Osmanlı'da Rumeli Şehirleri'nin Yer Adları I-İ-J-K » Boşnak Medya
SON DAKİKA

Osmanlı’da Rumeli Şehirleri’nin Yer Adları I-İ-J-K

Bu haber 22 Şubat 2018 - 7:58 'de eklendi ve 441 views kez görüntülendi.

Zeynep Işıl Hamziç  Boşnak Medya

I

ILICA
maa Köstendil
ايليجه
Nâhiye (1486-1599) Köstendil → Edirne → Rumeli
eyâleti
Kazâ (1857-1863) Köstendil → Niş eyâleti (salnâme)
Kazâ (1864) Sofya maa Köstendil → Niş eyâleti
(salnâme)
ILICA-İ AYDOS آيدوس ايليجۀ Nâhiye (1537-1555) Aydos → Silistre → Rumeli eyâleti

ISKIRADİN
(Hırvan vilâyet) دين اسقره Kazâ (1532-1570) Bosna → Rumeli eyâleti

ISKIRAPAR (Güneyberat) (Gosniçka) اسقراپار
Nâhiye (1431-1654) Berat (Belgrad) → Rumeli eyâleti
Kazâ (1855-1865) Berat maa Avlonya → Yanya eyâleti

Kazâ (1866-1867) Avlonya → Yanya eyâleti
Kazâ (1868-1912) Berat → Yanya vilâyeti

SPARTA اسپارته (Mistra
Eyâlet Merkezi Lakonya → Yunanistan
(Eski Yunan’da hükûmet adı ve merkezi.)

ISPAT
(Spathi) اسپاط Nâhiye (1874) Debre → Manastır

İ

İBRAİL
(Braila) ابرائل
Kazâ (1541) Budin eyâleti
Kazâ (1569) Silistre eyâleti
Kazâ (1659) Özi eyâleti
Kazâ (1770) Rusya yönetimi
Kazâ (1774) Küçük Kaynarcayla Osmanlıya
Kazâ (1809) Rusya işgali
Kazâ (1812) Bükreş ant. Osmanlıya
Kazâ (1828) Rusya işgali
Kazâ (1829) Edirne antlaşmasına göre
Osmanlıya bağlı Eflâk Prensliği
Kazâ (1856-1878) Büyük Eflâk → Eflâk eyâleti
Kazâ (1878) Berlin antlaşmasıyla Romanya

İHLEVNE
(Livni) maa Grahova اهلونه
Kazâ (1855) Travnik maa Klis → Bosna eyâleti
Kazâ (1856-1865) Travnik maa Klis → Bosna eyâleti
Kazâ (1866-1878) Travnik → Bosna vilâyeti (salnâme)

İHTİMAN
maa Etrepol, Cuma
ve Preznik اهتمان
Nâhiye (1544-1608) Filibe → Rumeli eyâleti
Kazâ (1849-1864) Samakov → Niş eyâleti (salnâme)
Kazâ (1865) Sofya → Tuna vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1866-1867) Sofya → Tuna vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1868-1870) Sofya → Tuna vilâyeti (salnâme)
Nâhiye (1878) Samakov → Sofya → Edirne
vilâyeti (salnâme)

İKBÂLE
maa Poka ve Mirdita
maa Karacadağ maa Poka ve Karacadağ maa Poka اقباله
Kazâ (1862-1864) İşkodra → Rumeli eyâleti (salnâme)
Kazâ (1865) İşkodra → Rumeli eyâleti (salnâme)
Kazâ (1866) İşkodra → Rumeli eyâleti (salnâme)
Kazâ (1867) İşkodra → Rumeli eyâleti (salnâme)
Kazâ (1868) Zadrime → İşkodra eyâleti (salnâme)
Kazâ (1875) İşkodra → Manastır vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1880) İşkodra → İşkodra vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1908-1912) Poka → İşkodra → İşkodra vilâyeti

İLAKO
maa Rahoviçe-i Zîr ve Bâlâ ايالقو
Kazâ (1856-1860) Tırnovi → Vidin eyâleti (salnâme)
Kazâ (1861-1864) Tırnovi → Silistre eyâleti (salnâme)

İMOÇKA
maa Libuşka maa Libuşka ve Krupa ايموچقه
Nâhiye (1532) Hersek → Rumeli eyâleti
Kazâ (1856-1864) Hersek → Bosna eyâleti (salnâme)
Kazâ (1865) Hersek → Bosna eyâleti (salnâme)

İNEBAHTI
(Greiech : Návpaktos) اينه بحتى (Lepanto. Dt
Sancak (1534) Kaptanpaşa eyâleti
Sancak (1540) Alasonya → Rumeli eyâleti
Sancak (1568) Kaptanpaşa eyâleti
Sancak (1687) Venedik hakimiyeti
Sancak (1699) Karlofça antlaşmasıyla Kaptanpaşa
eyâleti Sancak (1829) Yunanistan

İPEK (Peç) ايپك
Nâhiye (1485) İşkodra → Rumeli eyâleti
Kazâ (1530) İşkodra → Rumeli eyâleti
Sancak Merkezi (1540) Dukakin → Rumeli eyâleti
Sancak Merkezi (1689) Avusturya işgali
Sancak Merkezi (1690) Geri alındı
Kazâ (1855-1864) Prizren maa Priştine → Üsküb
eyâleti (salnâme)
Kazâ (1865-1868) Prizren → Üsküb eyâleti
Kazâ (1869) Prizren → İşkodra vilâyeti
Kazâ (1870-1871) Prizren → Prizren vilâyeti
Kazâ (1872) Priştine → Kosova vilâyeti
Kazâ (1873-1874) Prizren → Prizren vilâyeti
Kazâ (1875-1877) Prizren → Manastır vilâyeti
Kazâ (1878) Priştine → Kosova vilâyeti
Kazâ (1879-1880) Prizren → Kosova vilâyeti
Kazâ (1881-1884) Priştine → Kosova vilâyeti
Sancak (1885-1912) Kosova vilâyeti

İPTİÇAR ايپتچر
Nâhiye (1532-1548) Srebreniçe → İzvornik → Budin eyâleti
Nâhiye (1582-1610) Srebreniçe → Bosna eyâleti

İRMİYE
(Armyro) maa Kokoş ارميه
Nâhiye (1466-1611) Tırhala → Rumeli eyâleti
Kazâ (1855) Tırhala → Tırhala eyâleti (salnâme)
Kazâ (1855-1860) Tırhala → Selânik eyâleti (salnâme)
Kazâ (1861-1864) Tırhala → Yanya eyâleti (salnâme)
Kazâ (1865) Tırhala → Selânik eyâleti (salnâme)
Kazâ (1867) Tırhala → Tırhala eyâleti (salnâme)
Kazâ (1868) Tırhala → Yanya eyâleti (salnâme)
Kazâ (1871-1873) Tırhala → Yanya vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1874-1876) Yenişehir → Yanya vilâyeti
Kazâ (1877-1881) Tırhala → Yanya vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1881-) Yunanistan

İSAKCI
(İsakca) (Rumen : Isaccea) (Ant. Oblucita)
maa Mahmûdiye ve
Mecidiye maa Mahmûdiye ve Kili ايساقجى
Kazâ (1566) Silistre → Rumeli eyâleti
Sancak (1850) Silistre eyâleti
Kazâ (1855-1863) Tulca → Silistre eyâleti (salnâme)
Kazâ (1865) Tulca → Tuna vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1866-1867) Tulca → Tuna vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1868) Tulca → Tuna vilâyeti (salnâme)
Nâhiye (1878) Merkez → Tulca → Tuna vilâyeti
Nâhiye (1878) Romanya

İSFAKYA
(Sfakia) (1874 : Sultâniye)
(1891 : Vamos) (1907 : Sultâniye, Anapoli) اسفاكيه
Sancak (1869-1907) Girit vilâyeti (salnâme)
Sancak (1913) Yunanistan
(İsfakya sancağının merkezi İsfakya kazâsı değildir.)

İSFAKYA
اسفاكيه Kazâ (1855-1867) Hanya → Girit eyâleti (salnâme)
Kazâ (1867-1868) Hanya → Girit vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1869-1907) İsfakya → Girit vilâyeti (salnâme)
İSFENDOS اسفندوس Nâhiye (1889-1898) İsfakya → Girit vilâyeti (salnâme)
İSFERLİK
(Svrlig) اسفرلك Nâhiye (1478-1530) Bana→Vidin → Rumeli eyâleti
Köy Sırbistan Cumhuriyeti

İSKEÇE (Ksanthi)
(1881-1905 : Yenice-i اسكچه (Karasu
Kazâ (1872) Gümülcine → Edirne vilâyeti
Kazâ (1880-1912) Gümülcine → Edirne vilâyeti
Kazâ (1913-1919) Bulgaristan İşgali
Kazâ (1920) Yunanistan

İSKİRO
(Skyros) اسكيرو Ada Ağrıboz → Yunanistan
(Ağrıboz’un kuzeydoğusunda)

İSKİYATOS
(Skiathos) اسكياتوس Ada Ağrıboz → Yunanistan
(Ağrıboz’un kuzeyinde)

İSKOBLE
maa Akhisar ve
Prozor (Vakıf)
(Vakf-ı zîr) اسقوبله
Kazâ (1865) Travnik → Bosna eyâleti (salnâme)
Nâhiye (1878) Merkez → Trawnik → Bosna vilâyeti

İSKURYA اسقوريا Nâhiye (1634) Akçahisar → Ohri → Rumeli eyâleti

İSMİLAN اسميالن
Nâhiye (1889-1912) Ahiçelebi → Gümülcine → Edirne
vilâyeti (salnâme)
Nâhiye (1913) Bulgaristan

İSMİLO اسميلو Nâhiye (1904-1912) Manastır → Manastır vilâyeti

İSMOLUK اسمولوق Nâhiye (1532-1548) Srebriniçe → İzvornik → Rumeli
eyâleti
İSMOSKA اسموسقه Nâhiye (1594) Bosna → Bosna eyâleti

İSPALATO (Split) اسپالتو
Liman şehri Dalmaçya → AvusturyaMacaristan
İmp. (Eski ًSaloneٍ
şehrinin Harâbeleri civarında M. 303 tarihinde yapılan bir sarayın çevresinde kurulmuştur.)

