-1716) Rumeli eyâleti
Eyâlet (1846-1850) Üsküb eyâleti (salnâme)
Sancak (1851) Prizren eyâleti (salnâme)
Eyâlet (1852-1868) Üsküb eyâleti (salnâme)
Sancak (1869) Selânik vilâyeti (salnâme)
Sancak (1870-1871) Prizren vilâyeti (salnâme)
Sancak (1872) Kosova vilâyeti (salnâme)
Sancak (1873-1874) Prizren vilâyeti (salnâme)
Sancak (1875-1877) Manastır vilâyeti (salnâme)
Sancak (1877-1912) Kosova vilâyeti (salnâme)
(1912-1915) Sırbistan
(1915-1918) Bulgaristan
1918 Sırbistan
Başkent (1990) Makedonya Cumhuriyeti(1912-1915) Sırbistan
(1915-1918) Bulgaristan
1918 Sırbistan
Başkent (1990) Makedonya Cumhuriyeti

v

VAC واج (Vaitzen(
Sancak (1625) Budin eyâleti
Kent Peşte yönetimi bölgesi → Macaristan

VADOMİR وادومیر Nâhiye (1874) Sofya → Tuna vilâyeti

VAKIF
(İskovile) وقف Kazâ Merkezi (1866) Akhisar → Travnik → Bosna
vilâyeti (salnâme)

VALPOVA
(Kroat. Valpovo) والپوه
Sancak (1609) Kanije eyâleti
Kazâ (1812) Sırp eyâleti
Kazâ (1867) Sırbistan

VALYEVO
(Valjevo) واليوو Kazâ (1855-1878) Sırp eyâleti (salnâme)
Kazâ (1878) Sırbistan Krallığı

VAMOS واموس Sancak Merkezi (1891) İsfakya → Girit vilâyeti

VARAD
(Oradea) (Hung. Nagi Varad)
(Dt. Grosvardein) واراد
Eyâlet (1660) Varad eyâleti → Osmanlı yönetimi
Eyâlet (1692) Avusturya yönetimi
Eyâlet (1918) Romanya
Eyâlet (1940) Macaristan
Eyâlet Merkezi (1945) Bihor → Romanya
(Budapeşte’nin 310 km. doğusunda)

VARADİN
(Varazdin) (Peter Varadin)
(Hung. Varasd) وارادين
Kazâ (1525-1700) Osmanlı idaresi
Kazâ (19.yy.) Hırvatistan → Avusturya maa
Macaristan (Zağreb’in 72 km. kuzeydoğusunda)

VARADİN وارادين
Kasaba Tımışvar → Macaristan
Kasaba Tımışvar → Romanya
(Tımış nehri üzerinde ve Pansova’nın 32 km. kuzeybatısında)

VARDAR-I KEBÎR
ve SAGÎR maa Kelemerye
(Gelemerye) ve Pazargâh واردار
Kazâ (1862-1863) Selânik → Selânik eyâleti (salnâme)
Kazâ (1864) Selânik → Selânik eyâleti (salnâme)
Kazâ (1866) Selânik → Selânik vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1868-1907) Selânik → Selânik vilâyeti (salnâme)

VARNA
(Ant. Odessos) وارنه
Kazâ (1393) Silistre → Rumeli eyâleti
Kazâ (1406-1415) Bizans dönemi
Kazâ (1416-1585) Silistre → Rumeli eyâleti
Sancak (1586-1603) Rumeli eyâleti
Sancak (1846-1864) Silistre eyâleti (salnâme)
Sancak (1865-1878) Tuna vilâyeti (salnâme)
Sancak (1878-1908) Bulgaristan eyâleti (Prensliği)
(salnâme)
Vilâyet (1908) Bulgaristan Krallığı

VAS
(Szombathely) واس Eyâlet Macaristan (Avusturya sınırı yakınında)

VASİLİKO
واسيليقو
Kazâ Merkezi (1872) Ahtapol → Kırıkkilise → Edirne
vilâyeti (salnâme)
Kazâ Merkezi (1913) Ahtapol → Burgaz → Bulgaristan

VASLUİ واسلوئ
Kazâ (1455) Boğdan → Boğdan eyâleti
Kazâ (1856-1878) Boğdan → Boğdan eyâleti (salnâme)
Kazâ (1878) Romanya

VATİ واتى
Emaret M. (1832) Sisam emareti (salnâme)
Emaret M. (1912) Yunanistan işgali
Emaret M. (1923) Kesin olarak Yunanistan (Lozanla)
VAYÇEN
(Vaitzan) وايچن Kasaba Peşte → Macaristan

