Osmanlı'da Rumeli Şehirlerinin yer Adları P-R-S » Boşnak Medya
SON DAKİKA

Osmanlı’da Rumeli Şehirlerinin yer Adları P-R-S

Bu haber 28 Şubat 2018 - 0:46 'de eklendi ve 333 views kez görüntülendi.

Resim: Arnavutluk Berat Şehri 

Zeynep Işıl Hamziç   Boşnak Medya

P

PAKSOS
پاقسوس (Portogadyo(
Ada Yunanistan
(Yunan denizinde, Arnavutluksahili karşısında.)

PALANKA (Akpalanka) (Bul. Arzarpalanka) پالنقه
Kasaba (1865-1878) Vidin → Tuna vilâyeti

PALANKA (Eğri Palanka) (Kriva Palanka) پالنقه
Kazâ (1872) Üsküb → Kosova vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1874) Üsküb → Prizren vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1875-1877) Üsküb → Manastır vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1881-1912) Üsküb → Kosova vilâyeti (salnâme

PALANKA (Lom-Palanka) پالنقه
Sancak (1878) Bulgaristan eyâleti (Prensliği)(salnâme)
Kazâ (1908) Kutluviçe → Bulgaristan Krallığı

PALAS
(Palaz) پالس Yeni Nâhiye (21 Eylül 1319)
Ahiçelebi → Gümülcine → Edirne (salnâme)
Nâhiye (1905-1912) Ahiçelebi → Gümülcine → Edirne (salnâme)
Nâhiye (1912) Ahiçelebi → Bulgaristan

PALERMO پالرمو
Kasaba (İskele) Yanya → Yunanistan
(Asil Palermo İtalya’da Sicilya’nın merkezi.)

PALİOPOGONYA
پالئو پوغونيه Vesteniçe maa
Kazâ (1856-1865) Ergiri maa Delvine → Yanya eyâleti
Kazâ (1868-1880) Ergiri → Yanya vilâyeti (salnâme)

PALYOHORA پاليخوره Nâhiye (1889-1898) Şeline → Hanya → Girit vilâyeti

PANÇOVA پانچوه Eyâlet Merkezi (19.yy.) Macaristan

PAPA پاپا Sancak (1579-1598) Yanık eyâleti Kent Macaristan

PAPİNKOZ قوز پاپين Nâhiye (1564-1613) Yanya → Rumeli eyâleti

PARGA
(Reşadiye) maa Petril Fener
maa Mergiliç پارغه
Kazâ (1430) Yanya → Rumeli eyâleti
Kazâ (1699) Venedik yönetimi
Kazâ (1718) Yanya → Rumeli eyâleti→ Osmanlı
yönetimi
Kazâ (1797) Fransa yönetimi
Kazâ (1798) Yanya → Rumeli eyâleti→ Osmanlı
yönetimi
Kazâ (1846-1865) Yanya → Yanya eyâleti (salnâme)
Kazâ (1866) Preveze → Yanya eyâleti (salnâme)
Kazâ (1867) Preveze → Üsküb eyâleti (salnâme)
Kazâ (1868-1869) Preveze → Yanya eyâleti (salnâme)
Kazâ (1870) Preveze maa Narde → Yanya
vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1871-1873) Preveze maa Narde → Yanya
vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1874) Preveze maa Narde → Yanya
vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1875-1876) Preveze maa Narde → Yanya
vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1877-1880) Preveze → Yanya vilâyeti (salnâme)
Nâhiye (1881-1908) Margiliç → Preveze → Yanya
vilâyeti (salnâme) Sancak Merkezi (1909-1912)
Çamlık → Yanya vilâyeti (salnâme)

PAROS پاروس Ada Naksa → Kiklade → Yunanistan

PASAROFÇA
(Pozarevaç) پاثاروفچه
Kazâ (1856-1878) Belgrad → Sırp eyâleti (salnâme)
(Belgrad’ın 50 km. güneydoğusunda. Osmanlı ile
Avusturya ve Venedik arasında
savaşa son veren anlaşma 1718’de burada imzalandı.)

PAŞALİMANI ليمانى پاشا Doğal liman (köy) Avlonya iskelesi yakınında →
Arnavutluk

 

PAVEL پاول Nâhiye (1488) Bosna 

PAVLİ (Pavli-ili) پاولى Nâhiye (1485) Brod → Bosna

PAZARCIK
(1855 : Tatarpazarı)
(1866 : Pazarcık)
(1907 :
Tatarpazarcığı) maa Ova ve Yaka پازارجىق
Kazâ (1855-1860) Filibe → Edirne eyâleti (salnâme)
Kazâ (1861-1863) Filibe → Edirne eyâleti (salnâme)
Kazâ (1864) Filibe → Edirne eyâleti (salnâme)
Kazâ (1865-1878) Filibe → Edirne vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1878-1888) Filibe → Rumeli-i şarkî vilâyeti
Sancak (1907) Rumeli-i şarkî vilâyeti
Vilâyet (1908) Bulgaristan Krallığı

PAZARGÂH
maa Yenice-i Vardar پازاركاه Kazâ (1862-1864) Selânik → Selânik eyâleti (salnâme)
Kazâ (1866) Selânik → Selânik eyâleti (salnâme)

PEÇEVİ
(Pecs) (Dt. Fünfkirchen)
(Halen : Pecs) پچوى
Kazâ (1546) Mohaç → Budin eyâleti
Sancak (1565-1588) Budin eyâleti
Sancak (1600) Kanij eyâleti
Sancak (1686) Avusturya
Sancak Baranya → Macaristan

PEDYE
پديه  Pezye
Kazâ (1855-1867) Kandiye → Girit eyâleti (salnâme)
Kazâ (1868-1898) Kandiye → Girit vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1913) Kandiye → Yunanistan

PEKLİN
(Pegin) maa Kavaye
maa Tiran ve Kavaye پكلين
Kazâ (1852-1863) Ohri → Rumeli eyâleti (salnâme)
Kazâ (1864) Ohri → Rumeli eyâleti (salnâme)
Kazâ (1865) Ohri → Rumeli eyâleti (salnâme)
Kazâ (1868-1874) İşkodra → İşkodra vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1875) İşkodra → Manastır vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1876) İşkodra → Manastır vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1877) İşkodra → İşkodra vilâyeti (salnâme)
Nâhiye (1878-1880) Kavaye → İşkodra vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1881-1888) Draç → İşkodra vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1889-1891) Elbasan → Manastır vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1892) Görice → Manastır vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1893-1912) Elbasan → Manastır vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1913) Arnavutluk

PELE
maa Dirağan ve
پله Kazgan
Kazâ (1856-1860) Tırnovi → Vidin eyâleti (salnâme)
Kazâ (1861) Tırnovi → Silistre eyâleti (salnâme)
Kazâ (1861-1863) Tırnovi → Silistre eyâleti (salnâme)

PERÇE
maa Kenzin پرچه
Kazâ (1855-1864) İzvornik → Bosna eyâleti (salnâme)
Kazâ (1865) İzvornik → Bosna Vilâyeti
(salnâme)
Kazâ (1866-1878) İzvornik → Bosna Vilâyeti

PERNAVUR پرناوور Nâhiye (1878) Banaluka → Bosna vilâyeti

PEŞTERE
(Peşteru) پشترا (پشتره)
Nâhiye (1878) Tatarpazarcığı → Filibe → Edirne
vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1883-1888) Filibe → Rumeli-i şarkî vilâyeti
Kazâ (1907) Tatarpazarcığı → Rumeli-i şarkî vilâyeti 
Kazâ (1908) Tatarpazarcığı → Bulgaristan

PEŞTERİÇE پشتريچه
Nâhiye (1889-1901) Akova → Yenipazar → Kosova
vilâyeti (salnâme)
Nâhiye (1902-1910) Akova → Seniçe → Kosova vilâyet

PETEKLİ پتكلى
Nâhiye (1889-1912) Sofulu → Dedeağaç → Edirne
vilâyeti (salnâme)
Nâhiye (1913) Bulgaristan

PETREŞBAN پترشبان Nâhiye (1485) Podgoriçe → Ohri → Rumeli eyâleti

PETRİÇ (Petrich) پتريچ
Nâhiye (1519) Ustrumca → Köstendil → Rumeli
eyâleti
Kazâ (1572-1599) Köstendil → Rumeli eyâleti
Kazâ (1685) Siroz → Rumeli eyâleti
Kazâ (1699) Köstendil → Rumeli eyâleti
Kazâ (1855-1866) Siroz → Selânik eyâleti (salnâme)
Kazâ (1867-1875) Siroz → Selânik vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1876) Selânik → Selânik vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1877-1912) Siroz → Selânik vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1913) Bulgaristan

PETRİÇE پتريچه Nâhiye (1485) Bosna → Rumeli eyâleti

PETRİ-GONİME (Petrogonime)
غونيمه پترو Nâhiye (1515-1613) Akçahisar → Ohri → Rumeli eyâleti

PETRİL پتريل
Nâhiye (1613) Ohri → Rumeli eyâleti
Nâhiye (1868) Radoviz → Preveze → Yanya
vilâyeti (salnâme)
Nâhiye (1878-1881) Narde → Preveze → Yanya vilâyeti