İSPEÇE اسپچه (Spetzia(
Ada ve Kasaba Yunanistan (Mora sahilinde, Osmanlı idaresinde
adı ًSütlüceٍ dir.)

İSPERLANKA
اسپرلنقه (Spinalónga(
Nâhiye (1878-1879) Yenişehir → Laşid → Girit vilâyeti
Nâhiye (1880-1896) Laşid → Girit vilâyeti (salnâme)

İSPİREÇE چه اسپره Nâhiye (1532-1548) Srebreniçe → İzvornik → Rumeli
eyâleti

İSPİRO maa Potam اسپرو
Nâhiye (1856-1861) Tırhala → Selânik eyâleti (salnâme)
Nâhiye (1861-1864) Tırhala → Yanya eyâleti (salnâme)
Kazâ (1868) Tırhala → Yanya vilâyeti (salnâme)

İSPORADA
اسپراده (اسپوراده)
Takımada Rodos → Cezâyir-i Bahr-i Sefid vilâyeti
Dağınık anlamındadır. Karyot, Batnoz, Leryos, Kalimnos,
Ostropalya, Herkit, İncir, İlyaki,
Kerpe ve Kaşot adalarına verilen ortak ad.

İSTANİMAKA
استانيماقه (Asenovgrad(
Nâhiye (1519) Filibe → Rumeli eyâleti
Nâhiye (1878) Filibe → Edirne vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1883-1888) Filibe → Rumeli-i Şarki vilâyeti

İSTANKÖY
(Griech : Kos) استانكوى
Kazâ (1547-1711) Rodos → Cezâyir-i Bahr-i Sefid eyâleti
Sancak (1846-1867) Cezâyir-i Bahr-i Sefid eyâleti
Kazâ (1868-1871) Rodos → Cezâyir-i Bahr-i Sefid
vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1872) Cezâyir-i Bahr-i Sefid vilâyeti
(salnâme)
Sancak (1873-1880) Cezâyir-i Bahr-i Sefid vilâyeti
(salnâme)
Kazâ (1881-1888) Sakız → Cezâyir-i Bahr-i Sefid
vilâyeti (salnâme) Kazâ (24 Eylül 1304) (1888)
Rodos → Cezâyir-i Bahr-i Sefid
vilâyeti (salnâme)
(İstanköyden ayrılıp Rodosa bağlanmıştır.)

İSTARÇİSTE استارچسته Nâhiye (1889-1897) Nevrekop → Siroz → Selânik
vilâyeti (salnâme)

İSTAR-I EFLÂK
maa Yeni Varoş افالك استر Kazâ (1855-1864) Yenipazar → Bosna eyâleti

İSTAROVA
(1912 : Boğradiç)
استروه
Nâhiye (1519-1654) Ohri → Rumeli eyâleti
Kazâ (1855-1867) Ohri → Rumeli eyâleti (salnâme)
Kazâ (1868) Ohri → Selânik vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1871) Görice → Selânik vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1872) Görice → Manastır vilâyeti
(salnâme)
Kazâ (1873) Görice → Selânik vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1877) Manastır → Manastır vilâyeti
Nâhiye (1878-1880) Vodina → Selânik → Selânik
vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1881-1912) Görice → Manastır vilâyeti

İSTAVROZ
(Stavros) استاوروس Kasaba Ksendire → Selânik

İSTENDİL
استنديل (Tinos(
Ada (1715) Venedik yönetimi (antlaşmayla)
Ada (1715-1830) Osmanlı İdaresi
(Ege’de Osmanlı’nın doğrudan
hakim olmadığı tek ada.)

İSTENİÇE استنيچه Kazâ (1856-1866) Berat maa Avlonya → Yanya eyâleti
(salnâme)

İSTİKNEFOS استكنفوس Nâhiye (1889-1898) İsfakya → Girit vilâyeti (salnâme)

İSTİRMİÇKA استرمچقه Nâhiye (1530-1553) Iskıradin → Bosna → Rumeli
eyâleti

İSTİYE (Sitia)
(1898 : Avine) استيه
Kazâ (1855-1867) Kandiye → Girit eyâleti (salnâme)
Kazâ (1868) Kandiye → Girit vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1870-1883) Laşid → Girit vilâyeti (salnâme)
Nâhiye (1884) Laşid → Girit vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1885-1907) Laşid → Girit vilâyeti (salnâme)

İSTOK ايستوق Nâhiye (1911-1912) İpek → Kosova vilâyeti (salnâme)

İSTOLAÇ maa Gabele
(Stolaç)
maa Lubin استوالچ
Kazâ (1855-1864) Hersek → Bosna eyâleti (salnâme)
Kazâ (1865) Hersek → Bosna vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1866-1876) Hersek → Bosna vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1877) Gaçka → Hersek vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1878) Hersek → Bosna
İSTOLNİ
BELGRAD
(Székesfehérvár)
(Albe Royale)
(Dt.
Stuhlweibenburg)
(Belgrad-ı Üngürüs)
استولنى بلغراد
Sancak (1543) Budin eyâleti
Sancak (1601) Avusturya işgali
Sancak (1603) İstirdad ve → Budin eyâleti
Sancak (1688) Avusturya hakimiyeti
(Osmanlı fethinden önce 500 yıl
Macaristan’ın başkenti olmuştur.
Halen Macaristan’da Fejer yönetim
bölgesinin merkezidir.)
İSTOPALYA
استوپاليا
Kazâ (1855-1865) Rodos → Cezâyir-i Bahr-i Sefid
eyâleti (salnâme)
Nâhiye (1881-1918) Kalimnos→Sakız→Cezâyir-i Bahr-i
Sefid vilâyeti (salnâme)
İSTRE استره Nâhiye (1516) Iskıradin → Bosna → Rumeli
eyâleti
İSTRİYA
(İstra)
(Pisino)
استريا
Eyâlet (1878) Avusturya-Macaristan
Eyâlet (1947-) Hırvatistan

İSTROŞCA
استروشجه (İzrac(
Kazâ (1855-1865) Bihke → Bosna eyâleti (salnâme)
Kazâ (1866-1875) Bihke → Bosna vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1876) Gaçka → Bosna vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1877-1878) Bihke → Bosna vilâyeti (salnâme)
İŞİM
maa Tiran ve
يشم Akçahisar
ا
Kazâ (1613) Ohri → Rumeli eyâleti
Kazâ (1855-1864) Ohri → Rumeli eyâleti (salnâme)
Nâhiye (1889-1911) Şayak → Draç → İşkodra vilâyeti

İŞKODRA
(Alben. Shkodër)
(Dt. Skutari)
(İskenderiye)
(Arnavutluk
İskenderiyesi)
اشقودره
Sancak (1479-1730) Rumeli eyâleti
Sancak (1847-1867) Rumeli eyâleti (salnâme)
Vilâyet (1870-1874) İşkodra vilâyeti (salnâme)
Valilik (24.06.1874) Vilayetliği düşürülerek “Manastır”
vilayet yapıldı, ancak Sancak Vali
tarafından idare edildiği için
salnamelerde “Valilik” olarak
geçmiştir.
Eyâlet (1878-1880) İşkodra eyâleti (salnâme)
Vilâyet (1881-1912) İşkodra vilâyeti (salnâme)
Vilâyet (1913) Karadağ, aynı yıl Arnavutluk
Vilâyet (1921) Arnavutluk
İŞKOPELOS
(Scopelos) اشقوبلوس Ada Ağrıboz → Yunanistan
(Galos körfezi girişinde)
İŞPAT
maa Ohri اشپات
Kazâ (1530-1581) Elbasan → Rumeli eyâleti
Kazâ (1855-1865) Ohri → Rumeli eyâleti (salnâme)
Kazâ (1880) Görice → Manastır vilâyeti
(salnâme)
İŞPUZİ
(Spuz)
maa Podgoriçe
maa Tiran
اشپوزى
Kazâ (1861-1864) İşkodra → Rumeli eyâleti (salnâme)
Kazâ (1865) İşkodra → Rumeli eyâleti (salnâme)
Kazâ (1866) İşkodra → Rumeli eyâleti (salnâme)
Kazâ (1867) İşkodra → Rumeli eyâleti (salnâme)
Kazâ (1867) İşkodra → Rumeli eyâleti (salnâme)
Kazâ (1870-1873) İşkodra → Rumeli vilâyeti
(salnâme)
Nâhiye (1878) Podgoriçe → Karadağ (salnâme)
İŞTİB
(Sehtipje)
(Stip)
(Ant. Astibos)
اشتيب
Nâhiye (1486-1565) Köstendil → Rumeli eyâleti
Kazâ (1572-1699) Köstendil → Rumeli eyâleti
Kazâ (1857-1864) Köstendil → Niş eyâleti (salnâme)
Kazâ (1864-1868) Üsküb → Üsküb eyâleti (salnâme)
Kazâ (1871-1871) Üsküb → Prizren vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1872) Üsküb → Kosova vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1873-1874) Üsküb → Prizren vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1875) Üsküb → Manastır vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1876-1877) Prizren → Manastır vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1878-1912) Üsküb → Kosova vilâyeti (salnâme)