VELESTİN
maa Tırhala ولستين
Nâhiye (1540-1611) Çatalca → Tırhala → Rumeli eyâleti
Kazâ (1682) Tırhala → Rumeli eyâleti
Kazâ (1855) Tırhala → Selânik eyâleti (salnâme)
Kazâ (1856-1861) Tırhala → Yanya eyâleti (salnâme)
Kazâ (1861-1865) Tırhala → Yanya eyâleti (salnâme)
Kazâ (1867-1868) Tırhala → Tırhala eyâleti (salnâme)
Nâhiye (1878-1879) Golos → Tırhala → Yanya vilâyeti
(salnâme)
Nâhiye (1880-1881) Çatalca → Tırhala → Yanya vilâyeti
(salnâme)
Nâhiye (1881) Çatalca → Tırhala → Yunanistan

VENÇE
maa Grebene
maa Naslic ونيچه
Kazâ (1855-1864) Yanya → Yanya eyâleti (salnâme)
Kazâ (1865) Kesriye → Rumeli eyâleti (salnâme)
Kazâ (1866-1867) Yanya → Yanya vilâyeti (salnâme)
Nâhiye (1878-1879) Grebene → Yanya → Yanya vilâyeti
(salnâme)
Nâhiye (1880) Grebene maa Leskovik → Yanya
vilâyeti(salnâme)
Kazâ (1880) Göriçe → Manastır vilâyeti (salnâme)
Nâhiye (1881) Grebene → Yanya → Yanya vilâyeti
(salnâme)
Nâhiye (1884) Serfice → Manastır → Manastır
vilâyeti (salnâme)
Nâhiye (1885-1888) Grebene → Serfiçe → Manastır
vilâyeti (salnâme)
Nâhiye (1890-1903) Kozana → Serfiçe → Manastır
vilâyeti (salnâme)
Nâhiye (1904-1912) Grebene → Serfiçe → Manastır
vilâyeti (salnâme)

VESPREM
(Ungar. Veszprém)
(Dt. Pespirim) وسپرم
Sancak (1545) Budin eyâleti
Sancak (1549) Avusturya işgali
Sancak (1552) Osmanlı idaresi
Sancak (1566) Avusturya işgali
Sancak (1593) Osmanlı idaresi
Eyâlet (1598) Avusturya yönetimi
Sancak (17.yy.) Osmanlı idaresi
Sancak (1687) Avusturya yönetimi
Yönetim Müstakil Vesprem bölgesi → Macaristan

VESTENİÇE
maa Palio-Pogonya وستنيچه Kazâ (1856-1865) Ergiri maa Delvine → Yanya eyâleti

VILK ويلك Nâhiye (1455) Bosna → Rumeli eyâleti

VİDİN
(Lât. Bononia)
(13.yy. Bidin) ويدين
Kazâ (1396-1527) Semendire → Rumeli eyâleti
Sancak (1527-1552) Rumeli eyâleti
Sancak (1552-1641) Tımışvar eyâleti
Sancak (1798-1803) İsyancı Pazvantoğlu işgalinde
Eyâlet (1846-1864) Vidin eyâleti (salnâme)
Sancak (1865-1878) Tuna vilâyeti (salnâme)
Sancak (1878) Bulgaristan eyâleti (Prensliği)
Vilâyet (1908) Vidin → Bulgaristan Krallığı

VİDOŞKA ويدوشقه Nâhiye (1520-1540) Foça → Hersek → Rumeli eyâleti

VİLÇE
maa Rimnik (Rimnicu Vilceo) Vilçe (Vilcea) ولچه
Kazâ (1856-1876) Küçük Eflâk → Eflâk eyâleti
Kazâ (1877-1878) Küçük Eflâk → Eflâk eyâleti
Kazâ (1878) Romanya

VİNÇAÇ ونچاج Nâhiye (1530-1567) Bosna → Rumeli eyâleti
VİNÇE وينچه Nâhiye (1883) Kozana → Serfiçe → Kosova
vilâyeti

VİRANEŞ ويرانش
Nâhiye (1878) Prepol → Yenipazar → Kosova
vilâyeti (salnâme)
Nâhiye (1881-1888) Yenipazar → Kosova vilâyeti
(salnâme)
Nâhiye (1889-1901) Kolaşin-i Zîr → Yenipazar →
Kosova vilâyeti (salnâme)
Nâhiye (1902-1910) Kolaşin-i Zîr → Seniçe → Kosova vilâyeti