PETROS پتروس Nâhiye (1889-1898) İsfakya → Girit vilâyeti (salnâme)
PETROVAÇ
maa Nevesil پتروواچ Kazâ (1865) Bihke → Bosna vilâyeti (salnâme)

PETROVAGORA پتروواغوره Nâhiye (1524-1590) Iskıradin → Bosna →
Bosna eyâleti

PETROVAPOLYE پتروواپوليه Nâhiye (1524-1590) Iskıradin → Bosna →
Bosna eyâleti

PİLMAR
(Rum. Plomarion) (1912 : Potmoz) پيلمار
Kazâ (1872) Midilli →Cezâyir-i Bahr-i Sefid vilâyeti 
Nâhiye (1878-1880) Midilli→ Cezâyir-i Bahr-i Sefid vilâyeti
Kazâ (1881-1918) Midilli → Cezâyir-i Bahr-i Sefid vilâyeti 
Kazâ (1918) Yunanistan

PİRGOS
پيرغوس (Pyrgos(
Sancak (18.yy.) Mora eyâleti
Vilâyet Merkezi Elia → Yunanistan

PİRLEPE (Prilep)
maa Morihova پرلپه
14.yy’ da Sırbistan’ın başkenti
Nâhiye (1447) Manastır → Rumeli eyâleti
Kazâ (1476-1544) Manastır → Rumeli eyâleti
Kazâ (1852-1864) Manastır → Rumeli eyâleti (salnâme)
Kazâ (1865) Manastır → Rumeli eyâleti (salnâme)
Kazâ (1866-1867) Manastır → Rumeli eyâleti (salnâme)
Kazâ (1868-1871) Manastır → Selânik vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1872) Manastır → Manastır vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1873-1874) Manastır → Selânik vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1875-1877) Manastır → Manastır vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1878-1879) Manastır → Selânik vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1880) Manastır → Manastır vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1881-1912) Manastır → Manastır vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1913) Sırbistan
Kent Makedonya

PİRYOTİÇE
(1898 : Mires) maa Kinoryo پريوتيچه
Kazâ (1855-1867) Kandiye → Girit eyâleti (salnâme)
Kazâ (1868) Kandiye → Girit vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1869-1873) Kandiye → Girit vilâyeti (salnâme)
Nâhiye (1881) Kandiye → Girit vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1889-1907) Kandiye → Girit vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1913) Kandiye → Girit vilâyeti (salnâme)

PİRZAMİSİL
پرزميسل (Premysl Sancak (19.yy.) Avusturya → Macaristan
(Galiçya bölgesinde) Sancak Polonya’da

PİSKOPİ
(Piskopiye) (Pişkopya) پسقوپى
Kazâ Merkezi (1875) Debre-i zîr → Debre → Manastır
vilâyeti (salnâme)

PİŞMAN
پشمان (Pişmanköy(
Nâhiye (1889-1912) Sofulu → Dedeağaç → Edirne
vilâyeti (salnâme)
Köy (1913) Sofulu → Yunanistan
(Halen terkedilmiş bir köy

PİTEŞTİ
Eyâlet Merkezi (1856) Erciş → Büyük Eflak eyâleti (salnâme)
Kent Romanya

PİVE پيوه (Bana(
Nâhiye (1477-1580) Hersek → Rumeli eyâleti
Kazâ (1877) Hersek vilâyeti (salnâme)

PİYATRA
(Peatra)
maa Niyamiç پياتره
Eyâlet Merkezi (19.yy.) Neyamço eyâleti → Romanya
Kazâ (1856-1865) Boğdan eyâleti (salnâme)
Kazâ (1870-1878) Boğdan eyâleti (salnâme)

PLANİNE پالنينه Nâhiye (1528) Sofya → Rumeli eyâleti

PLANİŞNİK پالنشنيك Nâhiye (1889-1894) Berat → Yanya vilâyeti (salnâme)

PLASE
پالسه (Plasse(
Köy Görice → Manastır
Köy Görice → Arnavutluk
(Bu köyde Osmanlı Devletine
birçok vezîr yetişmiştir.)
PLAŞ پالش Nâhiye (1431) Avlonya → Rumeli eyâleti
Nâhiye (1613) Ohri → Rumeli eyâleti

PLATIMONE
(Platimana)
maa Katrin
maa Kokoş پالطمونه
پالتيمنه
Nâhiye (1466-1601) Yenişehir → Tırhala → Rumeli
eyâleti
Kazâ (1640-1682) Tırhala → Rumeli eyâleti
Kazâ (1855-1861) Tırhala → Selânik eyâleti (salnâme)
Kazâ (1861-1865) Tırhala → Yanya eyâleti (salnâme)
Kazâ (1866) Selânik → Selânik eyâleti (salnâme)
PLAV
(Plav)
maa Gosine ve
Budemle
پالو
Nâhiye (1485-1570) Podgoriçe → Ohri → Rumeli eyâleti
Kazâ (1880) Prizren → Kosova vilâyeti

PLAVNA
پالونه
Nâhiye (1530-1553) Iskıradin → Bosna → Rumeli
eyâleti
Nâhiye (1701) Iskıradin → Bosna → Bosna eyâleti

PLEVNE
(Pleven) maa Cuma-i Atîk پلونه
Kazâ (1566-1751) Niğbolu → Rumeli eyâleti
Kazâ (1855-1860) Vidin → Vidin eyâleti (salnâme)
Kazâ (1861-1864) Lofça → Vidin eyâleti (salnâme)
Kazâ (1865-1871) Ruscuk → Tuna vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1873) Ruscuk → Tuna vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1874-1878) Ruscuk → Tuna vilâyeti (salnâme)
Sancak (1878-1908) Bulgaristan eyâleti (Prensliği)
Vilâyet (1908) Bulgaristan Krallığı
(Osmanlı tarafından 15.yy’da kuruldu. 1877’de Gâzi Osman
Paşa’nın yaptığı savunma ile meşhurdur.)

PLOŞEVİÇE پلوشويچه Nâhiye (1520-1570) Dukakin → Rum eyâleti

POÇİTEL
maa Blagay ve Mostar پوچيتل
Nâhiye (1477-1557) Hersek → Rumeli eyâleti
Kazâ (1855-1864) Hersek → Bosna eyâleti (salnâme)
Kazâ (1865) Hersek → Bosna eyâleti (salnâme)

PODBUÇYE پودبوچيه Nâhiye (1661) Bosna → Bosna eyâleti

PODGORİÇE
(Titograd)
maa Eşpozi پودغوريچه
Nâhiye (1475-1634) Ohri → Rumeli eyâleti
Nâhiye (1654) Yanya → Rumeli eyâleti
Kazâ (1855-1861) İşkodra → Rumeli eyâleti (salnâme)
Kazâ (1861-1864) İşkodra → Rumeli eyâleti (salnâme)
Kazâ (1865) İşkodra → Rumeli eyâleti (salnâme)
Kazâ (1866) İşkodra → Rumeli eyâleti (salnâme)
Kazâ (1867-1868) İşkodra → Rumeli eyâleti (salnâme)
Kazâ (1870-1873) İşkodra → İşkodra vilâyeti (salnâme)
Nâhiye (1874) Akçahisar → İşkodra vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1875-1876) İşkodra → Manastır vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1877-1878) İşkodra → İşkodra vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1878) Karadağ (Berlin ant.)

PODGORYA پودغوريه Nâhiye (1530) Iskıradin → Bosna → Rumeli

PODGORYANİ پودغوريانى Nâhiye (1518) Yanya → Rumeli eyâleti

PODMİR پودمير
Nâhiye (1512-1548) İzvornik → Rumeli eyâleti
Nâhiye (1582-1703) Srebreniçe → İzvornik → Bosna

PODRİNE پودرينه Kazâ (1856-1878) Sırb eyâleti (salnâme)
Kazâ (1878) Sırbistan Krallığı

POGON
(Pogoniane) (Voştina)
maa Labdos پوغون
Nâhiye (1570) Argirikasrı → Avlonya → Rumeli
eyâleti
Nâhiye (1654) Ohri → Rumeli eyâleti
Kazâ (1856-1861) Ergiri → Yanya eyâleti (salnâme)
Kazâ (1866-1881) Ergiri → Yanya vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1883) Preveze → Yanya vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1884) Ergiri → Yanya vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1885-1888) Leskovik → Yanya vilâyeti
(salnâme)
Kazâ (1889-1912) Ergiri → Yanya vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1913) Yunanistan
Kazâ (1923) Arnavutluk

POĞOROVA پوغوروە Yeni Nahiye
(26 Haziran 1910) (S.B.K.K) İpek → Kosova

POJEGA
(Kroat : Posega) پوژه غا
Sancak (1538) Rumeli eyâleti
Sancak (1541-1574) Budin eyâleti
Sancak (1580) Bosna eyâleti
Sancak (1600) Kanije eyâleti
Sancak (1691) Habsburg hâkimiyeti
Sancak Yugoslavya’da

POJİN
(Pojan) maa Ustrofça
پوژين Kazâ (1856-1864) Travnik → Bosna eyâleti (salnâme)