İVİÇA ايوچه Nâhiye (1889-1898) Ayvasil → İsfakya → Girit vilâyeti
(salnâme)
İVRACA
(Vraca, Vratsa)
ايوراجه
Nâhiye (1485-1488) Yenipazar → Bosna → Rumeli eyâleti
Kazâ (1516-1751) Niğbolu → Rumeli eyâleti
Kazâ (1855-1864) Vidin → Vidin eyâleti (salnâme)
Kazâ (1865-1878) Vidin → Tuna vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1878-1908) Vidin → Bulgaristan eyâleti
(salnâme)
Kazâ (1908) Vidin → Bulgaristan Krallığı
İVRANA اورانه Nâhiye (1574) Bosna → Rumeli eyâleti
İVRANDUK
(Vranduk) ايوراندوق Nâhiye (1516) Bosna → Rumeli eyâleti
İVRANYA
(Vranje)
اورانيه
Nâhiye (1486-1565) Köstendil → Rumeli eyâleti
Kazâ (1572-1699) Köstendil → Rumeli eyâleti
Kazâ (1751) Niğbolu → Özi eyâleti
Kazâ (1862-1863) Prizren maa Priştine → Üsküb
eyâleti (salnâme)
Kazâ (1864) Niş → Niş eyâleti (salnâme)
Kazâ (1865-1870) Niş → Tuna vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1871-1874) Niş → Prizren vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1874-1875) Niş → Tuna vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1878) Priştine → Kosova vilâyeti

İZLADİ
(Silatitza)
maa Etrepol
ايزالدى
Nâhiye (1530) Niğbolu → Rumeli eyâleti
Kazâ (1560-1586) Niğbolu → Rumeli eyâleti
Kazâ (1849-1864) Sofya → Niş eyâleti (salnâme)
Kazâ (1865-1866) Sofya → Tuna vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1867-1875) Sofya → Tuna vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1877) Sofya → Sofya vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1878) Sofya → Edirne vilâyeti (salnâme)

İZLOKZOF
(Zloczow) ازلوقزوف Sancak (1880) Avusturya-Macaristan
İZMİNEPOLYE
(İzminepole) پوليا ازمينه Nâhiye (1524-1570) Iskıradin → Bosna → Rumeli
eyâleti

İZMİRNİK
maa Novabırda ازميرنيك
Nâhiye (1516-1570) Patras → Alacahisar → Rumeli
eyâleti
Kazâ (1861, 1866) Prizren maa Priştine, Üsküb eyâleti

İZMİYAN ازميان Nâhiye (1530-1541) Kobaş → Bosna → Rumeli eyâleti
İZNEPOL
maa Kurşunlu
ايزنوپول
Kazâ (1849-1864) Samakov → Niş eyâleti (salnâme)
Kazâ (1865) Niş → Tuna vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1866-1868) Niş → Tuna vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1869-1870) Niş → Tuna vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1871-1873) Niş → Prizren vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1874-1875) Niş → Tuna vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1877-1877) Niş → Sofya vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1878) Niş → Bulgaristan eyâleti (salnâme)
İZNİÇE
(Etreniçe)
maa Travnik ازنيچه
Kazâ (1855-1864) Travnik maa Klis → Bosna eyâleti
(salnâme)
Kazâ (1865-1869) Travnik → Bosna vilâyeti (salnâme)

İZVEÇAN
(Zivecan) ازوچان Nâhiye (1440-1540) Yenipazar → Bosna → Rumeli
eyâleti
İZVENİGRAD
(Kale-i İzvenigrad) ازونغراد Nâhiye (1574-1623) Bosna → Bosna eyâleti

İZVOR ايزوور Nâhiye (1908-1912) Kesendire → Selânik → Selânik
vilâyeti (salnâme)
İZVORNİK
(Zvornik)
(Tuzla-i Zîr)
ازوورنيك
Sancak (1530-1540) Rumeli eyâleti
Sancak (1541-1579) Budin eyâleti
Sancak (1580-1730) Bosna eyâleti
Sancak (1847-1865) Bosna eyâleti (salnâme)
Sancak (1866-1878) Bosna vilâyeti (salnâme)
Sancak (1878) Avusturya-Macaristan yönetimi
Sancak (1991) Bosna-Hersek

J

JABYAK ژابياق Nâhiye (1485-1570) İskenderiye (İşkodra) → Rumeli
eyâleti
JAPLANA
(Zaplana) ژبالنا Nâhiye (1516-1570) Alacahisar → Rumeli eyâleti
Kazâ (1682-1700) Alacahisar → Bosna eyâleti
JEJENE
(Maden-i Jejene) نه ژژه Nâhiye (1460) Prizren → Rumeli eyâleti
Nâhiye (1568) Bihor → Solkol → Rumeli eyâleti
JİLEMA ژيلمه Nâhiye (1431) Avlonya → Rumeli eyâleti
JUBAN ژوبان Nâhiye (1889-1912) Nasliç → Serfice → Manastır
vilâyeti (salnâme)
JUBANYAC ژوبانياج Kazâ (1875-1878) Travnik → Bosna vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1991) Bosna-Hersek
JUPE ژوپه Nâhiye (1520-1570) Karadağ → İskenderiye (İşkodra)
→ Rumeli eyâleti

K

KABAAĞAÇ
(Kabaağac-ı
Arnavud)
قبا آغاچ
Nâhiye (1889-1912) Ortaköy → Edirne → Edirne
vilâyeti (salnâme)
Nâhiye (1913) Ortaköy → Bulgaristan

KAÇANİKLER
(Kameniska, Prebik) قچانيقلر Nâhiye (1455) Brod → Bosna → Rumeli eyâleti

KAÇNAT
(Ruman : Fáget) قاچناط Sancak (17.yy.) Tımışvar
Sancak (1716) Tımışvar → Macaristan

KADANO
قدانو
Nâhiye (1890-1900) Seline → Hanya → Girit vilâyeti
(salnâme)
Kazâ Merkezi
(1907-1913)
Seline → Hanya → Girit vilâyeti
(salnâme)
Kazâ Merkezi (1913) Seline → Hanya → Yunanistan

KADIKÖY كوى قاضى Kazâ (1856-1860) Tırnova → Vidin eyâleti (salnâme)
Köy Rahova → Tırnova → Bulgaristan

KAHULU
(Cahul) قاهولو Kasaba Boğdan → Romanya
(Prut nehri kenarında)

KALABAKA قاالباقه Kazâ (1881) Tırhala → Yunanistan
Kazâ (19.yy.) Tırhala → Teselya eyâleti
KALABALAR
قلبە لر
Yeni Kazâ
(01.10.1325)
(1909)(1740)
Selânik
(“Kesendire” nin ikiye
bölünmesiyle)
KALAFAT
(Calafat)
قاالفات
Kasaba Karayova → Eflak
Kent Oltenia bölgesi → Romanya
(1854’te Osmanlı ordusu burada
Ruslara karşı büyük bir zafer
kazânmıştır.)

KALA-İ ADA
(Adakale)
قلعۀ آطه
Kazâ (1856-1868) Belgrat Muhâfızlığı → Sırp eyâleti
Kazâ (1918) Romanya
(1972’de Tuna üzerinde yapılan
Demirkapı barajının suları altında
kaldı.)
KALA-İ
BÖĞÜRDELEN بوكردلن قلعۀ Kazâ (1856-1878) Sırp eyâleti (Prensliği)

KALA-İ
FETHÜLİSLÂM
(Kladve)
قلعۀ
فتح االسالم
Kazâ (1856-1878) Sırp eyâleti (Prensliği) (salnâme)

KALA-İ
SEMENDİRE سمندره قلعۀ Kazâ (1856-1878) Belgrad Muhâfızlığı → Sırp eyâleti
(salnâme)
KALA-İ SOKOL صوقول قلعۀ Kazâ (1856-1878) Belgrad Muhâfızlığı → Sırp eyâleti
(salnâme)

KALAMAKİ
قاالماكى
Köy Korent → Korentiya maa Argolide
→ Yunanistan
(Korent kanalı açılmadan önce
yörenin önemli iskelesi idi.)
KALAMATA قاالماته Kazâ (1570-1716) Mesina → Mora → Rumeli eyâleti
Eyâlet Merkezi (19.yy.) Mesina → Mora → Yunanistan

KALAMOTİ
(7 Şubat 1298 (1883)
Sakız → Cezâyir-i Bahr-i Sefid
vilâyeti (salnâme)
Nâhiye (1884-1918) Sakız → Cezâyir-i Bahr-i Sefid
vilâyeti (salnâme)

KALAS
maa Totova
(Galatz, Galati) قالص
Kazâ (1856-1865) Boğdan eyâleti (salnâme)
Kazâ (1870-1875) Boğdan eyâleti (salnâme)
(Kalas iskelesi vasıtasıyla Romanya
ve Avusturya’dan gelen malûm
keresteye de ülkemizde Kalas
denmiştir.)