VİRAZEN ورازن Kazâ (1856-1857) Sırp eyâleti
VİRBANYA وربانيا Nâhiye (1530) Brod → Bosna → Rumeli eyâleti
VİRBAŞKI ويرباشقى Nâhiye (1530) Bosna → Rumeli eyâleti
VİRHOVİNE ويرهووينه Nâhiye (1530-1540) Brod → Bosna → Rumeli eyâleti
Nâhiye (1610-1661) Brod → Bosna → Bosna eyâleti
VİRH-RİKA
ويرح ريقه
Nâhiye (1530) Iskıradin → Bosna → Rumeli eyâleti
Nâhiye (1548) İzvornik → Budin eyâleti
Nâhiye (1553-1570) Iskıradın → Bosna → Rumeli eyâleti
VİRENİÇE
ويرنيچه
Nâhiye (1477-1478)
Nâhiye
(20 Haziran 1910 Kan.)
Vidin → Rumeli eyâleti
Vulçitrin → Kosova
VİSKOVİK
(Visikok) ویسیقوك Nâhiye (1910-1912) Görice → Manastır
VİSOKA
maa Varoş
ويسوقه
Nâhiye (1485-1541) Saray → Bosna → Rumeli eyâleti
Nâhiye (1594) Saray → Bosna → Bosna eyâleti
Nâhiye (1598-1606) Hersek → Bosna eyâleti
Nâhiye (1610-1661) Saray → Bosna → Bosna eyâleti
Kazâ (1679-1696) Bosna → Bosna eyâleti
Kazâ (1855-1864) Bosna → Bosna eyâleti (salnâme)
Kazâ (1865) Bosna → Bosna eyâleti (salnâme)
Kazâ (1866-1878) Bosna → Bosna vilâyeti (salnâme)

VİSORA ويسوره
Nâhiye (1532-1548) Srebreniçe → İzvornik → Rumeli
eyâleti
Nâhiye (1582-1610) Srebreniçe → İzvornik → Bosna eyâleti

VİŞEGRAD ويشغراد
Kazâ (1485-1530) Bosna → Rumeli eyâleti
Kazâ (1580-1661) Bosna → Bosna eyâleti
Kazâ (1855-1865) Yenipazar → Bosna eyâleti (salnâme)
Kazâ (1866-1878) Bosna → Bosna vilâyeti (salnâme)

VİŞTERAN وشتران Nâhiye (1904-1912) Filorine → Manastır vilâyeti (salnâme)

VİYANA
(Vienne, Vien) (Hung. Beç) ويانه
Başkent Avusturya
(Osmanlı, Macarca olan ًBeçٍi kullanmıştır. 1529 ve 1683 yıllarında
Türkler tarafından iki kez kuşatılmış, alınmamıştır.)

VLAŞKA
maa Yergöğü ve Deliorman والشقه
Kazâ (1856-1864) Büyük Eflâk → Eflâk eyâleti (salnâme)
Kazâ (1865-1869) Büyük Eflâk → Eflâk eyâleti (salnâme)
Kazâ (1870-1876) Büyük Eflâk → Eflâk eyâleti (salnâme)
Kazâ (1877-1878) Eflâk eyâleti (salnâme)
VLAYİŞTE واليشته Nâhiye (1519) Avlonya → Rumeli eyâleti
VLİN ولين Nâhiye (1516) Bosna → Rumeli eyâleti
VODENİÇE
ve Blay-Blagay نيچه وده Nâhiye (1574) Bosna → Rumeli eyâleti

VODİNA-İ KARACAÂBÂD
وودينۀ قره جه آباد
Kazâ (1862-1866) Selânik → Selânik eyâleti (salnâme)
Kazâ (1867-1868) Selânik → Selânik vilâyeti (salnâme)

VOLGARO وولغارو Sancak Merkezi (1902) Taşoz → Selânik vilâyeti
Sancak Merkezi (1913) Taşoz → Yunanistan

VOŞTİÇE/

VOSTİNCE وشتيچه ووستنجه
Nâhiye (1465-1715) Kalavrita → Mora → Rumeli eyâleti

VOŞTİNA
(Vosnitza) وشتنه Kazâ Merkezi (1865) Pogon → Ergiri → Yanya vilâyeti

VRANDUK
(İvranduk) وراندوق Nâhiye (1548) Bosna → Rumeli eyâleti

VRATAR
(İvratar) تار ورا Nâhiye (1485-1548) Vişegrad → Bosna → Rumeli eyâleti
Nâhiye (1601-1673) Vişegrad → Bosna → Bosna eyâleti