 

POLANİNE
(Doyrangölü) پوالننه Nâhiye (1519-1550) Usturumca → Köstendil→Rumeli eyâleti

POLATİ پوالتى Nâhiye (1889) İşkodra → İşkodra vilâyeti

POLAY پوالى Nâhiye (1908-1912) İşkodra → İşkodra vilâyeti

POLİÇE (Boliçe) پوليچه Nâhiye (1540) Hersek → Rumeli eyâleti

POLİHNİT پولهنت
Nâhiye (1878-1880) Midilli→ Cezâyir-i Bahr-i Sefid
vilâyeti (salnâme)
Nâhiye (1883-1888) Pilmar → Midilli→ Cezâyir-i
Bahr-i Sefid vilâyeti (salnâme)
Nâhiye (1889-1894) Midilli→Cezâyir-i Bahr-i Sefid
vilâyeti (salnâme)
Nâhiye (1895) Pilmar → Midilli → Cezâyir-i
Bahr-i Sefid vilâyeti (salnâme)
Nâhiye (1896-1899) Midilli → Cezâyir-i Bahr-i Sefid
vilâyeti (salnâme)
Nâhiye (1900-1918) Pilmar → Midilli → Cezâyir-i
Bahr-i Sefid vilâyeti (salnâme)
Nâhiye (1918) Pilmar → Midilli → Yunanistan

POLİMİYE
(Otroviçe ve Popladiye) پولميه
Nâhiye (1530-1571) Hersek → Rumeli eyâleti
Kazâ (1587-1620) Vidin → Rumeli eyâleti

POLİROZ
پوليروز (Poliyiros(
Kazâ Merkezi (1899) Ksendire → Selânik vilâyeti
Kazâ Merkezi (1913) Ksendire → Yunanistan

POPİNE پوپينه Nâhiye (1530-1541) Iskıradin → Bosna → Rumeli eyâleti

POPLADİYE پوپالديه Nâhiye (1477-1540) Prepolye → Hersek → Rumeli
eyâleti

POPOL پوپول Nâhiye (1516-1561) Yenipazar → Bosna → Rumeli
eyâleti

POPOV
maa Trebin
maa Trebin ve Nikşik
maa Lubin
پوپوو
Nâhiye (1477) Hersek → Rumeli eyâleti
Kazâ (1856-1861) Hersek → Bosna eyâleti (salnâme)
Kazâ (1862-1865) Hersek → Bosna eyâleti (salnâme)
Kazâ (1877) Gaçka → Hersek vilâyeti (salnâme)
PORAÇA پوراچه Nâhiye (1907-1912) Kırçova → Manastır vilâyeti

PORÇE
(Borçe) پورچه Nâhiye (1592) Hersek → Bosna eyâleti

PORVİ
پوروی Nâhiye (1891)
Nâhiye (1910)
Timurhisar → Siroz
Timurhisar → Siroz → Selanik

POŞTEROVİK پوشترويك Nâhiye (1570) Ohri → Rumeli eyâleti

POTAMOZ
پوطموز
Kazâ Merkezi (1912) Pilmar → Midilli → Cezâyir-i
Bahr-i Sefid vilâyeti (salnâme)
Kazâ Merkezi (1918) Pilmar → Midilli → Yunanistan

POYAN پويان
Köy Avlonya → Berat → Yanya
(Görice sancağı ve Arnavutluk’ta
bu isimde birkaç köy daha vardır
ki, hepside antik kentler üzerinde kuruludur.)

PRAHOVA
(Ploeşti) پراهوه Kazâ (1856-1878) Büyük Eflâk → Eflâk eyâleti
Kazâ (1878) Romanya

PRAKİN
maa Köprü پراكين Kazâ (1856-1878) Sırp eyâleti (salnâme)
Kazâ (1878) Sırbistan Krallığı

PRAMA پراما
Kazâ Merkezi (1867) Milopotamos → Resmo → Girit
vilâyeti (salnâme)
Kazâ Merkezi (1913) Milopotamos → Resmo→ Girit → Yunanistan

PRASDİM پراصديم Nâhiye (1878) Filibe → Edirne vilâyeti (salnâme)

PRAVİŞTE
(Pravischta) (Elevtheroupolis) پراوشته
Kazâ (1855-1866) Drama → Selânik eyâleti (salnâme)
Kazâ (1867-1868) Drama → Selânik vilâyeti (salnâme)
Nâhiye (1878-1890) Drama → Selânik vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1890) Drama → Selânik vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1893-1912) Drama → Selânik vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1913) Yunanistan

PREKOP
پرقوپ (Ürgüb( Kazâ (1875) Sırp eyâleti (salnâme)
Kazâ (1878) Sırp Krallığı
(Kruşevac’ın 40 km. güneydoğusunda.)

PREMEDİ
(Premeti) maa Delvine پرمدى
Nâhiye (1433-1506) Avlonya → Rumeli eyâleti
Kazâ (1519) Avlonya → Rumeli eyâleti
Kazâ (1855-1865) Beraat maa Avlonya → Yanya
eyâleti (salnâme)
Kazâ (1866-1867) Yanya → Yanya eyâleti (salnâme)
Kazâ (1868-1874) Ergiri → Yanya vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1875) Ergiri → Yanya vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1876-1881) Ergiri → Yanya vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1883) Preveze → Yanya vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1884) Ergiri → Yanya vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1885-1888) Leskovik → Yanya vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1889-1912) Ergiri → Yanya vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1913-1922) Ergiri → Yunanistan
Kazâ (1923) Arnavutluk

PREMETYA (Promorye)
پرمتيا Nâhiye (1498-1532) Mostar → Hersek → Rumeli eyâleti

PREPOL
(Prijepolje) پره پول
Kazâ (1855-1865) Hersek → Bosna eyâleti (salnâme)
Kazâ (1866-1869) Yenipazar → Bosna vilâyeti
Kazâ (1870) Saraybosna → Bosna vilâyeti
Kazâ (1871) Yenipazar → Bosna vilâyeti
Kazâ (1872) Taşlıca → Kosova vilâyeti
Kazâ (1873-1877) Yenipazar → Bosna vilâyeti
Kazâ (1878-1884) Yenipazar → Kosova vilâyeti
Kazâ (1885-1912) Taşlıca → Kosova vilâyeti
Kazâ Sancak bölgesinde (salnâme)

PRESBURG پرسبورغ
Eyâlet (19.yy.) Macaristan
(Bir dönem Macaristan’nın başşehri
idi. Macar kralları bu şehrin kilisesinde taç giyerlerdi.)

PRESLAV پرسالو (Perslav
Kasaba (19.yy.) Poltava eyâleti → Rusya
(Vaktiyle bir bağımsız hükümetin merkeziydi.)

PRESLAV
(Eski Hançolak) (Eski İstanbul) پرسالو
Kasaba (19.yy.) Şumnu → Bulgaristan
Kazâ Şumnu → Bulgaristan
(Bir aralık Bulgar çarları’nın başkenti idi.)

PRESPA
(Natoliç) پرسپه
Nâhiye (1515) Ohri → Rumeli eyâleti
Nâhiye (1519-1589) Görice → Rumeli eyâleti
Nâhiye (1613) Ohri → Rumeli eyâleti
Kazâ (1852-1867) Manastır → Rumeli eyâleti
Kazâ (1868-1869) Manastır → Selânik vilâyeti
Nâhiye (1878-1879) Manastır → Selânik vilâyeti
Nâhiye (1880-1910) Manastır → Manastır vilâyeti
Nâhiye (1911-1912) Resne → Manastır vilâyeti

PREŞOVA (Prechova) پره شوه
Nâhiye (1519) İvranya → Köstendil → Rumeli
eyâleti
Kazâ (1872) Priştine → Kosova vilâyeti
Kazâ (1881-1912) Priştine → Kosova vilâyeti

PREVEZE
(Prévéza) maa Narde پروزه
Kazâ (1798) Yanya → Rumeli eyâleti
Kazâ (1852) Narde → Rumeli eyâleti (salnâme)
Sancak (1856-1866) Yanya eyâleti (salnâme)
Sancak (1867) Üsküb eyâleti (salnâme)
Sancak (1868-1871) Yanya vilâyeti (salnâme)
Sancak (1872) Yanya vilâyeti (salnâme)
Sancak (1873-1876) Yanya vilâyeti (salnâme)
Sancak (1877-1912) Yanya vilâyeti (salnâme)
Sancak (1913) Yunanistan

PREZ پرز
Nâhiye (1890-1911) Şayak → Drac → İşkodra vilâyeti
(salnâme)
Nâhiye (1913) Şayak → Drac → Arnavutluk

PRİBOY
(Priboj) (Pirpivi) maa Yenivaroş ve Palanka پريبوى
Nâhiye (1508-1548) Vişegrad → Bosna → Rumeli eyâleti
Kazâ (1855-1863) Bosna → Bosna eyâleti (salnâme)
Kazâ (1864) Yenipazar → Bosna eyâleti
Kazâ (1865) Yenipazar → Bosna vilâyeti
Nâhiye (1878-1881) Yenipazar → Kosova vilâyeti
(salnâme)
Nâhiye (1883-1912) Prepol → Taşlıca → Kosova vilâyeti
Nâhiye Sancak Bölgesinde → Sırp Cumhuriyeti