KALAVRİTA
(Calavryta)
maa Vostinçe
قاالوريته
Nâhiye (1465) Mora → Rumeli eyâleti
Kazâ (1514-1613) Mora → Rumeli eyâleti
Kazâ (1715-1781) Mora → Mora eyâleti
KALBİNE قلبنه Nâhiye (1905-1912) Debre-i Bâlâ → Debre → Manastır
vilâyeti (salnâme)

KALİKRATİ قاليقراطى Nâhiye (1878-1898) İsfakya → İsfakya → Girit vilâyeti
(salnâme)
KALİMNOS
(Uzunada)
قليمنوس
Kazâ (1855-1865) Rodos → Cezâyir-i Bahr-i Sefid
eyâleti (salnâme)
Kazâ (1866-1869) Adaha-i Mülhaka → Rodos →
Cezâyir-i Bahr-i Sefid vilâyeti
(salnâme)
Kazâ (1872) Sakız → Cezâyir-i Bahr-i Sefid
vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1874-1879) İstanköy → Cezâyir-i Bahr-i Sefid
vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1918) Dodekanesos, Oniki Ada ili →
Yunanistan
KALİS
(Loma Kalis)
قاليس
Nâhiye (1881-1888) Loma → Prizren → Manastır
vilâyeti (salnâme)
Nâhiye (1889-1912) Loma → Prizren → Kosova vilâyeti
(salnâme)

KALKANDELEN
(Tetovo, Tetova)
قالقاندلن
Kazâ (1465-1544) Sağkol → Paşa livası
Kazâ (1562) Üsküb → Rumeli eyâleti
Kazâ (1855-1866) Prizren → Üsküb eyâleti (salnâme)
Kazâ (1867-1868) Üsküb → Üsküb eyâleti (salnâme)
Kazâ (1869) Üsküb → Selânik vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1870) Prizren → Prizren vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1871) Debre → Prizren vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1872) Prizren → Manastır vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1873) Debre → Prizren vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1875-1877) Prizren → Manastır vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1878-1883) Prizren → Kosova vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1884-1888) Prizren → Manastır vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1889-1912) Prizren → Kosova vilâyeti (salnâme)

KALOFER
قالوفر
Nâhiye (1878) Merkez → Filibe → Edirne vilâyeti
(salnâme)
Kazâ (1883-1908) Filibe → Rumeli-i şarkî vilâyeti
(salnâme)
KALOKSA
(Kalocsa) قالوقسه Kazâ (1568) Peşte → Peşte eyâleti
Kazâ Peşte → Macaristan
KALONİYA
قالونيه
Nâhiye (1548) Midilli → Rodos → Cezâyir-i
Bahr-i Sefid eyâleti
Kazâ (1580-1670) Midilli → Cezâyir-i Bahr-i Sefid
eyâleti
Nâhiye (1878-1887) Molova → Midilli →Cezâyir-i
Bahr-i Sefid vilâyeti(salnâme)
Nâhiye (1889-1899) Merkez → Midilli→Cezâyir-i
Bahr-i Sefid vilâyeti (salnâme)
Nâhiye (1900-1918) Molova → Midilli →Cezâyir-i
Bahr-i Sefid vilâyeti(salnâme)

KAMBERLER-İ
قنبرلر باال BÂLÂ
Nâhiye (1889-1912) Sofulu → Dedeağaç → Edirne
vilâyeti (salnâme)
Nâhiye (1913) Sofulu → Bulgaristan
Nâhiye (1919) Sofulu → Yunanistan
KAMDAT قمدات Nâhiye (1901) Akova → Seniç → Kosova vilâyeti
KAMENGRAD قمنغراد Nâhiye (1530-1621) Bosna → Bosna eyâleti
Kazâ (1855-1865) Bihke → Bosna eyâleti (salnâme)
KAMENİSKA
(Ustudana)
(Prebik)
قامنيسقه
Nâhiye (1488) Brod → Bosna → Rumeli eyâleti

KAMPU-LUNGU
(Campu-Lungu) قامپولونغو
Eyâlet Merkezi (1890) Muçel → Romanya
(Pek eski kasaba olup vaktiyle
Eflak’ın merkezi idi.)
KAMRAT
maa Akova
قمرات
Kazâ (1855-1865) İşkodra → Rumeli eyâleti
(salnâme)
Nâhiye (1889-1901) Akova → Yenipazar → Kosova
vilâyeti (salnâme)
Nâhiye (1902-1910) Akova → Seniçe → Kosova vilâyeti

KANDİYE
(Heraklion)
قنديه
Eyâlet Merkezi (17.yy.) Girit eyâleti
Eyâlet Merkezi
(1846-1849)
Girit eyâleti (salnâme)
Sancak (1850-1867) Girit eyâleti (salnâme)
Sancak (1868-1909) Girit vilâyeti (salnâme)
Sancak (1913) Girit → Yunanistan (Bükreş ant.)
KANE
(Caenepolis)
كنه Şehir Lakonya eyâleti → Yunanistan
KANGÂ قنكا Nâhiye (1889-1898) Ayvasil → İsfakya → Girit vilâyeti

KANİJE
(Ungar. Nagykanizsa)
(Dt. Groskanischa)
قانيژه
Eyâlet (1600-1690) Kanije eyâleti → Osmanlı yönetimi
Eyâlet (1690) Macaristan
Kent Zala yönetim bölgesi → Macaristan
KANİJE
(Okanice) قانيژه Kasaba (1890) Başbudrug eyâleti → Macaristan
KANİJE
(Torukkanice) قانيژه Kasaba (1890) Toruntal eyâleti → Macaristan

KANOVA
(Kanyova) قنوه Nâhiye (1889-1894) Berat → Yanya vilâyeti (salnâme)
KANYANO قانيانو Nâhiye (1889-1898) Seline → Hanya → Girit vilâyeti

KAPOSVAR قاپوسوار Sancak (17.yy.) Kanije eyâleti
Yönetim M. Somaki → Macaristan
KAPRONCA
(Kaproneza) قاپرونجه Kasaba Hırvatistan maa İslavonya→
Avusturya

KARACAÂBÂD
(Nördle, Gianniza)
قره جه آباد
Kazâ (1861-1866) Selânik eyâleti (salnâme)
Kazâ (1867-1868) Selânik vilâyeti (salnâme)
Nâhiye (1878-1905) Yenice-i Vardar → Selânik vilâyeti
(salnâme)
Kazâ (1908-1912) Selânik vilâyeti (salnâme)

KARACADAĞ
(Acar, Svejen)
maa Koyuntepe,
Rubcoz, Kanos ve
Küpsi
قره جه طاغ
Nâhiye (1570-1696) Filibe → Rumeli eyâleti
Kazâ (1861) Filibe → Edirne eyâleti (salnâme)
Kazâ (1862-1864) Filibe → Edirne eyâleti (salnâme)
Kazâ (1907) Filibe → Rumeli-i Şarki vilâyeti
(salnâme)
KARACADAĞ
maa İkbale
maa Poka ve İkbale
قره جه طاغ
Nâhiye (1570) Dukakin → Rumeli eyâleti
Kazâ (1868) Zadrime → İşkodra eyâleti
(salnâme)
Kazâ (1875) İşkodra → Manastır vilâyeti
(salnâme)
Nâhiye
(30.03.1910/427)
Poka → İşkodra
Yeniden Nâhiye
(02 Nisan 1328)
(1912) (316)
İşkodra → Manastır
(Mülga iken yeniden nâhiye oluyor.)

KARACAHASLAR خاصلر جه قره Nâhiye (1861-1864) Tırhala → Yanya eyâleti (salnâme)

KARACALAR
قره جه لر
Nâhiye (1883) Cuma → Serfice → Kosova vilâyeti
(salnâme)
Nâhiye (1885-1888) Serfice → Manastır vilâyeti

KARADAĞ
(Nevahi-i Erbaa)
(Serb. Crno-Gora)
(Dt. Montenegro)
(Çetine, Çetije)
(Podgoriçe, Titograd)
قره طاغ
Kazâ (1479) İşkodra → Rumeli eyâleti
Sancak (1514) Rumeli eyâleti
Kazâ (1528) İşkodra → Rumeli eyâleti
Sancak (18.yy.) Mora eyâleti
Prenslik (1852) Karadağ Prensliği
Kazâ (1855-1865) İşkodra → Rumeli eyâleti (salnâme)
Özerklik (1878) Muhtar Karadağ yönetimi
Krallık (1910) Karadağ Krallığı
Krallık (1915) Avusturya işgali
Krallık (1918) Yugoslavya yönetimi
Krallık (1941) İtalyan işgali
Krallık (1945) Yugoslavya yönetimi

KARADAĞ
قره طاغ
Kazâ (1855-1866) Selânik → Selânik eyâleti (salnâme)
Kazâ (1867-1868) Selânik → Selânik vilâyeti
(salnâme)
Nâhiye (1878-1912) Avrethisar → Selânik → Selânik
vilâyeti (salnâme)

KARAFERYE
(Karaferye/Veria)
قره فريه
Nâhiye (1519) Selânik → Rumeli eyâleti
Kazâ (1529-1654) Salânik → Rumeli eyâleti
Kazâ (1855-1866) Selânik → Selânik eyâleti (salnâme)
Kazâ (1867-1912) Selânik → Selânik vilâyeti
(salnâme)

KARAKİLİSE
(Navrokilion) كليسا قره Nâhiye (1889-1912) Dimetoka → Edirne vilâyeti (salnâme)
Köy Dimetoka→Meriç→Yunanistan

KARALAR لر قره Kazâ (1855-1864) Ruscuk → Silistre eyâleti (salnâme)