VULÇİTRİN (Serb. Vuçitrn)
(Priştine’nin 27.km. kuzeybatısında) ولچترين
Sancak (1455-1527) Rumeli eyâleti
Sancak (1540-1574) Budin eyâleti
Sancak (1578-1588) Tımışvar eyâleti
Sancak (1632-1708) Rumeli eyâleti
Kazâ (1855-1866) Prizren maa Priştine → Üsküb
eyâleti (salnâme)
Kazâ (1867-1868) Prizren → Üsküb eyâleti (salnâme)
Kazâ (1869) Prizren → İşkodra vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1870-1871) Prizren → Prizren vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1872) Prizren → Kosova vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1873-1874) Prizren → Prizren vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1875-1877) Prizren → Manastır vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1878-1891) Priştine → Kosova vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1892) Üsküb → Kosova vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1893-1912) Priştine → Kosova vilâyeti (salnâme)
Kent Kosova özerk bölgesi

Y

YADARA يداره Nâhiye (1532) Srebreniçe → İzvornik → Rumeli eyâleti

YAGODİNE
Kazâ (1856-1878) Sırp eyâleti (salnâme)
Kazâ (1878) Sırbistan → Yugoslavya

YAHYALI يحيالى Nâhiye (1889-1912) Kırcaali → Edirne vilâyeti (salnâme)
Nâhiye (1913) Kırcaali → Bulgaristan

YAKA
maa Ova ve Tatarbazarı يقه
Kazâ (1861-1863) Filibe → Edirne eyâleti (salnâme)
Kazâ (1864) Filibe → Edirne eyâleti (salnâme)

YAKOVA
maa Altun-ili (Djakovica) maa Has
(İpek’in 35 km. güneydoğusunda) ياقوه
Kazâ (1855-1861) Prizren maa Priştine → Üsküb
eyâleti (salnâme)
Kazâ (1861-1864) Prizren maa Priştine → Üsküb
eyâleti (salnâme)
Kazâ (1865) Prizren → Üsküb eyâleti (salnâme)
Kazâ (1866) Prizren → Üsküb eyâleti (salnâme)
Kazâ (1867-1868) Prizren → Üsküb eyâleti (salnâme)
Kazâ (1869) Prizren → Selânik vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1870-1871) Prizren → Prizren vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1872) Prizren → Manastır vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1873) Prizren → Prizren vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1874) Prizren → Prizren vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1875-1877) Prizren → Manastır vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1878) Prizren → Kosova vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1880) Prizren → Kosova vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1881) Prizren → Manastır vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1883) İpek → Kosova vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1884) Prizren → Manastır vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1885-1912) İpek → Kosova vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1913) Kosova → Sırbistan
Kent Kosova Özerk bölgesi

YALOMİÇE
Kazâ (1856-1878) Büyük Eflâk → Eflâk eyâleti (salnâme)
Kazâ (1878) Romanya

YAN يان Nâhiye (1540-1570) Neretva → Bosna → Rumeli eyâleti

YANBOLU
(Yambol) maa Karinâbâd
maa Zağra-i Cedid يانبولى
Nâhiye (1518) Silistre → Rumeli eyâleti
Kazâ (1522-1690) Silistre → Rumeli eyâleti
Kazâ (1855) İslimye → Vidin eyâleti (salnâme)
Kazâ (1855-1863) İslimye → Edirne eyâleti (salnâme)
Kazâ (1864) İslimye → Edirne eyâleti (salnâme)
Kazâ (1865) İslimye → Edirne eyâleti (salnâme)
Kazâ (1866) İslimye → Edirne vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1867) İslimye → Edirne vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1868-1870) İslimye → Edirne vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1871-1878) İslimye → Edirne vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1878-1908) İslimye → Rumeli-i Şarki vilâyeti
Vilâyeti bulgaristan

YANIK
(Ungar. Györ) (Dt. Raab) يانق
Sancak (1594) Budin eyâleti
Eyâlet (1597) Yanık eyâleti
Vilâyet Merkezi Györ-Soprak → Macaristan
(Kanuni devrinde yakıldığı için ً Yanıkkaleٍ denmiştir.)

YANOVA
(Ineo) (Ungar. Borosjenö)
(Hashâ-i Maadin-i Yanova) يانوه
Nâhiye (1544) Vulçıtrın → Rumeli eyâleti
Sancak (1566-1606) Tımışvar eyâleti
Eyâlet Merkezi
(1660-1688)
Tımışvar eyâleti (1688’de kaybedilmiştir.)