PRİDOR
(Predor)
maa Kozarca پريدور
Kazâ (1855-1864) Bihke → Bosna eyâleti (salnâme)
Kazâ (1865) Bihke → Bosna eyâleti (salnâme)
Kazâ (1866-1873) Bihke → Bosna vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1875-1878) Bihke → Bosna vilâyeti (salnâme)

PRİPOL پريپول
Nâhiye (1498-1540) Foça → Hersek → Rumeli eyâleti
Nâhiye (1592-1606) Foça → Hersek → Bosna eyâleti

PRİŞTİNE
maa Prizren maa Lom
(Priştine’nin 4 km.
kadar yakınında Murat
Hüdâvendigar Gâzi’nin türbesi vardır.) پرشتنه
Nâhiye (1455-1543) Vulçıtrın → Rumeli eyâleti
Kazâ (1544-1580) Vulçıtrın → Rumeli eyâleti
Sancak (1588) Rumeli eyâleti
Sancak (1846-1848) Üsküb eyâleti (salnâme)
Sancak (1849-1850) Üsküb eyâleti (salnâme)
Sancak (1851-1854) Üsküb eyâleti (salnâme)
Sancak (1855-1864) Üsküb eyâleti (salnâme)
Kazâ (1865) Prizren → Üsküb eyâleti (salnâme)
Sancak (1866) Üsküb eyâleti (salnâme)
Kazâ (1867-1868) Prizren → Üsküb eyâleti (salnâme)
Kazâ (1869) Prizren → İşkodra vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1870-1871) Prizren → Prizren vilâyeti (salnâme)
Sancak (1872) Kosova vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1873-1874) Prizren → Prizren vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1875-1877) Prizren → Manastır vilâyeti (salnâme)
Vilâyet Merkezi (1878) Kosova vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1880) Prizren → Kosova vilâyeti (salnâme)
Sancak (1881-1912) Kosova vilâyeti (salnâme)
Sancak (1913) Sırbistan
Merkez Kenti Kosova Özerk bölgesi

PRİZREN (Prizrin)
maa Priştine پرزرين
Nâhiye (1478-1518) Vulçıtrın → Rumeli eyâleti
Sancak (1527-1718) Rumeli eyâleti
Sancak (1846-1848) Üsküb eyâleti (salnâme)
Sancak (1849-1850) Üsküb eyâleti (salnâme)
Sancak (1850-1855) Üsküb eyâleti (salnâme)
Sancak (1855-1864) Üsküb eyâleti (salnâme)
Sancak (1865-1868) Üsküb eyâleti (salnâme)
Sancak (1869) İşkodra vilâyeti (salnâme)
Vilâyet (1870-1871) Prizren vilâyeti (salnâme)
Sancak (1872-1877) Manastır vilâyeti (salnâme)
Sancak (1878-1880) Kosova vilâyeti (salnâme)
Sancak (1881) Manastır vilâyeti (salnâme)
Sancak (1883) Kosova vilâyeti (salnâme)
Sancak (1884-1888) Manastır vilâyeti (salnâme)
Sancak (1889-1912) Kosova vilâyeti (salnâme)
Sancak (1913) Sırbistan
Sancak Kosova özerk bölgesi

PROKİNE
(Köprühisar) (Mostar) پروكينه
Nâhiye (1520) Hersek → Rumeli eyâleti
PROSTENYE پروستنيه Nâhiye (1530-1541) Yenipazar → Bosna → Rumeli
eyâleti
PROŞİK پروشيك Nâhiye (1574) Bosna → Rumeli eyâleti

PROVADİ
(Pri-vodi) (Provadiya) پروادى
Nâhiye (1485) Edirne → Rumeli eyâleti
Nâhiye (1518-1540) Edirne → Rumeli eyâleti
Nâhiye (1542-1690) Silistre → Rumeli eyâleti
Kazâ (1855-1864) Şumnu → Silistre eyâleti (salnâme)
Kazâ (1865-1878) Varna → Tuna vilâyeti (salnâme)
Sancak (1878-1908) Bulgaristan eyâleti (Prensliği)
Kazâ (1908) Bulgaristan Krallığı

PROVOLYA پرووليا Nâhiye (1889-1898) Kidonya → Hanya → Girit vilâyeti

PROZOR
maa Pojin maa
Usturofça maa Akhisar ve
İskoble maa Akhisar maa Yayçe پروزور
Kazâ (1855) Travnik maa Klis →Bosna eyâleti
Kazâ (1856-1864) Travnik → Bosna eyâleti (salnâme)
Kazâ (1865) Travnik → Bosna eyâleti (salnâme)
Kazâ (1869-1870) Travnik → Bosna vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1871) Travnik → Bosna vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1873) Travnik → Bosna vilâyeti (salnâme)

PSİRA
پسيرا (Psyra(Ada Girit → Yunanistan (Girit’in kuzeydoğu sahilinde)

PUHOVA-MEKE مكه پهوه Nâhiye (1570-1574) Bosna → Rumeli eyâleti

PUKA
(Poka = Malizi)
maa Mirdita ve maa İkbale
maa İkbale ve Karacadağ پوقه
Nâhiye (1570) Dukakin → Rumeli eyâleti
Kazâ (1862-1865) İşkodra → Rumeli eyâleti (salnâme)
Kazâ (1866) İşkodra → Rumeli eyâleti (salnâme)
Kazâ (1867) İşkodra → Rumeli eyâleti (salnâme)
Kazâ (1868) Zadrime → İşkodra eyâleti (salnâme)
Kazâ (1869-1871) İşkodra → İşkodra vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1872) İşkodra → İşkodra vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1873) İşkodra → İşkodra vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1874) İşkodra → İşkodra vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1875) İşkodra → Manastır vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1876) İşkodra → Manastır vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1877-1879) İşkodra → İşkodra vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1880) İşkodra → İşkodra vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1881-1912) İşkodra → İşkodra vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1913) Arnavutluk

PULA
(Adriyatik sahilinde) پوال
Liman şehri (19.yy.) Avusturya-Macaristan
Liman şehri (1920-1946)
İtalya Liman şehri (1947) Hırvatistan

PURSİCAN
(Proskinite) برسجان Nâhiye (1889-1912) Drama → Selânik vilâyeti (salnâme)

PÜRTLÜ پورتلى Nâhiye (1519-1565) Ilıca → Köstendil → Rumeli eyâleti

R

RAÇKO
(Razekeve) راچكوه Kazâ Merkezi (19.yy.) Beşt Also → Macaristan

RADAVİÇ
(Radauti) يچ رداو Kazâ (19.yy.) Bukovina → Macaristan
Kent Bukovina → Romanya

RADOHİNE ردوهنه
Nâhiye (1486) Ilıca → Köstendil →
Rumeli eyâleti
Nâhiye (1519-1550) Ilıca → Köstendil →
Rumeli eyâleti
Kazâ (1572-1699) Köstendil → Rumeli eyâleti
Kazâ (1849) Sofya → Niş eyâleti (salnâme)
Kazâ (1857-1864) Sofya → Niş eyâleti (salnâme)
Kazâ (1865) Sofya → Tuna vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1866-1878) Sofya → Tuna vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1878) Sofya → Edirne vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1878-1908) Bulgaristan eyâleti (Prensliği)
Kazâ (1908) Sofya → Bulgaristan Krallığı

RADOMİR رادومير Nâhiye (1874) Sofya → Tuna vilâyeti

RADO-POLYE پوليه رادو Nâhiye (1532) Hersek → Rumeli eyâleti
RADOVİNE وينه رادو Nâhiye (16.yy.) Hasha-i Arnavud-Rumeli eyâleti

RADOVİŞTE
(Radovichta) رادوويشته
Kazâ (1786) Üsküb → Rumeli eyâleti
Kazâ (1849-1863) Köstendil → Niş eyâleti (salnâme)
Kazâ (1864-1868) Üsküb → Üsküb eyâleti (salnâme)
Kazâ (1869) Üsküb → Selânik vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1870-1871) Üsküb → Prizren vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1872) Üsküb → Kosova vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1873-1874) Üsküb → Prizren vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1875-1877) Üsküb → Manastır vilâyeti
Kazâ (1878-1912) Üsküb → Kosova vilâyeti (salnâme)

RADOVİZ
maa Cemernik maa Petril رادوويز
Nâhiye (1454-1542) Fener → Tırhala → Rumeli eyâleti
Nâhiye (1564-1654) Yanya → Rumeli eyâleti
Kazâ (1861-1863) Preveze → Yanya eyâleti (salnâme)
Kazâ (1864) Preveze → Yanya eyâleti (salnâme)
Kazâ (1866) Preveze → Yanya eyâleti (salnâme)
Kazâ (1867) Preveze → Üsküb eyâleti (salnâme)
Kazâ (1868) Preveze maa Narde → Yanya
vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1873) Preveze maa Narde → Yanya
vilâyeti (salnâme)
Nâhiye (1880) Narde → Preveze → Yanya vilâyeti
Nâhiye (1883) Narde → Yunanistan