KARDİÇE
(Kardiza)
maa Sahra
maa Fener
قارديچه
Nâhiye (1855-1861) Yenişehr-i Fener→Tırhala→ Selânik
eyâleti (salnâme)
Nâhiye (1861-1863) Yenişehr-i Fener → Tırhala→Yanya
eyâleti (salnâme)
Kazâ (1864) Tırhala sancağı → Yanya eyâleti
(salnâme)
Kazâ (1865) Tırhala sancağı→ Selânik eyâleti
(salnâme)
Kazâ (1868) Tırhala sancağı→ Yanya vilâyeti
(salnâme)
Kazâ (1869-1870) Yenişehr-i Fener → Yanya vilâyeti
(salnâme)
Kazâ (1871-1873) Tırhala → Yanya vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1874-1876) Yenişehir → Yanya vilâyeti
(salnâme)
Kazâ (1877-1879) Tırhala → Yanya vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1880) Tırhala Müstakil Sancak (salnâme)
Kazâ (1880-1881) Tırhala → Yanya vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1881) Tırhala → Yunanistan

KARİN قارين Nâhiye (1530-1570) Iskıradin → Bosna → Rumeli
eyâleti
KARİNÂBÂD
(Karnobat)
maa Yanbolu
قرين آباد
Nâhiye (1518) Silistre → Rumeli eyâleti
Kazâ (1530-1690) Silistre → Rumeli eyâleti
Kazâ (1855-1865) İslimye → Edirne vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1866-1867) İslimye → Edirne vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1868-1870) İslimye → Edirne vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1871-1872) İslimye → Edirne vilâyeti (salnâme)

KARİS
قاريس Kazâ Merkezi (1855) Aynaroz→ Selânik → Selânik
vilâyeti

KARİTENA قريتنه Kazâ (1514-1583) Mora → Rumeli eyâleti
Kazâ (1613-1716) Mora → Mora eyâleti

KARLI-İLİ
(Arta)
(Preveze ile İnebahtı
arasında Epir
bölgesinde)
قارلى ايلى
Sancak (1463) Rumeli eyâleti
Sancak (1527-1739) Kaptanpaşa eyâleti
Sancak (1801) Mora eyâleti
Sancak (1829) Yunanistan

KARLOFÇA
(Karloviç, Karlovitz)
(Sremski Karlovci)
قارلوفچه
Kale, Kasaba (1521) Varadin → Sirem → Budin eyâleti
Kale, Kasaba (1687) Avusturya yönetimi
Kasaba Yugoslavya
KARLOVA
(Karlova) maa
Akçakilise
(1953-62 :
Levskigrad)
قارلوه
Nâhiye (1878) Filibe → Edirne vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1883) Filibe→ Rumeli-i şarki vilâyeti
(salnâme)
Kazâ (1884-1907) Filibe→ Rumeli-i şarki vilâyeti
(salnâme)
KARLOVA قارلوه Nâhiye Sisam emareti
Nâhiye (1913) Sisam → Yunanistan

KASPİÇEN قاسپيچن Kasaba Şumnu → Bulgaristan eyâleti
Köy Filibe → Bulgaristan

KASTRAT
قصطرات
Nâhiye (1885-1888) İşkodra → İşkodra vilâyeti
(salnâme)
Nâhiye (1908-1912) İşkodra → İşkodra vilâyeti
(salnâme)
KASTRI
قاسترى
Kasaba Kinoryo → Arkadya → Mora
eyâleti
Kinoryo → Yunanistan

KAŞOT
(Kasos)
قاشوط (Çobanadası(
Kazâ (1855-1867) Rodos → Cezâyir-i Bahr-i Sefid
eyâleti (salnâme)
Kazâ (1868-1918) Rodos → Cezâyir-i Bahr-i Sefid
vilâyeti (salnâme)

KATERİN
maa Platimane
(Katerini)
قترين
Kazâ (1855-1861) Tırhala → Selânik eyâleti (salnâme)
Kazâ (1861-1864) Tırhala → Yanya eyâleti (salnâme)
Kazâ (1864-1865) Selânik → Selânik eyâleti (salnâme)
Kazâ (1880) Selânik → Selânik vilâyeti
(salnâme)
Nâhiye (1881-1884) Selânik → Selânik vilâyeti
(salnâme)
Kazâ (1885-1888) Serfice → Manastır vilâyeti
(salnâme)
Kazâ (1891-1912) Selânik → Selânik vilâyeti
(salnâme)
Kazâ Merkezi Pieria → Makedonya

KAVADAR
(Kavadarci) قوادار Kazâ Merkezi (1868) Tikveş → Selânik → Selânik
vilâyeti (salnâme)

KAVALA
(Kávalla)
(Neopolis)
maa Bereketli
قواله
Sancak (1588-1717) Cezâyir-i Bahr-i Sefid eyâleti
Kazâ (17.yy.) Gelibolu → Cezâyir-i Bahr-i Sefid
eyâleti
Kazâ (18.yy.) Rumeli eyâleti
Kazâ (1855-1865) Selânik → Selânik eyâleti (salnâme)
Kazâ (1866-1867) Selânik → Selânik vilâyeti
(salnâme)
Kazâ (1869) Selânik → Selânik vilâyeti
(salnâme)
Kazâ (1870-1912) Drama → Selânik vilâyeti (salnâme)
Kazâ Yunanistan

KAVAYA
maa Peklin
maa Draç
maa Tiran ve Peklin
قوايه
Kazâ (1852-1860) Ohri → Rumeli eyâleti
Kazâ (1861-1863) Ohri → Rumeli eyâleti (salnâme)
Kazâ (1864) Ohri → Rumeli eyâleti (salnâme)
Kazâ (1865) Ohri → Rumeli eyâleti (salnâme)
Kazâ (1866-1867) İşkodra → Rumeli eyâleti (salnâme)
Kazâ (1870-1871) İşkodra → İşkodra vilâyeti
(salnâme)
Kazâ (1872) Draç → İşkodra vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1873-1874) İşkodra → İşkodra vilâyeti
(salnâme)
Kazâ (1875) İşkodra → Manastır vilâyeti
(salnâme)
Kazâ (1876) İşkodra → Manastır vilâyeti
(salnâme)
Kazâ (1877-1880) İşkodra → İşkodra vilâyeti
(salnâme)
Kazâ (1881-1912) Draç → İşkodra vilâyeti (salnâme)

KAVERLOY قاورلوى Kazâ (1856-1878) Boğdan → Boğdan eyâleti
Kazâ (1878) Romanya

KAYMENİ
قايمنى (Kaimeni(
Ada Yunanistan
(Kiklada adalarından üç küçük ada.
Jeolojik oluşumu yönünden
önemlidirler.)

KAYNARCA
قاينارجه
Kasaba Silistre → Bulgaristan
Kasaba Büyük ve Küçükkaynarca → Silistre
→ Bulgaristan
(1774 Türk-Rus barış antlaşması
Küçük Kaynarca köyünde yapıldı.)

KAZAN
(Kazgan)
(Kotel)
maa Kadı ve
Mihaliçe
maa Servi, Elena,
Viranova ve Travna
maa Osmanpazarı
قزان
Kazâ (1856-1860) Tırnova → Vidin eyâleti (salnâme)
Kazâ (1861) Tırnova → İslimye eyâleti (salnâme)
Kazâ (1861-1863) Tırnova → İslimye eyâleti (salnâme)
Kazâ (1864) Silistre → Silistre eyâleti (salnâme)
Kazâ (1865) Tırnova → Tuna vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1866-1867) Tırnova → Tuna vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1868) Tırnova → Tuna vilâyeti (salnâme)
Nâhiye (1878) Osmanpazarı → Tırnova → Tuna
vilâyeti (salnâme)

KELİGRA كلغره Nâhiye (1540-1569) Silistre livası → Rumeli eyâleti

KENZİN
maa Birçe ve Yeni
Kasaba
كنزين
Kazâ (1856-1864) İzvornik → Bosna eyâleti (salnâme)
Kazâ (1865) İzvornik → Bosna eyâleti (salnâme)

KERÇ
(Kerş)
(Pandikaya)
كرچ
Kazâ (1537) Kefe eyâleti
Sancak (17.yy.) Kefe eyâleti
Sancak (1774) Kırım → Rusya
(Küçükkaynarca ant.)
Kazâ (1861-1867) Mecidiye → Silistre eyâleti
(salnâme)
Kazâ (1864) Silistre eyâleti (salnâme)

KEREMKA
كرمكا
Nâhiye (1878-1879) Kisamo → Hanya → Girit vilâyeti
(salnâme)
Nâhiye (1880-1888) Hanya → Girit vilâyeti (salnâme)
Nâhiye (1889-1898) Kidonya → Hanya → Girit vilâyeti

KERPE
maa Estepolya
(Arkasa)
كرپه
Kazâ (1855) Rodos → Cezâyir-i Bahr-i Sefid
eyâleti (salnâme)
Kazâ (1858-1865) Rodos → Cezâyir-i Bahr-i Sefid
eyâleti (salnâme)
Kazâ (1868-1872) Rodos → Cezâyir-i Bahr-i Sefid
vilâyeti (salnâme)
Nâhiye (1878-1880) Karyot → Rodos → Cezâyir-i
Bahr-i Sefid vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1881-1918) Rodos → Cezâyir-i Bahr-i Sefid
vilâyeti

KERVANSARAY
(Kerbansaray) كربانسراى Kazâ (1861-1866) Preveze → Yanya eyâleti (salnâme)
Kazâ (1867) Preveze → Üsküb eyâleti (salnâme)

KESENDİRE
maa Gelmeriye
ve Sidre Kapsi
(Kassandra)
(1898 : Poliroz)
maa Sidre Kapsi ve
Kadı
كسنديره
Kazâ (1856-1861) Selânik → Selânik eyâleti (salnâme)
Kazâ (1862-1863) Selânik → Selânik eyâleti (salnâme)
Kazâ (1864) Selânik → Selânik eyâleti (salnâme)
Kazâ (1870-1912) Selânik → Selânik vilâyeti