YANYA
(Griech. Ióánina) (Dt. Janina) يانيه
Sancak (1431-1718) Rumeli eyâleti
Sancak (1820-1822) İsyancı Tepedelenli Ali Paşa’nın
kontrolünde
Eyâlet (1855-1867) Yanya eyâleti (salnâme)
Vilâyet (1867-1912) Yanya vilâyeti (salnâme)
Vilâyet (1913) Yanya → Yunanistan
Vilâyet Merkezi Epeiras → Yunanistan

YARÇE يارچه Nâhiye (1485-1661) Yenipazar → Bosna → Bosna

YASENİÇE ياسنيچه Nâhiye (1532) Srebreniçe → İzvornik → Rumeli

YASSI
(Yassıköy) (Lasmos) يصى
Nâhiye (1889-1912) Gümülcine → Edirne vilâyeti
(salnâme)
Köy Rodop → Yunanistan

YASSIÖREN
يصى اورن (Oreo(
Nâhiye (1889-1912) İskeçe → Gümülcine → Edirne
vilâyeti (salnâme)
Köy İskeçe → Yunanistan

YAŞ
(İaşi) (Jassy) ياش
Voyvodalık M. (1455) Boğdan Voyvodalığı
(Osmanlı himayesi)
Voyvodalık M. (1737) Rusya işgali
Voyvodalık M. (1739) Osmanlı himayesi (Belgrad ant.)
Voyvodalık M. (1788) Avusturya işgali
Voyvodalık M. (1789) Rusya işgali
Voyvodalık M. (1792) Osmanlı himayesi (Yaş antlaşmasıyla)
Eyalet Merkezi
(1856-1878)
Boğdan eyâleti (Osmanlı idaresi)
Eyalet Merkezi (1878) Moldovya → Romanya (Berlin ant.)

YAYÇE
(Jajçe) maa Teşne
maa Teşne ve Dobay maa Gölhisar maa Prijedor يايچه
Nâhiye (1530) Brod → Bosna → Rumeli eyâleti
Nâhiye (1610) Brod → Bosna → Bosna eyâleti
Kazâ (1855-1864) Banjaluka → Bosna eyâleti (salnâme)
Kazâ (1865) Banjaluka → Bosna eyâleti (salnâme)
Kazâ (1866) Travnik → Bosna vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1867) Travnik → Bosna vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1868) Travnik → Bosna vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1869-1870) Travnik → Bosna vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1871) Travnik → Bosna vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1873) Travnik → Bosna vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1875-1878) Travnik → Bosna vilâyeti (salnâme)

YEBROVA
maa Elene ve Viranova
maa Elene ve Travna يبرووه
Kazâ (1856-1860) Tırnova → Vidin eyâleti (salnâme)
Kazâ (1861-1864) Tırnova → Silistre eyâleti (salnâme)
Kazâ (1866-1867) Tırnova → Tuna vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1868) Tırnova → Tuna vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1878) Tırnova → Tuna vilâyeti (salnâme)

YELEÇ
maa İzveçan يلچ
Nâhiye (1455-1530) Yenipazar → Bosna → Rumeli eyâleti
Nâhiye (1540) Yenipazar → Bosna → Rumeli eyâleti
Nâhiye (1610-1661) Yenipazar → Bosna → Bosna eyâleti

YENİBAFRA يڭى بافره (Bafra Nea(
Köy (1925) Zihne ili → Yunanistan
(Bafra’dan giden Rumlar tarafından kuruldu.)

YENİCE
(Genissea) (Karasu Yenicesi) (Tütün Yenicesi)
(Yenice-i Vardardan ayırt etmek için Karasu Yenicesi meşhur tütünlerinden
dolayıda Tütün Yenicesi denmiştir.) يڭيجه
Nâhiye (1478-1543) Paşa livası → Rumeli eyâleti
Kazâ (1533-1685) Paşa livası → Rumeli eyâleti
Kazâ (1791) Çirmen → Rumeli eyâleti
Kazâ (1855-1866) Drama → Selânik eyâleti (salnâme)
Kazâ (1867-1877) Drama → Selânik vilâyeti (salnâme)
Nâhiye (1878-1879) Drama → Selânik vilâyeti (salnâme)
Nâhiye Merkezi (1880) İskeçe → Drama → Selânik vilâyeti
Kazâ Merkezi
(1880-1888)
İskeçe → Gümülcine → Edirne
vilâyeti (salnâme)
Nâhiye (1889-1912) İskeçe → Gümülcine → Edirne
vilâyeti (salnâme)
Nâhiye (1913-1919) İskeçe → Gümülcine → Bulgaristan
Kasaba (1919) İskeçe → Yunanistan