RAGEVİNE رغوينه Nâhiye (1530-1610) İzvornik → Bosna eyâleti

RAGUSA راغوزه Bkz. Dubrovnik

RAHOFÇA راحوفچه
Nâhiye (1878) Tırnova → Tuna vilâyeti (salnâme)
Nâhiye (1878) Gosine → Prizren → Kosova
vilâyeti (salnâme)
Nâhiye (1881) Prizren → Manastır vilâyeti
Nâhiye (1883) Prizren → Kosova vilâyeti (salnâme)
Nâhiye (1884-1888) Prizren → Manastır vilâyeti
Nâhiye (1889-1912) Prizren → Kosova vilâyeti (salnâme)
Nâhiye (1913) Prizren → Sırbistan
Nâhiye Prizren → Kosova Özerk bölgesi

RAHOVA
(Oryahovo) maa Cibri
maa Akçar ve Sahra راخوه
Kazâ (1566-1693) Niğbolu → Rumeli eyâleti
Kazâ (1751) Niğbolu → Rumeli eyâleti
Kazâ (1829) Rus yönetimi (Edirne ant.)
Kazâ (1855-1864) Vidin → Vidin eyâleti (Osmanlı yön.)
Kazâ (1865) Vidin → Tuna vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1866-1867) Vidin → Tuna vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1868-1878) Vidin → Tuna vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1878-1908) Bulgaristan eyâleti (Prensliği)
Kazâ (1908) Tırnova → Bulgaristan Krallığı

RAHOVİÇE
راخويچه (Orahoviçe(
Sancak (1580) Bosna eyâleti
Sancak (1600) Kanije eyâleti
Sancak Slovenya

RAHOVİÇE-İ BÂLÂ
maa Rahoviçe-i Zîr راخويچۀ باال
Kazâ (1856-1860) Tırnovi → Vidin eyâleti (salnâme)
Kazâ (1861-1862) Tırnovi → Silistre eyâleti (salnâme)
Kazâ (1862-1864) Tırnovi → Silistre eyâleti (salnâme)
RAHOVİÇE-İ ZÎR
maa Rahoviçe-i Bâlâ زير راخويچۀ
Kazâ (1856-1860) Tırnovi → Vidin eyâleti (salnâme)
Kazâ (1861-1862) Tırnovi → Silistre eyâleti (salnâme)
Kazâ (1862-1864) Tırnovi → Silistre eyâleti (salnâme)

RAKA
(Raka-i Tirgovişte) رقه
Kazâ (1877-1878) Debre → Manastır vilâyeti (salnâme)
Nâhiye
(20 Haziran 1326) (1910)
Yakova → Kosova
Nâhiye (1911-1912) Yakova → İpek → Kosova vilâyeti

RAKALAR
(1998 : Zîrnaniçe) (Raka-i Zîr ve Bâlâ) رقه لر
Kazâ (1889-1912) Debre → Manastır vilâyeti

RAMA رما
Nâhiye (1405) Vilâyet-i Kral → Bosna → Rumeli
eyâleti
Nâhiye (1488-1610) Neretva-Bosna → Bosna eyâleti

RAS راس
Nâhiye (1455-1567) Yenipazar → Bosna → Rumeli
eyâleti
Nâhiye (1610-1696) Yenipazar → Bosna eyâleti

RASOVA راسوه Kasaba (19.yy.) Silistre → Dobruca
Kasaba Silistre → Romanya

RAVİÇE رويچه Kazâ (1876) Gaçka → Bosna vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1878) Hersek → Bosna vilâyeti (salnâme)

RAVEŞDEN
(Vroveşdan) روشدن Yeni Nahiye
(Eylül 1893-600)
Tikve → Selanik

RAVONERİKA راونەریقە
Nâhiye (1890)
Nâhiye (1910)
Kolaşin → Seniçe → Kosova
vilâyeti (salnâme)
Kolaşin-i Zîr → Seniçe → Kosova

RAZEKEVE Bkz. Raçka

RAZGRAD رازغراد Bkz. Hezargrad

RAZLIK
(Mehumiye) (Bul. Razloğ) رازلق
Kazâ (1855-1866) Siroz → Selânik eyâleti (salnâme)
Kazâ (1867-1868) Siroz → Selânik vilâyeti (salnâme)
Nâhiye (1878-1887) Nevrekop → Siroz → Selânik
vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1888) Drama → Selânik vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1889-1912) Siroz → Selânik vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1913) Bulgaristan

REÇ
maa Levhe رچ Nâhiye (1881-1908)
Nâhiye (1911-1912)
İşkodra → İşkodra vilâyeti (salnâme)
İşkodra → İşkodra vilâyeti (salnâme)

REDANARİKA ردانه ريقا
Nâhiye (1889-1901) Kolaşin-i Zîr → Yenipazar →
Kosova vilâyeti (salnâme)
Nâhiye (1902-1910) Kolaşin-i Zîr → Seniçe → Kosova
vilâyeti (salnâme)

RESMEZAKİYE
(Ret mezakiye)
ثمزاكيه ر Nâhiye (1889-1893) Berat → Yanya vilâyeti (salnâme)

RESMO
(Retimo) رسمو (Rethimnon(
Sancak (17.yy.-1718) Girit eyâleti
Sancak (1846-1867) Girit eyâleti (salnâme)
Sancak (1868-1897) Girit vilâyeti (salnâme)
Sancak (1897-1912) Girit Muhtar vilâyeti (salnâme)
Sancak (1913) Girit → Yunanistan

RESNE (Resnia) رسنه
Nâhiye (1878-1879) Manastır → Selânik vilâyeti
Nâhiye (1880-1910) Manastır → Manastır vilâyeti
Kazâ (1910-1912) Manastır → Manastır vilâyeti
Kazâ (1913) Manastır (Bitola) → Makedonya

REVENBAT
(Revendbat) (Revendi) روندبات
Nâhiye (1904-1912) Siroz → Selânik (salnâme)

 

REZE رزه Nâhiye (1861-1864) Delvine→Ergiri maa Delvine →
Yanya eyâleti (salnâme)

RİKA رقا Nâhiye (1466-1515) Ohri → Rumeli eyâleti
Nâhiye (1520-1522) Karadağ

RİMASZOMBAT ومبات سذ ريما Eyâlet Merkezi (19.yy.) Kömür → Macaristan

RİMNİK
maa Fokşan ve Silam (Rimnik-i Sarat)
maa Fokşan رمنيق
Kazâ (1856-1860) Büyük Eflâk → Eflâk eyâleti
(salnâme)
Kazâ (1861) Büyük Eflâk → Eflâk eyâleti
(salnâme)
Kazâ (1862-1876) Büyük Eflâk → Eflâk eyâleti
(salnâme)
Kazâ (1877-1878) Büyük Eflâk → Eflâk eyâleti

Kazâ (1878 –) Büyük Eflâk → Romanya

RİMNİK
(Rimniku Vilcea)
maa Vilcea
رمنيق
Kazâ (1856-1878) Küçük Eflâk → Eflâk eyâleti
(salnâme)
Kazâ (1878) Küçük Eflâk → Romanya
RİNASA رناسا Nâhiye (1564-1654) Yanya → Rumeli eyâleti
RİNDİSTE رنديسته Nâhiye (1613) Ohri → Rumeli eyâleti

RİYEKÂN
(Grahova) كان ريه Nâhiye (1477-1580) Hersek → Rumeli eyâleti

RİZO ريزو Nâhiye (1861-1864) Tırhala → Yanya eyâleti (salnâme)

RİZO
maa Manofac ريزو
Kazâ (1855-1867) Kandiye → Girit eyâleti (salnâme)
Kazâ (1868) Kandiye → Girit vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1869-1871) Kandiye → Girit vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1872) Kandiye → Girit vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1873) Kandiye → Girit vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1874-1888) Kandiye → Girit vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1892-1896) Kandiye → Girit vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1897-1907) Kandiye → Muhtar Girit vilâyeti
Kazâ (1913) Kandiye → Girit → Yunanistan

RODOS
(Rhodos) ردوس
Sancak (1547-1741) Kaptanpaşa eyâleti
Eyâlet Merkezi (1846-1867)
Cezâyir-i Bahr-i Sefid eyâleti
Vilâyet Merkezi
(1868-1912)
Cezâyir-i Bahr-i Sefid vilâyeti

Vilâyet Merkezi (1912) İtalya yönetimi
Vilâyet Merkezi (1945) İngiltere hâkimiyeti
Vilâyet Merkezi (1948) Yunanistan

ROFÇA روفچه Nâhiye (1477-1548) Hersek → Rumeli eyâleti

ROGAM روغام Nâhiye (1570) Dukakin → Rumeli eyâleti

ROGOZ روغوس Nâhiye (1564-1583) Yanya → Rumeli eyâleti
Nâhiye (1613) Ohri → Rumeli eyâleti

ROMAN
رومان (Romano(
Kazâ (1856-1878) Boğdan (Moldavya) eyâleti
(salnâme)
Kazâ (1878) Boğdan → Romanya
ROMANÇİ
رومانچى Kazâ (1856-1878)) Küçük Eflâk → Eflâk eyâleti
Kazâ (1878) Romanya

RUBCUZ
(Rubçuz) (Dövlen : Devin)
maa Karacadağ روبجوز روبچوز
Kazâ (1861) Filibe → Edirne eyâleti (salnâme)
Kazâ (1862-1864) Filibe → Edirne eyâleti (salnâme)
Nâhiye (1889) Nevrekop → Selânik vilâyeti
Kazâ (1900-1912) Drama → Selânik vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1913) Bölge → İstanamika → Filibe → Bulgaristan
(Devin : Dövlen ise halen Bulgaristanın Paşmaklı vilayetine bağlı ayrı bir kazadır.)