KESKEMET كسكمت Kazâ Peşte → Macaristan

KESRİYE
(Kastoria)
كسريه
Nâhiye (1445-1519) Rumeli eyâleti
Kazâ (1529-1613) Paşa sancağı → Rumeli eyâleti
Sancak (1847-1868) Rumeli eyâleti (salnâme)
Kazâ (1868-1870) Manastır → Selânik vilâyeti
(salnâme)
Kazâ (1871) Görice → Selânik vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1872) Görice → Manastır vilâyeti
(salnâme)
Kazâ (1873-1874) Görice → Selânik vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1875-1877) Manastır → Manastır vilâyeti
(salnâme)
Kazâ (1880) Görice → Manastır vilâyeti
(salnâme)
Kazâ (1881-1912) Görice → Manastır vilâyeti
(salnâme)
Kazâ (1913) Yunanistan

KEŞİŞLİK
كشيشلك
Nâhiye (1464-1478) Siroz→Selânik→Rumeli eyâleti
(14,15)
Nâhiye (1519-1589) Zihne→Selânik→Rumeli eyâleti

KILBURNU
(Russ. Kinburun)
قيلبورنى
Sancak (1632-1641) Özi eyâleti
Sancak (17.yy.) Silistre eyâleti
Sancak (1701-1717) Kefe eyâleti
Sancak (1812-1860) Silistre eyâleti
(Kale 1860’ta yıkılmıştır.Yerinde bir
balıkçı barınağı vardır.)

KILKIŞ
(Kilkis) قلقيش Kazâ Merkezi (1855) Avrethisar → Selânik eyâleti (salnâme)
Kazâ Merkezi Yunanistan

KIPTIYYÛN
(Çingene)
قبطيون
Sancak (1522-1588) Çingene (Zigeuner) İtibarî sancağı
→ Rumeli eyâleti
(Merkez Mora olup Rumeli ve
Balkanlarda,aralarında Vize, Filibe,
Sofya, Gümülcine,Priştine, Üsküb,
Selânik, Manastır, Belgrad,Atina,
Niğbolu ve Şumnu’nun da
bulunduğu doksan kadar itibari
Kazâsı vardı.)
KIR
(Nâhiye-i Kır) قير Kazâ (1586) Silistre → Rumeli eyâleti
KIRAĞILAR
قيراغيلر
Nâhiye (1889-1912) Kırcaali → Edirne → Edirne
vilâyeti (salnâme)
Nâhiye (1913) Kırcaali → Bulgaristan

KIRCAALİ
قيرجه على (Kurdźali(
Kazâ (1889-1912) Edirne → Edirne vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1913) Bulgaristan
Kazâ Hasköy → Bulgaristan

KIRKA
(Kraat : Kırka)
(Licca)
قرقه
Sancak (1537) Rumeli eyâleti
Sancak (1580-1717) Bosna eyâleti

KIŞLA
maa Selita
قشله
Nâhiye (1883) Akçahisar → İşkodra → İşkodra
vilâyeti (salnâme)
Nâhiye (1884-1888) Akçahisar → İşkodra → İşkodra
vilâyeti (salnâme)
Nâhiye (1890-1903) Akçahisar → İşkodra → İşkodra
vilâyeti (salnâme)
Nâhiye (1904-1911) Akçahisar → Draç → İşkodra
vilâyeti (salnâme)
Nâhiye (1912) Selimiye → İşkodra → İşkodra
vilâyeti (salnâme)

KIZANLIK
(Kazânlık)
maa Nevahi-i Zîr ve
قزانلق Bâlâ
Kazâ (1855-1861) Filibe → Edirne eyâleti (salnâme)
Kazâ (1862-1864) Filibe → Edirne eyâleti (salnâme)
Kazâ (1865) Filibe → Edirne eyâleti (salnâme)
Kazâ (1866-1871) Filibe → Edirne vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1873-1878) Filibe → Edirne vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1883-1888) Filibe → Rumeli-i Şarki vilâyeti

KIZILAĞAÇ
(Elhovo)
قزيل آغاچ (Hasanbeyli(
Nâhiye (1485-1542) İslimye → Rumeli eyâleti
Kazâ (1557-1581) İslimye → Rumeli-i şarkî vilâyeti
(salnâme)
Kazâ Yanbolu → Bulgaristan

KİDONYA
كيدونيه
Kazâ (1889-1907) Hanya → Girit vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1913) Hanya → Yunanistan
(Kidonya, Ayvalık’ın da diğer
adıdır.)

KİKLADE
(Cyclades)
(Hermopolis)
كيقالده
Eyâlet Yunanistan
(Ege’nin Güneybatı kısmında
takımadalardan meydana gelmiştir.)

KİLİ
(Kilija)
maa Tulca ve İsakcı
maa Mecidiye,
Boğazköy
Mahmudiye ve İsakcı
maa Tulca,
Mahmudiye
ve İsakcı
كيلى
Sancak (1485) Rumeli eyâleti
Kazâ (1542-1613) Akkirman → Rumeli eyâleti
Kazâ (1770) Rus işgali, Küçükkaynarca ile iade
Kazâ (1790) Rus işgali, 1792 Yaş ant. ile iade
Kazâ (1806) Rus işgali
Kazâ (1856) Geri alınarak Boğdan’a bağlandı
Kazâ (1861-1864) Sünne → Silistre eyâleti (salnâme)
Kazâ (1865) Tulca → Tuna vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1866-1867) Tulca → Tuna vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1868) Tulca → Tuna vilâyeti (salnâme)
Nâhiye (1878) Tulca → Tuna vilâyeti (salnâme

 

KİLİFAR
(Kilifarevo) كلفار Kazâ (1856-1860) Tırnovi → Vidin eyâleti (salnâme)
Kazâ (1861-1864) Tırnovi → Silistre eyâleti (salnâme)

KİLİNDİR
(Gilindir)
كلندر
Nâhiye (1883) Katrin → Serfice → Kosova vilâyeti
(salnâme)
Nâhiye (1885-1888) Katrin → Serfice → Manastır
vilâyeti (salnâme)
Nâhiye (1891-1912) Katrin →Selânik vilâyet

KİLİSELİ
كليسالو
Nâhiye (1885-1888) Grebine → Serfice → Manastır
vilâyeti (salnâme)
Nâhiye (1911-1912) Alasonya → Serfice → Manastır
vilâyeti (salnâme)

KİSAMO
كيسامو (Kastéllion(
Sancak (17.yy.) Girit eyâleti
Kazâ (1856-1867) Hanya → Girit eyâleti (salnâme)
Kazâ (1867-1907) Hanya → Girit vilâyeti (salnâme)

KLADANİ
(Kladanj)
maa Olova قالدانى
Nâhiye (1485-1621) Saray → Bosna → Bosna eyâleti
Kazâ (1855) İzvornik → Bosna eyâleti (salnâme)
Kazâ (1856-1864) İzvornik → Bosna eyâleti (salnâme)
Kazâ (1865) Bosna → Bosna eyâleti (salnâme)
Kazâ (1866-1878) Saray → Bosna vilâyeti (salnâme)
KLADENTRA دنتره قله Nâhiye (1468) Siroz→Selânik→Rumeli eyâleti
KLARANSE قالرانسه Kasaba Elida → Yunanistan

KLİÇOVAÇ كليچواچ Nâhiye (1530) Iskıradın → Bosna → Rumeli eyâleti
KLİS
(Klis, Clissa)
(Hersek Kilisi)
maa Travnik
كليس
Sancak (1537) Rumeli eyâleti
Sancak (1580-1718) Bosna eyâleti
Sancak (1850-1851) Bosna eyâleti (salnâme)
Sancak (1855-1865) Bosna eyâleti (salnâme)
KLİSURA
(Vlachoklissora)
كليسوره (Eflaklar(
Nâhiye (1431) El-basan → Rumeli eyâleti
Kazâ (1530) Arvanid → Rumeli eyâleti
Nâhiye (1870-1912) Kesriye → Görice → Manastır
vilâyeti (salnâme)

KLOPOTNİK قلوپوتنك Nâhiye (1455-1544) Vulçıtrın → İşkodra → Rumeli
eyâleti
KLUÇ
(Kljuç)
(Gelyuç)
maa Nevesil
(Kolon Vakfı)
maa Krupa
كلوچ
Nâhiye (1530-1574) Neretva → Bosna → Rumeli eyâleti
Nâhiye (1586-1610) Neretva → Bosna → Bosna eyâleti
Kazâ (1855-1860) Bihke → Bosna eyâleti (salnâme)
Kazâ (1861-1862) Bihke → Bosna eyâleti (salnâme)
Kazâ (1864-1868) Bihke → Bosna eyâleti (salnâme)
Kazâ (1869-1870) Bihke → Bosna vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1871-1878) Bihke → Bosna vilâyeti (salnâme)

KNİN
كنين Nâhiye (1574) Bosna → Rumeli eyâleti
Nâhiye (1586-1711) Bosna → Bosna eyâleti
KNORYO
(Metropolu)
maa Piryotice كنوريو
Kazâ (1855-1867) Kandiye → Girit eyâleti (salnâme)
Kazâ (1868) Kandiye → Girit vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1869-1873) Kandiye → Girit vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1874-1888) Kandiye → Girit vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1889-1907) Kandiye → Girit vilâyeti (salnâme)
KOBAŞ قوباش Kazâ (1530) Bosna → Rumeli eyâleti
Kazâ (1610-1661) Bosna → Bosna eyâleti