YENİCE-İ VARDAR
(Gianniza) (Gianitsa) maa Vodena
يڭيجۀ واردار Gülerli maa
Nâhiye (1519) Paşa livası → Rumeli eyâleti
Kazâ (1529-1613) Paşa livası → Rumeli eyâleti
Kazâ (1624) Silistre → Rumeli eyâleti
Kazâ (1670) Paşa livası → Rumeli eyâleti
Kazâ (1855-1861) Selânik → Selânik eyâleti (salnâme)
Kazâ (1862-1864) Selânik → Selânik eyâleti (salnâme)
Kazâ (1865-1867) Selânik → Selânik eyâleti (salnâme)
Kazâ (1868) Selânik → Selânik vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1871-1912) Selânik → Selânik vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1913) Pella → Yunanistan

YENİFOÇA
يڭى فوچه (Fokea Nea(
Mahalle (1925) Selânik → Yunanistan
(Foça’dan giden Rumların kurdukları mahalle.)

YENİHİSAR
(Petrinja) حصار يڭى Sancak (1592-17.yy.) Bosna eyâleti

YENİ İZMİR
يڭى ازمير Mahalle (1925) Atina → Yunanistan
(İzmir’den giden Rumların Atina ile Pire arasında kurdukları mahalle.)

YENİKÖY
يڭى كوى (Starroupoli Nâhiye (1889-1912) İskeçe → Gümülcine → Edirne
vilâyeti (salnâme) Köy İskeçe → Yunanistan

YENİKÖY كوى يڭى Nâhiye (1908-1912) Usturumca →Selânik vilâyeti

YENİMENEMEN يڭى منمن
Kasaba (1925) Selânik
(Menemen’den giden Rumların kurduğu belde.)

YENİPAZAR (Novipazar)
(Seniçe) يڭى پازار
Kazâ (1488-1567) Bosna → Rumeli eyâleti
Kazâ (1661) Bosna → Bosna eyâleti
Sancak (1790) Bosna eyâleti
Sancak (1854-1866) Bosna eyâleti (salnâme)
Sancak (1867-1869) Bosna vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1870) Saraybosna → Bosna vilâyeti

Sancak (1871-1877) Bosna vilâyeti (salnâme)
Sancak (1878-1902) Kosova vilâyeti (salnâme)
(1902’den itbaren yerini Seniçe
sancağına bıraktı)
1912 Sırp işgali 1918 Yugoslavya

YENİPAZAR (Novipazar)
maa Şumnu maa Umurfakih
maa Cuma-i atik ve Tutrakan يڭى پازار
Kazâ (1522-1690) Silistre → Rumeli eyâleti
Kazâ (1855-1864) Şumnu → Silistre eyâleti (salnâme)
Kazâ (1865) Ruscuk → Tuna vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1866) Ruscuk → Tuna vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1867) Ruscuk → Tuna vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1868) Ruscuk → Tuna vilâyeti (salnâme)

YENİŞEHİR (Yenişehr-i Fener)
(Larissa) maa Alasonya يڭى شهر
Nâhiye (1454-1506) Tırhala → Rumeli eyâleti
Kazâ (1520-1601) Tırhala → Rumeli eyâleti
Kazâ (1634) Ohri → Rumeli eyâleti
Kazâ (1640-1683) Tırhala → Rumeli eyâleti
Eyâlet Merkezi (1854) Tırhala eyâleti (salnâme)
Sancak Merkezi
(1855-1858)
Tırhala → Selânik eyâleti (salnâme)
Sancak Merkezi (1859) Tırhala → Yanya eyâleti (salnâme)
Sancak Merkezi
(1860-1861)
Tırhala → Selânik eyâleti (salnâme)
Sancak Merkezi
(1862-1865)
Tırhala → Yanya eyâleti (salnâme)
Sancak Merkezi
(1866-1867)
Tırhala → Tırhala eyâleti (salnâme)
Sancak Merkezi (1868) Tırhala → Yanya vilâyeti (salnâme)
Sancak (1869-1870) Yanya vilâyeti (salnâme)
Sancak Merkezi
(1871-1873)
Tırhala → Yanya vilâyeti (salnâme)
Sancak (1874-1876) Yanya vilâyeti (salnâme)
Sancak Merkezi (1877-1880)
Tırhala → Yanya vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1881) Yunanistan (Berlin ant.)