RUDİLE رودله Nâhiye (1477) Hersek → Rumeli eyâleti

RUDİNE رودينه Nâhiye (1570-1599) Hashâ-i Arnavut→Prizren→Rumeli
eyâleti

RUDNİK
(Sorviç) رودنيك Nâhiye (1885-1912) Filorina→ Manastır vilâyeti

RUDNİK رودنيك Kazâ (1856-1878) Sırp eyâleti (salnâme)

RUGANİÇE روغانيچه Kazâ Merkezi (1907) Çelebipazarı → Bosna vilâyeti

RUMA
Kazâ (1541-1699) Sirem → Hırvatistan → Avusturya
(Avusturya, Endonezya, Avustralya
ve İsveç’te de “Ruma”lar vardır.)

RUMELİ EYALETİ
(Gelibolu, Edirne,
Filibe, Sofya)
روم ايلى ايالتى
Eyâlet (1362-19.yy.) Rumeli eyâleti
Eyâlet (1845-1862) (İşkodra’nın ayrı eyâlet olmasıyla
Rumeli eyâleti sona erdi.)

RUMELİ-İ ŞARKÎ
روم ايلئ شرقى (Filibe(
Vilâyet (1878-1885) Rumel-i Şarkî vilâyeti (salnâme)
Vilâyet (1885-1908) Bulgaristan eyâleti (Prensliği)
Vilâyet (1908) Bulgaristan Krallığı

RUSCUK
(Roustchouk) (15. yy.Yergöğü Beriyaka)
(1910 : Ruse) روسجق Eyâlet Merkezi (1853-1864)
Silistre eyâleti (salnâme)
Vilâyet Merkezi
(1865-1878)
Tuna vilâyeti (salnâme)
Sancak (1878-1908) Bulgaristan eyâleti (Prensliği)
Vilâyet (1908) Bulgaristan Krallığı

RUSİ KASRI
maa Misivri ve Aydos
maa Misivri ve روسى قصرى Ahyolu
Kazâ (1855) İslimye → Vidin eyâleti (salnâme)
Kazâ (1855-1860) İslimye → Edirne eyâleti (salnâme)
Kazâ (1864) İslimye → Edirne eyâleti (salnâme)
Kazâ (1865) İslimye → Edirne eyâleti (salnâme)
Kazâ (1868) İslimye → Edirne vilâyeti (salnâme)
RUŞDEN روشدن Nâhiye (1897-1912) Tikveş → Selânik vilâyeti (salnâme)
Nâhiye (1913) Sırbistan

S

SABATKA ساباتقه Şehir (19. yy.) Macaristan

SAHRA صحرا Zagora
Nâhiye (1861-1865) Yenişehr-i Fener → Tırhala→ Yanya
eyâleti (salnâme)
Kazâ (1868) Yanya → Yanya vilâyeti (salnâme)

SAHRA
maa Lom maa Akçar ve Rahova صحرا
Nâhiye (1751) Niğbolu eyâleti
Kazâ (1855-1861) Vidin → Vidin eyâleti (salnâme)
Nâhiye (1861-1863) Vidin → Vidin eyâleti (salnâme)
Kazâ (1864) Vidin → Vidin eyâleti (salnâme)
Kazâ (1865) Vidin → Tuna vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1866-1867) Vidin → Tuna vilâyeti (salnâme

SAKARKAYA
(Lefkopetra) صقارقيا
Nâhiye (1889-1912) İskeçe → Gümülcine → Edirne
vilâyeti (salnâme)
Nâhiye (1913) İskeçe → Bulgaristan
Köy İskeçe → Yunanistan

SAKIZ
(Chios) ساقز
Sancak (1566-1641) Kaptanpaşa eyâleti
Sancak (1846-1867) Cezâyir-i Bahr-i Sefid eyâleti
(salnâme)
Sancak (1867-1879) Cezâyir-i Bahr-i Sefid vilâyeti
(salnâme)
Vilâyet Merkezi
(1880-1887)
Cezâyir-i Bahr-i Sefid vilâyeti
(salnâme)
Sancak (1888-1912) Cezâyir-i Bahr-i Sefid vilâyeti

Sancak (1913) Yunanistan

SALÂHİYE
(Lihye)
صالحيه Nâhiye (1911-1912) Ergiri → Yanya vilâyeti (salnâme)

SALONA
(Amphissa) سالونه Kazâ Merkezi (19.yy.) Parnasis → Yunanistan
Kazâ Merkezi Fokis → Yunanistan

SALONE
سالونه  Solin
Kasaba (19.yy.) İspalano → Dalmaçya
(Romalılar zamanında Dalmaçya eyâletiinin merkezi büyük bir şehirdi.)

 

SALTIK
(Saltıkköy: Lavara) صالتيق
Nâhiye (1889-1912) Dimetoka → Edirne → Edirne vilâyeti 
Köy Dimetoka → Meriç → Yunanistan

SAMAKOV
(Samakov-i İvlavçov)(Samakov)
(Bul. Somokov) صماقوو
Nâhiye (1519) Sofya → Rumeli eyâleti
Kazâ (1535-1570) Sofya → Rumeli eyâleti
Sancak (1846-1864) Niş eyâleti (salnâme)
Kazâ (1865-1876) Sofya → Tuna vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1877-1878) Sofya → Sofya vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1878-1908) Sofya → Bulgaristan eyâleti Prensliği)
Kazâ (1908) Bulgaristan Krallığı

SAMAPOR صماپور Nâhiye (1477-1519) Hersek → Rumeli eyâleti

SANA صنا Nâhiye (1715) Hulumiç → Mora eyâleti
SANA صنا Nâhiye (1530-1623) Neretva → Bosna → Bosna eyâleti

SANCAK
سنجا ق (سنجق)
Bölge (1878) Kosova vilâyeti
Bölge (1913-1918) Sırbistan işgali ve ilhakı
Sırbistan Cumhuriyeti idaresinde:
Sjenica,Tutin, Novivaroş, Prijepoljekentleri.
Karadağ Cumhuriyeti idaresinde:
Akova (Bijelopolje), Rojaye, Taşlıca
(Plevlje),Berane (İvangrad) kentleri.
Sancak bölgesinde 1999 yılında
550.000 nüfus yaşamakta olup
bunların % 70’i;Tutin gibi bazı
bölgelerde %97’si Müslümandır.
(Hüseyin Kansu, Sancak ve Balkanlarda son gelişme)

SANKİMOST
(Sanskimost)
سانكى موست سانسكى موست Kazâ (1866) Bihke → Bosna vilâyeti

SANTORİN
(Thira) سانتورين Kazâ (Ada) (19.yy.) Kiklada → Yunanistan

SAPNA صاپنه Nâhiye (1532-1610) Srebreniçe → İzvornik → Bosna eyâleti

SARAYBOSNA
(Sarajevo) سراى بوسنه
Kazâ (1485-1537) Bosna → Rumeli eyâleti
Sancak Merkezi (1537) Bosna → Rumeli eyâleti
Kazâ (1552-1580) Bosna → Rumeli eyâleti
Sancak (1580) Bosna eyâleti
Eyâlet Merkezi (1639) Bosna eyâleti
Sancak (1846-1865) Bosna eyâleti (salnâme) Vilâyet Merkezi
(1866-1878) Bosna vilâyeti (salnâme)
Sancak (1878-1907) Osmanlıya bağlı AvusturyaMacaristanyön.
Sancak (1908-1917) Avusturya → Macaristan hakimiyeti
Sancak (1918-1990) Yugoslavya hâkimiyeti
Sancak (1991) Bağımsız Bosna-Hersek Cumhuriyeti

SARIGÖL
(Çarşamba) maa Serfiçe
maa Bucak صارى كول
Kazâ (1855-1863) Manastır → Rumeli eyâleti
(salnâme)
Kazâ (1864) Manastır → Rumeli eyâleti
(salnâme)
Kazâ (1865-1867) Manastır → Rumeli eyâleti
(salnâme)
Kazâ (1869) Manastır → Selânik vilâyeti
(salnâme)
Kazâ (1880) Görice → Manastır vilâyeti
Nâhiye (1883) Manastır → Manastır vilâyeti