KOÇ
maa Podgoriçe قوچ
Kazâ (1868) İşkodra → İşkodra eyâleti
(salnâme)
Kazâ Merkezi (1909) Koroleş → Ergiri → Yanya

KOÇANA
قوچانه
Nâhiye (1486-1550) İştip → Köstendil → Rumeli eyâleti
Kazâ (1572-1699) İştip → Köstendil → Rumeli eyâleti
Kazâ (1855-1868) Üsküb → Üsküb eyâleti (salnâme)
Kazâ (1872) Üsküb → Kosova vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1873-1874) Üsküb → Prizren vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1875-1877) Üsküb → Manastır vilâyeti
(salnâme)
Kazâ (1880-1912) Üsküb → Kosova vilâyeti (salnâme)
Kent Makedonya

KOĞLAT
قوغالت
Nâhiye (1904-1912) Kesriye → Görice → Manastır
vilâyeti (salnâme)
Nâhiye (1913) Kesriye → Görice → Yunanistan
Nâhiye (1923) Kesriye → Görice → Arnavutluk

KOJULOVA اووه قوژول Nâhiye (1570) Bosna → Rumeli eyâleti

KOKOŞ
maa Ermiye
maa Platimane
قوقوش
Kazâ (1861-1864) Tırhala → Yanya eyâleti (salnâme)
Kazâ (1865) Tırhala → Yanya eyâleti (salnâme)
Kazâ (1866) Selânik → Selânik eyâleti (salnâme)

KOLAŞİN
(Colachin)
(1900 : Kolaşin-i Zîr
(1907 : Şahvik)
قوالشين
Kazâ (1855-1865) Hersek → Bosna eyâleti (salnâme)
Kazâ (1865-1869) Yenipazar → Bosna vilâyeti
(salnâme)
Kazâ (1870) Saraybosna → Bosna vilâyeti
(salnâme)
Kazâ (1871-1877) Yenipazar → Bosna vilâyeti
(salnâme)
Kazâ (1878-1902) Yenipazar → Kosova vilâyeti
(salnâme)
Kazâ (1903-1912) Senice → Kosova vilâyeti (salnâme)

KOLİS
قوليس Nâhiye (1878-1897) Kisamo → Hanya → Girit vilâyeti

KOLONYA
(1899 : Ersek)
قولونيه
Kazâ (1855-1867) Kesriye → Rumeli eyâleti (salnâme)
Kazâ (1871-1874) Görice → Selânik vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1875-1877) Manastır → Manastır vilâyeti
(salnâme)
Kazâ (1880-1912) Görice → Manastır vilâyeti
(salnâme)
KOLOS
(Kolosvar) قولوس Sancak Erdel → Macaristan
Kent Romanya

KOMANOVA
(Kumanova)
قومانوه
Kazâ (1855-1864) Prizren → Üsküb eyâleti (salnâme)
Kazâ (1865) Üsküb → Üsküb eyâleti (salnâme)
Kazâ (1866) Prizren → Üsküb eyâleti (salnâme)
Kazâ (1867-1868) Üsküb → Üsküb eyâleti (salnâme)
Kazâ (1869) Üsküb → Selânik vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1870-1871) Üsküb → Prizren eyâleti (salnâme)
Kazâ (1872) Üsküb → Kosova vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1873-1874) Üsküb → Prizren vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1875-1877) Üsküb → Manastır vilâyeti
(salnâme)
Kazâ (1878-1912) Üsküb → Kosova vilâyeti (salnâme)
Kent Makedonya

KOMARNİÇE قومارنيچه Nâhiye (1477-1548) Hersek → Rumeli eyâleti
KOMAROM
قوماروم (Tabanya(
Yönetim bölgesi Macaristan
(1543, 1594 tarihlerinde iki defa
Osmanlı tarafından zabtedildi.)

KOMİ قومى Kasaba Yunanistan
(Ağrıboz adasında)

KONAÇ-POLYE پوليه قوناچ Nâhiye (1477-1540) Foça → Hersek → Rumeli eyâleti
Nâhiye (1646) Foça → Hersek → Bosna eyâleti

KONEFKİRŞEN قونفكيرشن Şehir Macaristan
KONİÇE
(Conitza)
maa Leskovik
قونيچه
Nâhiye (1583-1654) Premedi → Avlonya → Rumeli
eyâleti
Kazâ (1855-1865) Yanya → Yanya eyâleti (salnâme)
Kazâ (1866-1888) Leskovik → Yanya vilâyeti
(salnâme)
Kazâ (1889-1911) Yanya → Yanya vilâyeti (salnâme)
KONİÇE
(Konjiç, Koniza)
(Belgradcık)
maa Neretva قونيچه
Kazâ (1855-1864) Hersek → Bosna eyâleti (salnâme)
Kazâ (1865) Hersek → Bosna eyâleti (salnâme)
Kazâ (1866-1867) Hersek → Bosna eyâleti (salnâme)
Kazâ (1868-1873) Hersek → Bosna vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1875-1876) Hersek → Bosna vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1877) Hersek → Hersek vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1878) Hersek → Bosna vilâyeti (salnâme

KONUŞ قونش Nâhiye (1696) Filibe → Rumeli eyâleti

KOPAN
قوپان (Koppany(
Sancak (1554) Budin eyâleti
Sancak (1600) Kanije eyâleti
Sancak (1686) Macaristan
KOPOVİK
قوپويك (Koporik(
Nâhiye (1525-1544) Belasniçe → Vulçıtrın → Rumeli
eyâleti
Nâhiye (1590) Belasniçe → Budin eyâleti

KORFU
(Kerkyra)
قورفو
Eyâlet (1799) Osmanlı idaresi
Başkent (1800) Osmanlı himayesinde Cezâyir-i
Seb’a Devleti
Başkent (1815) İngiltere himayesinde Cezâyir-i
Seb’a Devleti
Başkent (1864) Yunanistan İdaresi
Başkent (1923) İtalyan idaresi
Başkent (1941) Alman işgali
Başkent (1945) Yunanistan’a iade

KORİNDOS
maa Yanya
maa Zagor
قورندوس
Nâhiye (1564-1613) Yanya → Rumeli eyâleti
Nâhiye (1654) Avlonya → Rumeli eyâleti
Nâhiye (1793) Yanya → Rumeli eyâleti
Kazâ (1855-1864) Yanya → Yanya eyâleti (salnâme)
Nâhiye (1866-1867) Miçova → Yanya eyâleti (salnâme)
Kazâ (1868) Yanya → Yanya eyâleti (salnâme)
Nâhiye (1889-1912) Yanya → Yanya vilâyeti (salnâme)
KORİTOS
(Griech : Korinthos)
(Dt. Korinth)
قوريتوس
Nâhiye (1465) Mora → Rumeli eyâleti
Kazâ (1514-1583) Mora → Rumeli eyâleti
Kazâ (1603-1617) Kaptanpaşa eyâleti

KORON
(Korone) قورون Sancak (17.yy.) Cezâyir-i Bahr-i Sefid eyâleti
Sancak (1827) Mora → Yunanistan
KORSKA-JUPE ژوپه قورسقه Nâhiye (1519-1528) Mostar → Hersek → Rumeli eyâleti

KOSOVA
(Kosovo Metohija)
(Sofya)
(1878 : Priştine)
(1888 : Üsküb)
maa Popine
قوصوه
Nâhiye (1451-1530) Iskıradin → Bosna → Rumeli eyâleti
Nâhiye (1540-1553) Iskıradin → Bosna → Rumeli eyâleti
Kazâ (1689-1690) Avusturya işgali
Vilâyet (1872) Kosova vilâyeti (salnâme)
Vilâyet (1878-1912) Kosova vilâyeti (salnâme)
Vilâyet (1913) Sırbistan
(Londra ant.)
KOSTANİÇE
maa Kozarca
maa Novi قوستانيچه
Nâhiye (1623) Bihke → Bosna → Bosna eyâleti
Kazâ (1855-1864) Bihke → Bosna eyâleti (salnâme)
Kazâ (1865) Bihke → Bosna eyâleti (salnâme)
Kazâ (1869-1878) Bihke → Bosna vilâyeti (salnâme)

KOTOR
(Serb. Kotor)
(İtal. Cattaro) قطور
Sancak (15.yy.) Rumeli → eyâleti
Nâhiye (1530) Bosna → Rumeli eyâleti
Nâhiye (1610-1661) Bosna → Bosna eyâleti
(Karadağ’da liman kenti)

KOVAÇ قواچ Nâhiye (1485-1488) Bosna → Rumeli eyâleti

KOZANA
maa Eğrıbucak
(Kozani)
قوزانه
Kazâ (1856-1865) Manastır → Rumeli eyâleti
Kazâ (1872) Manastır → Manastır vilâyeti
(salnâme)
Kazâ (1881) Manastır → Manastır vilâyeti
(salnâme)
Kazâ (1883) Serfice → Kosova vilâyeti
(salnâme)
Kazâ (1884) Manastır → Manastır vilâyeti
(salnâme)
Kazâ (1885-1912) Serfice → Manastır vilâyeti

KOZARİÇE
maa Kostaniçe
maa Peridor قوزارجه
Kazâ (1855-1864) Bihke → Bosna eyâleti (salnâme)
Kazâ (1865-1871) Bihke → Bosna eyâleti (salnâme)
Nâhiye (1878) Peridor → Bihke → Bosna vilâyeti