YENİŞEHİR يڭى شهر (Neopolis(
Sancak Merkezi (1878) Laşid → Girit vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1878-1884) Laşid → Girit vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1913) Laşid → Yunanistan

YENİVAROŞ
maa İstar-ı Eflak (Novi Varoş)
maa Akova ve Bihor maa Palanka-i Priboy يڭى واروش
Kazâ (1855-1864) Yenipazar → Bosna eyâleti (salnâme)
Kazâ (1865) Yenipazar → Bosna eyâleti (salnâme)
Kazâ (1866-1869) Yenipazar → Bosna vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1870) Saraybosna → Bosna vilâyeti
(salnâme)
Kazâ (1871) Yenipazar → Bosna vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1872) Yenipazar → Bosna vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1873-1876) Yenipazar → Bosna vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1876-1877) Yenipazar → Bosna vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1878-1901) Yenipazar → Kosova vilâyeti
Kazâ (1902-1912) Seniçe → Kosova vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1913) Sırbistan

YENİZAĞRA
(15.yy. Yenice-i Zağra)
(1855 : Zağra-i Cedid)
(1907 : Yenizağra) (Halen : Novazagora) maa Yanbolu يڭى زغره
Nâhiye (1464-1515) Çirmen → Rumeli eyâleti
Kazâ (1522-1585) Çirmen → Rumeli eyâleti
Kazâ (1855-1863) İslimye → Edirne eyâleti (salnâme)
Kazâ (1864) İslimye → Edirne eyâleti (salnâme)
Kazâ (1865-1866) İslimye → Edirne eyâleti (salnâme)
Kazâ (1867) İslimye → Edirne vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1868-1878) İslimye → Edirne vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1878-1888) İslimye → Bulgaristan eyâleti
Kazâ (1908) İslimye (Sliven)→Bulgaristan Krallığı

YEPTU يبتو Eyâlet (19.yy.) Macaristan

YERAPETRA
(Ierapetra) يره پتره
Kazâ (1855-1867) Kandiye → Girit eyâleti (salnâme)
Kazâ (1867-1868) Kandiye → Girit vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1869-1897) Laşid → Girit vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1913) Laşid → Yunanistan (Londra ve Bükreş ant.)

YERGÖĞÜ
maa Vlaşka (Giurgiu) maa Vlaşka ve Turnu
يركوكى ييركوكى
Kazâ (1566) Niğbolu → Rumeli eyâleti
Kazâ (1856-1864) Büyük Eflâk → Eflâk eyâleti
(salnâme)
Kazâ (1865-1869) Büyük Eflâk → Eflâk eyâleti
(salnâme)
Kazâ (1870-1876) Büyük Eflâk → Eflâk eyâleti
(salnâme)
Kazâ (1877-1878) Eflâk eyâleti
Kazâ (1878) Romanya

YILAN ADASI
ييالن آطه سى Ada Romanya (Dobruca’da Tuna deltası karşısında)

Z

ZAÇEŞNE
(Çernik) زاچشنه Sancak (1557) Rumeli eyâleti Sancak (1580) Bosna eyâleti

ZADRİME
maa Leş maa Ülgün زادريمه
Nâhiye (1570) İskenderiye (İşkodra) Rumeli eyâleti
Kazâ (1855-1861) İşkodra → Rumeli eyâleti (salnâme)
Kazâ (1861-1864) İşkodra → Rumeli eyâleti (salnâme)
Kazâ (1865-1867) İşkodra → Rumeli eyâleti (salnâme)
Kazâ (1870-1873) İşkodra → İşkodra vilâyeti
Kazâ (1874) İşkodra → İşkodra vilâyeti
Kazâ (1875) İşkodra → Manastır vilâyeti
Kazâ (1876) İşkodra → Manastır vilâyeti
Kazâ (1877) İşkodra → İşkodra vilâyeti
Kazâ (1880) İşkodra → İşkodra vilâyeti
Nâhiye (1881-1910) Leş → İşkodra → İşkodra vilâyeti
Nâhiye (1911) Selimiye → İşkodra → İşkodra vilâyeti (salnâme)
Nâhiye (1913) İşkodra → Arnavutluk

ZAGOR زاغور
Kazâ (1861-1864) Yanya → Yanya eyâleti (salnâme)
Nâhiye (1866-1867) Miçova → Yanya → Yanya vilâyeti
Kazâ (1868) Yanya → Yanya vilâyeti (salnâme)
Nâhiye (1878-1912) Yanya → Yanya vilâyeti (salnâme)
Nâhiye (1913) Yanya → Yunanistan