SARIHANLAR
(Alonakia) صارى خانر
Nâhiye (1885-1903) Cuma → Serfiçe → Manastır
vilâyeti (salnâme)
Nâhiye (1904-1912) Kozana → Serfiçe → Manastır
vilâyeti (salnâme)
Köy (1913) Koza → Yunanistan
SARIHIDIR
صارى حضر (Kiprinos(
Nâhiye (1889-1912) Ortaköy → Edirne → Edirne
vilâyeti (salnâme)
Köy (1913) Bulgaristan
Köy Meriç → Yunanistan

SARIMEŞE ميشه صارى Nâhiye (1530-1610) Iskıradin → Bosna → Bosna eyâlet

SARIŞABAN
maa Çağlayık (Chrisoupolis)
(1888: Hanlar) صارى شعبان
Kazâ (1855-1865) Drama → Selânik eyâleti (salnâme)
Kazâ (1866) Drama → Selânik eyâleti (salnâme)
Kazâ (1867-1872) Drama → Selânik vilâyeti (salnâme)
Nâhiye (1878-1879) Kavala → Drama → Selânik
vilâyeti (salnâme)
Nâhiye (1880) Drama → Selânik vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1881-1912) Drama → Selânik vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1913) Bulgaristan
Kazâ (1923) Yunanistan
Kazâ Kavala → Yunanistan

SARUHANLAR صاروخانلر Nâhiye (1883) Alasonya → Serfiçe → Kosova
vilâyeti (salnâme)

SATMAR
(Szqthmar) ساتمار Eyâlet (19.yy.) Macaristan

SAYADA صياده Nâhiye (1911-1912) Filât → Çamlık → Yanya vilâyeti

SAZ ساز
Nâhiye (1911-1912) Koçana → Üsküb → Kosovavilâyeti
Nâhiye (1913) Makedonya → Sırbistan

SAZİN سازين Nâhiye (1623) Bihke → Bosna eyâleti

SEBENİKO
سبنيقو Kasaba (1538) Dalmaçya → Avusturya-Macaristan
(1538 ve 1648 yıllarında iki kere
Osmanlı tarafından muhasara edilmiştir.)

SEBEŞ
(Karansebeş) سبش
Sancak (1658) Tımışvar eyâleti
Eyâlet (1716) Macaristan
Kent Banat bölgesi → Romanya
(1658’de Koca Yusuf Paşa Alman ordusunu burada yendi.)

SEÇEN
(Ungar. Szecseny) سچن Sancak (1568-1641) Budin eyâleti

SEÇİŞTE
(Sjatista) سچشته Nâhiye (1885-1912) Nasliç → Serfiçe → Manastır
vilâyeti (salnâme)

SEGEDİN
(Ungar. Szeged) (Dt. Szegedin)
(Baçka) سكدين
Sancak (1541-1588) Budin eyâleti
Sancak (1598-1641) Eğri eyâleti
Sancak (1686) Macaristan
Eyâlet Merkezi Csongrad → Macaristan

SEGESVAR سكسوار Kasaba Macaristan

SEKSAR
(Ungar. Szekszaid) سكسار Sancak (1543-1588) Budin eyâleti
Sancak (1686) Tolna yönetim bölümü → Macaristan

SELAMİNE سالمينه Ada Yunanistan
(Atika bölgesinde ve halkı Arnavut.)

SELANİK
(Griech. Thessaloniki) (dt. Saloniki) سالنيك
Sancak (1430-1718) Rumeli eyâleti
Eyâlet (1846-1866) Selânik eyâleti (salnâme)
Vilâyet (1867-1912) Selânik vilâyeti (salnâme)
Vilâyet (1913) Yunanistan (Bükreş ant.)

SELBÜKEN
سلبوكن (Selbükün(
Nâhiye (1889-1912) Cisr-i Mustafa Paşa → Edirnevilâyeti 
Nâhiye (1913) Cisr-i Mustafa Paşa → Bulgaristan

SELİNE
(Kdano) (Griech. Selino) سلينه
Sancak (17.yy.) Girit eyâleti
Kazâ (1855-1867) Hanya → Girit eyâleti (salnâme)
Kazâ (1867-1907) Hanya → Girit vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1913) Yunanistan

SEMADİREK
(Samothraki) (Kastron) سماديرك
Kazâ (1855-1867) Bozcaada → Cezâyir-i
Bahr-i Sefid eyâleti (salnâme)
Nâhiye (1881) Bozcaada → Limni→ Cezâyir-i
Bahr-i Sefid vilâyeti (salnâme)
Nâhiye (1883-1893) İmroz → Limni → Cezâyir-i
Bahr-i Sefid vilâyeti (salnâme)
Nâhiye (1893-1912) Dedeağaç → Dedeağaç → Edirne
vilâyeti (salnâme)
Nâhiye (1913-1918) Bulgaristan
Nâhiye (1919) Yunanistan

SEMENDİRE
(Serb. Semendrevo) (Dt. Semendria) سمندره
Sancak (1459-1540) Rumeli eyâleti
Sancak (1541-1686) Budin eyâleti
Sancak (1688-1690) Avusturya işgali
Sancak (1690-1718) Osmanlı yönetimi
Sancak (1718-1738) Avusturya yönetimi
Sancak (1739-1787) Osmanlı yönetimi
Sancak (1788-1791) Avusturya işgali
Sancak (1791-1805) Osmanlı yönetimi
Sancak (1806-1813) Sırp işgali
Sancak (1813-1815) Silistre eyâleti → Osmanlı yönetimi
Kazâ (1815-1877) Belgrad → Sırp eyâleti
Kazâ (1878) Sırbistan Krallığı

SEMLİN
(Zemin, Syrmie) سملين Kasaba (19.yy.) Belgrad → Sırbistan

SENGOTAR
سن غوتار (Gothard-Szent( Kasaba (17.yy.) Györ → Macaristan
(1664’te Türk-Avusturya kuvvetlerinin son savaşıyla meşhurdur.)

SENİÇE
(Serb. Sjenica) (Yenipazar)
maa Mitroviçe سنيچه
Nâhiye (1455-1661) Yenipazar → Bosna → Bosna eyâleti
Kazâ (1856-1861) Yenipazar → Bosna eyâleti (salnâme)
Kazâ (1861-1865) Yenipazar → Bosna eyâleti (salnâme)
Kazâ (1866-1868) Yenipazar → Bosna eyâleti (salnâme)
Sancak Merkezi (1869-1871)
Yenipazar → Bosna vilâyeti (salnâme)
Sancak Merkezi (1872) Yenipazar → Kosova vilâyeti
Sancak Merkezi (1873-1877)
Yenipazar → Bosna vilâyeti (salnâme)
Sancak Merkezi (1878-1901)
Yenipazar → Kosova vilâyeti
Sancak (1902-1912) Kosova vilâyeti(Yenipazar sancağının yerine)
Sancak (1913) Sancak Bölgesinin Merkezi →Sırbistan

SERANDÜZ سراندوز Nâhiye (1903)
Nâhiye (1910)
Delvine → Ergiri → Yanya

SERFİÇE
(Servia) (Serbia) maa Sarıgöl سرفيچه
Kazâ (1855-1863) Manastır → Rumeli eyâleti (salnâme)
Kazâ (1864) Manastır → Rumeli eyâleti (salnâme)
Kazâ (1865-1868) Manastır → Rumeli eyâleti (salnâme)
Kazâ (1868-1871) Manastır → Selânik vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1872) Manastır → Manastır vilâyeti
Kazâ (1873-1874) Manastır → Selânik vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1875-1881) Manastır → Manastır vilâyeti
Sancak (1883) Kosova vilâyeti (salnâme)
Müstakil Sancak (1885-1888)
Serfiçe Müstakil Sancak (salnâme)
Sancak (1890-1912) Manastır vilâyeti (salnâme)
Sancak (1913) Yunanistan

SERVİ
(Selvi) (Sevlievo)
(Hotaliç) maa Hotaliç
maa Elena,Viranova ve Kazgan سروى
Kazâ (1566-1751) Niğbolu → Rumeli eyâleti
Kazâ (1855-1861) Vidin → Vidin eyâleti (salnâme)
Kazâ (1861) Vidin → Vidin eyâleti (salnâme)
Kazâ (1862-1864) Lofça → Vidin eyâleti (salnâme)
Kazâ (1865) Tırnovi → Tuna vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1866-1867) Tırnovi → Tuna vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1868-1878) Tırnovi → Tuna vilâyeti (salnâme)
Sancak (1878-1908) Bulgaristan eyâleti (Prensliği)
Kazâ (1908) Gabrova → Bulgaristan krallığı

SİDRE-KAPSI
(Sidere-Kapsa) سدره قپسي Kesendire maa
Kazâ (1529-1613) Selânik → Rumeli eyâleti
Kazâ (1856-1861) Selânik → Selânik eyâleti (salnâme)
Kazâ (1862-1864) Selânik → Selânik eyâleti (salnâme)
Köy Halkidikya Yarımadası → Yunanistan

SİFNOS
(Siphnos) (Apolonya) سيفنوس
Ada (Nâhiye) Milos Kazâsı → Yunanistan (Kiklada adalarından)

SİKİNOS
سيكينوس  Siquinos
Ada Milos Kazâsı → Yunanistan (Kiklada adalarından)