KOZLUCA
(Suvorovo)
maa Varna قوزليجه
Kazâ (1856-1864) Varna → Silistre eyâleti (salnâme)
Kazâ (1865) Varna → Tuna vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1866-1867) Varna → Tuna vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1868) Varna → Tuna vilâyeti (salnâme)
Nâhiye (1878) Varna → Tuna vilâyeti (salnâme)

KOZNİK
(Kozniçe) قوزنيق Nâhiye (1455-1536) Alacahisar → Rumeli eyâleti
Kazâ (1570-1700) Alacahisar → Bosna eyâleti

KÖKEZ
(Göğes) كوكس Nâhiye (1889-1912) İsterova → Görice → Manastır
vilâyeti

KÖPRES كوپرس Nâhiye (1878) Akhisar → Travnik → Bosna eyâleti
KÖPRÜ
maa Prakin كوپرى Kazâ (1856-1878) Sırp eyâleti (salnâme)
Kazâ (1878) Sırbistan

KÖPRÜLÜ
(Titov Veles)
كوپريلى
Kazâ (1465-1544) Paşa Livası (sağkol) → Rumeli
eyâleti
Kazâ (1855-1868) Manastır → Rumeli eyâleti (salnâme)
Kazâ (1868-1871) Manastır → Selânik vilâyeti
(salnâme)
Kazâ (1872-1899) Selânik → Selânik vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1900-1912) Üsküb → Kosova vilâyeti (salnâme)

KÖSTENCE
(Koustanitza)
(Tekfurgölü)
(Constanta)
(Griech : HistoriPolis)
(Rom : Tomoi)
كوستنجه
Nâhiye (1420) Silistre → Rumeli eyâleti
Kazâ (1855-1863) Varna → Silistre eyâleti (salnâme)
Sancak (1864) Silistre eyâleti (salnâme)
Kazâ (1865-1878) Tulca → Tuna vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1878) Romanya
Vilâyet Merkezi Judet vilâyeti → Romanya
KÖSTENDİL
(Bul. Kjustendil)
(Lat. Ulpia Pautalia)
maa Ilıca كوستنديل
Sancak (1395-1717) Rumeli eyâleti
Sancak (1846-1863) Niş eyâleti (salnâme)
Kazâ (1864) Sofya → Niş eyâleti (salnâme)
Kazâ (1865-1875) Sofya → Tuna vilâyeti (salnâme)
Sancak (1877-1878) Bulgaristan eyâleti (Prensliği)
(salnâme)
Sancak (1908) Bağımsız Bulgaristan

KRAGUYEVAÇ
قراغويواچ (Kragujevaç(
Prenslik (1818-1842) Sırp Prensliğinin Merkezi
Kazâ (1856-1878) Sırp eyâleti (Prensliği) (salnâme)
Kazâ (1878) Bağımsız → Sırbistan
KRAL قرال Nâhiye (1485-1488) Bosna → Rumeli eyâleti
KRANYA
(Crania)
maa Çernoviç
قرانيه
Nâhiye (1485-1570) İskenderiye (İşkodra) → Rumeli eyâleti
Kazâ (1856-1870) Sırp eyâleti (salnâme)
Kazâ (1871) Sırp eyâleti (salnâme)
Kazâ (1873-1878) Sırp eyâleti (salnâme)
Nâhiye (1889-1907) İşkodra → İşkodra vilâyeti (salnâme)
(Son olarak Karadağ’a bırakılmıştır.)

KRASOSORNİ قراسوسورنى Eyâlet Macaristan
KRATOVA
(Kratovo)
maa Maden
maa Maden ve Üsküb
قراطوه
Nâhiye (1519-1550) Köstendil → Rumeli eyâleti
Kazâ (1572) Köstendil → Rumeli eyâleti
Kazâ (1855-1864) Üsküb → Üsküb eyâleti (salnâme)
Kazâ (1865) Üsküb → Üsküb eyâleti (salnâme)
Kazâ (1866) Üsküb → Üsküb eyâleti (salnâme)
Kazâ (1867-1868) Üsküb → Üsküb eyâleti (salnâme)
Kazâ (1872) Üsküb → Kosova vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1874) Üsküb → Prizren vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1875-1877) Üsküb → Manastır vilâyeti
(salnâme)
Kazâ (1878-1912) Üsküb → Kosova vilâyeti (salnâme)
KRAYİŞTE
(Sirişnik)
قرايشته Nâhiye (1679) Köstendil → Rumeli eyâleti
KRAYOVA
(Krajowa)
maa Dolci (Judetul
Dolj)
قره يوه
Kazâ (1856-1878) Küçükeflak → Eflak eyâleti
(salnâme)
Kazâ Merkezi Dolj → Romanya
KREKOR
(Krevukor) قور قره Nâhiye (1465) Karitana → Mora → Rumeli eyâleti
KREMENAT
(Krenyat) منات كره Nâhiye (1497-1544) Novabırda → Vulçıtrın → Rumeli
eyâleti
KRİÇKA كرچقه Nâhiye (1532-1548) Hersek → Rumeli eyâleti
KRİLEVA
maa Krivarika كريلوه
(كرى لوا)
Nâhiye (1497) Novabırda → Vulçıtrın → Rumeli
eyâleti
Nâhiye (1525-1544) Novabırda → Vulçıtrın → Rumeli
eyâleti
KRİVARİKA
كريوه ريقه Krileva maa
Nâhiye (1497) Novabırda → Vulçıtrın → Rumeli
eyâleti
Nâhiye (1525-1544) Novabırda → Vulçıtrın → Rumeli
eyâleti
KRONSTAD
(Brasso) قرونستاد Eyâlet (19.yy.) Macaristan
(Erdel bölgesinde)
KROVÂBÂD اباد قوری Bkz. Gence
KRUPİNA
قروپينه (Zavirşe(
Nâhiye (1532-1540) İzvornik → Rumeli eyâleti
Nâhiye (1548-1604) Srebrenice → İzvornik → Bosna eyâleti

KSANAD قساناد Eyâlet (19.yy.) Macaristan
KSONGRAD
(Csongrád)
(Sekdin)
قسونغراد
Eyâlet (19.yy.) Macaristan

KÛH
كوه
Nâhiye (1889-1912) Sultanyeri → Gümülcine → Edirne
(salnâme)
Nâhiye (1913) Sultanyeri → Gümülcine →
Bulgaristan (salnâme)
Nâhiye (1919) Sultanyeri → Gümülcine →
Yunanistan (salnâme)

KUKAN قوقان Nâhiye (1477-1548) Prepolye → Hersek → Rumeli eyâleti

KULELİBERGOS
(Kuleli Burgaz)
(Pithion)
قله لى برغوس
Nâhiye (1889-1912) Dimetoka → Edirne → Edirne
vilâyeti (salnâme)
Köy Dimetoka→ Meriç→Yunanistan

KUPREZ قوپرز Nâhiye (1516) Neretva → Bosna → Rumeli eyâleti
KURÂY-I CEDÎD جديد قراى Nâhiye (1889-1912) Gümülcine → Edirne vilâyeti

KURBİN قوربين Nâhiye (1466-1613) Akçahisar → Ohri → Rumeli eyâleti

KURŞUNLU
(Koyrchounlie)
maa Ürgüb
maa İznepol
قورشونلى
Nâhiye (1455-1536) Alacahisar → Rumeli eyâleti
Kazâ (1682) Alacahisar → Bosna eyâleti
Kazâ (1849-1864) Niş → Niş eyâleti (salnâme)
Kazâ (1865) Niş → Tuna vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1866-1868) Niş → Tuna vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1874-1875) Niş → Tuna vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1876-1877) Niş → Sofya vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1878) Niş → Kosova vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1878) Sırbistan (salnâme)
Kasaba Kosova özerk bölgesi

KURUCAVİRAN
قوريجه ويران
Nâhiye (1889-1912) Kırcaali → Edirne → Edirne
vilâyeti (salnâme)
Nâhiye (1913) Kırcaali → Bulgaristan

KURVELEŞ
قورولش
Nâhiye (1450-1451) Avlonya → Rumeli eyâleti
Nâhiye (1551-1590) Yanya → Rumeli eyâleti
Nâhiye (1855-1865) Delvine → Ergiri → Yanya eyâleti
(salnâme)
Kazâ (1868) Ergiri → Yanya vilâyeti (salnâme)
Nâhiye (1878-1880) Ergiri → Yanya vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1886-1899) Ergiri → Yanya vilâyeti (salnâme)
Nâhiye (1900-1905) Himara → Ergiri → Yanya vilâyeti
(salnâme)
Kazâ (1906-1908) Ergiri → Yanya vilâyeti (salnâme)
Nâhiye (1911-1912) Ergiri → Yanya vilâyeti (salnâme)

KUŞLAT
قوشالت
Nâhiye (1512-1548) Srepreniçe → İzvornik → Rumeli
eyâleti
Nâhiye (1582-1703) Srepreniçe → İzvornik → Bosna
eyâleti

KUTLUVİÇE
(Kutlovica/Montana)
(1878 : Golyama
Kutluvitsa)
(1891 : Ferdinand)
(1945 : Mihaylovgrad)
قوتلى ويچه
Kasaba (1573) Bulgaristan → Osmanlı yönetimi
Kent (1878) Bulgaristan
Vilâyet Bulgaristan

KÜÇÜKEFLAK
(Oltenia) افالك كوچك Sancak (1856-1878) Eflak eyâleti (salnâme)
Sancak (1878) Romanya

KÜRE كوره Nâhiye (1455) Bosna → Rumeli eyâleti

KÜRELER لر كوره Nâhiye (1911-1912) Üsküb → Kosova vilâyeti

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum Yok