ZAGORİÇE زاغوريچه Nâhiye (1431-1634) Ohri → Rumeli eyâleti

ZAGORİYE زاغوريه
Nâhiye (1477) Foça → Hersek → Rumeli eyâleti
Nâhiye (1515) Vidin → Rumeli eyâleti
Nâhiye (1564) Yanya → Rumeli eyâleti

ZAGRADYA زاغراديه Nâhiye (1525) Priştine → Vulçıtrın → Rumeli

ZALE
(Zalaegerszek) زاله Eyâlet Macaristan
(Slovanya ve Hırvatistan sınırında)

ZANTA زانطه (Zakinthos
Ada Yunanistan
(Mora’nın batı sahilinde ve Cezâyir-i Seb´a ‘dan)

ZAPLANA زاپالنه (Japlana
Nâhiye (1536) Alacahisar → Bosna → Rumeli eyâleti
Nâhiye (1700) Alacahisar → Bosna → Bosna eyâleti

ZAVİRİŞ/ ZAVİREŞ
(Aynı dönemde Hersek’te de var.) زاويرش
Nâhiye (1582-1610) İzvornik → Bosna eyâleti

ZAVİRŞA
(Krupina) زاويرشا Nâhiye (1532-1548) İzvornik → Rumeli eyâleti

ZEÇEVA زچوا Nâhiye (1530) Iskıradin → Bosna → Rumeli eyâleti

ZELNİKOVA زلنيقوه Nâhiye (1911-1912) Üsküb → Kosova vilâyeti (salnâme)

ZEMPLİN
(Zempleni Hori) زمپلين Eyâlet (19.yy.) Macaristan (Galiçya’nın güneyinde)

ZENİÇE
maa Travnik (Ezniçe) زنيچه
Kazâ (1866-1869) Travnik → Bosna vilâyeti (salnâme)
Nâhiye (1878) Merkez → Travnik → Bosna vilâyeti (salnâme)

ZENTA (Senta) زنطه
Kasaba (19.yy.) Bakis → Macaristan
Kent Voyvodina bölgesi ve Tizsa Vadisi→ Sırbistan
(1697 Ağustos’unda Türk Ordusu’nun hareket planını öğrenen Avusturya ordusu, Zenta’da 60.000 kişilik Türk ordusu’na yaptığı baskınla, bir çok sancak beyi ile Sadrazam Elmas Mehmet Paşa 20.000 kişi ile şehit olmuş, 10.000 kişi de nehirde boğulmuştur.Bu bozgundan ötürü 1697 yılını Osmanlılar ً Zenta ٍ yılı olarak anmaya başlamıştır.)

ZETEBLÜ (Pavlik) بلو زته Nâhiye (1477) Hersek → Rumeli eyâleti

ZİGETVAR (Hung. Szigetvar)(Jijet)سگتوار
Sancak (1566-1588) Budin eyâleti
Eyâlet (1594-1566) Zigetvar eyâleti
Sancak (1632-1644) Kanije eyâleti
Sancak (1689) Avusturya hâkimiyeti
(Kanuni bu kalenin kuşatılmasısırasında vefat etmiştir.)

ZİHNE(Zilhova)زيخنه
Nâhiye (1464-1519) Yanya → Rumeli eyâleti
Kazâ (1529-1654) Yanya → Rumeli eyâleti
Kazâ (1855-1866) Siroz → Selânik eyâleti (salnâme)
Kazâ (1867-1912) Siroz → Selânik vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1913) Siroz → Yunanistan

ZİRİN زیرين Nâhiye (1623) Bosna → Bosna eyâleti

ZİRMANYA زيرمانيا Nâhiye (1530-1553) Iskıradin → Bosna → Rumeli eyâleti

ZİŞTOVİ
(Sviştov)زشتوى
Kazâ (1566-1751) Niğbolu → Silistre eyâleti
Sancak (1850-1852) Vidin eyâleti (salnâme)
Kazâ (1855-1860) Tırnova → Vidin eyâleti (salnâme)
Kazâ (1861-1864) Tırnova → Silistre eyâleti (salnâme)
Kazâ (1865-1878) Ruscuk → Tuna vilâyeti (salnâme)
Sancak (1878-1908) Bulgaristan eyâleti (Prensliği)
Kazâ (1908) Tırnova → (Veliki Tırnovi) →Bulgaristan Krallığı

 

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum Yok