SİKLOS سكلوس
Sancak (1545) Budin eyâleti
Sancak (1600) Kanije eyâleti
Sancak (1689) Macaristan

SİLAKİ سيالكى Eyâlet (19.yy.) Macaristan

SİLAM
maa Rimnik ve سالم Fokşan
Kazâ (1856-1857) Büyük Eflâk → Eflâk eyâleti (salnâme)
Kazâ (1858) Büyük Eflâk → Eflâk eyâleti (salnâme)
Kazâ (1860) Büyük Eflâk → Eflâk eyâleti (salnâme)
Kazâ (1861-1878) Büyük Eflâk → Eflâk eyâleti (salnâme)
Kazâ (1878) Eflâk → Romanya

SİLİSTRE

(Rom. Durostorum) (Bizs. Durostolos)
(Osm. Silistre) سلستره
Kazâ (1393) Ruscuk → Rumeli eyâleti
Kazâ (1402-1413) Eflâk Voyvodalığı işgali
Sancak (1416-1588) Rumeli eyâleti
Sancak (1632-1641) Özi eyâleti
Eyâlet (17.yy.) Silistre eyâleti
Sancak (1792-1810) Özi eyâleti
Sancak (1810-1812) Rusya işgali
Eyâlet (1812-1828) Rumeli eyâleti
Eyâlet (1828-1836) Rusya işgali
Eyâlet (1846-1864) Silistre eyâleti (salnâme)
Kazâ (1864-1877) Ruscuk → Tuna vilâyeti (salnâme)
Sancak (1878-1908) Bulgaristan eyâleti (Prensliği) (Berlin ant.)
Vilâyet (1908) Bulgaristan Krallığı
Kent (1913) Romanya
Kent (1940) Bulgaristan

SİN
maa Çetine سين
Nâhiye (1530-1540) Iskıradin → Bosna → Rumeli eyâleti
Nâhiye (1540-1610) Iskıradin → Bosna → Bosna eyâleti

SİREM
(Cezîre-i Sirem)
(Szerem) (Syrmien)
(Ant. Hauptslat Mitroviçse)
سرم Sancak (1545-1642) Budin eyâleti
Sancak (1699) Macaristan
Sancak Voyvodina Özerk bölgesi →
Sırbistan (Sava nehri üzerinde Sirem
adasıdır. Türkler ًCezîre-i Siremٍ demişlerdir.)

SİRİŞNİK
maa Radomir سريشنيك
Kazâ (1486-1572) Köstendil → Rumeli eyâleti
Kazâ (1857-1864) Sofya → Niş eyâleti (salnâme)
Kazâ (1865) Sofya → Tuna vilâyeti

SİROZ
(Griech. Serrai, سيروز (Serez
Nâhiye (1464-1519) Ohri → Rumeli eyâleti
Kazâ (1529-1683) Ohri → Rumeli eyâleti
Sancak (1846-1866) Selânik eyâleti (salnâme)
Sancak (1867-1912) Selânik vilâyeti (salnâme)
Sancak (1913) Yunanistan

SİSAM
(Samos) (Vati) سيسام
Kazâ (1455) Rodos → Cezâyir-i Bahr-i Sefid eyâleti
Sancak (17.yy.) Cezâyir-i Bahr-i Sefid eyâleti
Emaret (1832) Özerk Sisam emareti
Emaret (1846-1866) Özerk Sisam emareti (salnâme)
Emaret (1885-1912) Özerk Sisam emareti (salnâme)
Emaret (1912) Yunan işgali
Kazâ (1923) Yunanistan (Lozan ant.)

SOFYA
(Bul. Sofija) (Rom. Serdiç) (1809 : Serdiç) صوفيه
Eyâlet Merkezi (1386) Rumeli eyâleti
Eyâlet Merkezi (1443-1444)
Macar istilası Eyâlet Merkezi (1527-1588)
Sancak (1786) Rumeli eyâleti
Sancak (1846-1852) Niş eyâleti (salnâme)
Sancak (1852-1853) Vidin eyâleti (salnâme)
Sancak (1854-1864) Niş eyâleti (salnâme)
Sancak (1865-1875) Tuna vilâyeti (salnâme)
Vilâyet (1876-1877) Sofya vilâyeti (salnâme)
Sancak (1877-1878) Edirne vilâyeti (salnâme)
Eyâlet Merkezi
(1878-1908)
Bulgaristan eyâleti (Prensliği)
Başkent (1908) Bağımsız Bulgaristan Krallığ

SOHL
(Neosohl) سوهل Eyâlet (19.yy.) Macaristan

SOKOL
(Hersek, Bosna ve İzvornik’te ayrı ayrı 3 tane Sokol nahiyesi var.) صوقل
Nâhiye (1477) Srebreniçe → İzvornik → Rumeli eyâleti
Nâhiye (1540-1610) Neretva → Bosna → Bosna eyâleti
(13) Sancak (17.yy.) Rumeli eyâleti Kasaba Bosna

SOKOVİNİ
maa Buko صوقوينى Kazâ (1856-1877) Büyük Eflâk → Eflâk eyâleti
Kazâ (1878) Eflâk → Romanya

SOLNOK
(Ungar. Szolnok) صولنوق
Sancak (1540-1588) Budin eyâleti
Sancak (1596-1641) Eğri eyâleti
Sancak (1687) Avusturya Vilâyet Macaristan

SOROVİÇ صورويچ
Nâhiye (1883) Nâhiye (1892)
Nasliç → Serfice → Kosova vilâyeti
Filorina → Manastır

SÖĞÜTCÜK
سكود جك (Söğüdcük(
Nâhiye (1889-1912) Ahiçelebi → Gümülcine → Edirne
vilâyeti (salnâme)
Nâhiye (1913) Ahiçelebi bölgesi → Bulgaristan

SÖLOVA
maa Elbasan ve
Düzce
سلوه
Kazâ (1856-1865) Ohri → Rumeli eyâleti (salnâme)
SÖMBEKİ
(Symy)
سومبكى
Kazâ (1855-1865) Rodos → Cezâyir-i Bahr-i Sefid
eyâleti (salnâme)
Kazâ (1872-1912) Rodos → Cezâyir-i Bahr-i Sefid
vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1912) İtalya Yönetimi
Kazâ (1948) Yunanistan

SREBRENİÇE (Sreberniçe) صربرنيچه
Nâhiye (1510) İzvornik → Rumeli eyâleti
Kazâ (1530-1548) İzvornik → Rumeli eyâleti
Sancak (1580-1703) İzvornik → Bosna eyâleti
Kazâ (1855-1865) İzvornik → Bosna eyâleti (salnâme)
Kazâ (1866-1878) İzvornik → Bosna vilâyeti

SREMSKA Bkz. Mitroviçe

ST. ANDRE آندره سنت Kasaba (19.yy.) Macaristan

SUÇEVA
(Suceava) صوچوه
Kazâ (1455) Boğdan → Boğdan eyâleti
Kazâ (1856-1878) Boğdan → Boğdan eyâleti
(salnâme)
Kazâ (1878) Boğdan → Romanya

SUHO-GIRLA غرله سخو Nâhiye (1478) Vulçıtrın → Rumeli eyâleti
Nâhiye (1485) İpek → Ohri → Rumeli eyâleti

SUHO-RİKA ريقا سخو Kazâ (1599) Prizren → Rumeli eyâleti

SULTÂNİYE سلطانيه Nâhiye (1912) Osmaniye → Üsküb → Kosova vilâyeti

SULTÂNİYE
(Anapolis) سلطانيه Sancak Merkezi (1874) İsfakya → Girit vilâyeti
Sancak Merkezi (1907) İsfakya → Girit vilâyeti

SULTANYERİ
(Momçilgrad) (Koşukavak, Krumovgrad)
(Halen Kazâ olan yer ً Krumovgradٍ dır) سلطان يرى
Kazâ (1791) Paşa sancağı →Rumeli eyâleti
Kazâ (1855-1865) Filibe → Edirne eyâleti (salnâme)
Kazâ (1865-1871) Filibe → Edirne vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1872) Gümülcine → Edirne vilâyeti
(salnâme)
Kazâ (1873-1878) Filibe → Edirne vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1878-1908) Rumeli –i şarki vilâyeti
Kazâ (1908) Kırcaali → Bulgaristan

SUTESKA
(Pazar-ı Suteska) تسقه صو
Nâhiye (1497-1544) Nova –Bırda→Vulçıtrın→Rumeli eyâleti
Kazâ (1679) Bosna → Bosna eyâleti

SUZEBOLU
(Ant. Sozopolis) (Ant. Apolonya-i سوزه بولى (Trakya
Nâhiye (1643) Silistre → Rumeli eyâleti
Kasaba (1878) Burgaz → Rumeli-i şarkî vilâyeti
Kasaba (1908) Burgaz → Bulgaristan
Kent Burgaz → Bulgaristan

SÜNNE
(Sulina) (Tuna Burgazı) سنه
Sancak (1861-1864) Silistre eyâleti (salnâme)
Kazâ (1865-1878) Tulca → Tuna vilâyeti (salnâme) Kent Dobruca → Romanya

 

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum Yok