Osmanlı'da Rumeli Şehirlerinin Yer Adları (D-F-G-H) » Boşnak Medya
SON DAKİKA

Osmanlı’da Rumeli Şehirlerinin Yer Adları (D-F-G-H)

Bu haber 21 Şubat 2018 - 22:45 'de eklendi ve 328 views kez görüntülendi.

Zeynep Işıl Hamziç  Boşnak Medya

D

DABRİ دابرى Nâhiye (1477-1540) Foça → Hersek → Rumeli eyâleti
Nâhiye (1586-1616) Foça → Hersek → Bosna eyâleti

DAĞKENARI كنارى طاغ Nâhiye (1889-1908) İşkodra → İşkodra vilâyeti (salnâme)

DALAMUÇ داالموچ Nâhiye (1516) Neretva → Bosna → Rumeli eyâleti

DANİLOVGRAD
(Danilovgrat) دانيلووغراد Kasaba Karadağ → Yugoslavya

DARIDERE (Zlatograd)
maa Gümülcine ve Dağardı دارى دره
Nâhiye (1530) Gümülcine → Rumeli eyâleti
Nâhiye (1855-1863) Gümülcine → Drama → Selânik
eyâleti (salnâme)
Kazâ (1864-1865) Gelibolu → Edirne eyâleti (salnâme)
Nâhiye (1866-1867) Gümülcine → Drama → Selânik
vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1868-1871) Drama → Selânik vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1872) Gümülcine → Edirne vilâyeti
(salnâme)
Kazâ (1873-1880) Drama → Selânik vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1880-1912) Gümülcine → Edirne vilâyeti
(salnâme)
Kazâ (1913-1918) Bulgaristan
Kazâ (1919-) Yunanistan

DEBRE
(Debre-i Bâlâ)
(Dibre, Debar)
Bâlâ ve Zîr
Bâlâ
دبره
Kasaba (1455) Elbasan → Rumeli eyâleti
Nâhiye (1516) Akçahisar → Rumeli eyâleti
Kazâ (1530) Ohri → Rumeli eyâleti
Kazâ (1854-1865) Ohri → Rumeli eyâleti (salnâme)
Kazâ (1866-1867) Ohri → Rumeli eyâleti (salnâme)
Kazâ (1868) Ohri → Selânik vilâyeti (salnâme)
Sancak (1869) İşkodra vilâyeti (salnâme)
Sancak (1870-1871) Prizren vilâyeti (salnâme)
Sancak (1872) Manastır vilâyeti (salnâme)
Sancak (1873-1874) Prizren vilâyeti (salnâme)
Sancak (1875-1877) Manastır vilâyeti (salnâme)
Sancak (1878-1879) Kosova vilâyeti (salnâme)
Sancak (1880-1881) Manastır vilâyeti (salnâme)
Sancak (1882-1883) Kosova vilâyeti (salnâme)
Sancak (1884-1912) Manastır vilâyeti (salnâme)

DEBRE-İ ZÎR
(Peşkopi)
maa Bâlâ دبرۀ زير
Nâhiye (1613) Debre → Ohri → Rumeli eyâleti
Kazâ (1854-1865) Ohri → Rumeli eyâleti (salnâme)
Kazâ (1866-1867) Ohri → Rumeli eyâleti (salnâme)
Kazâ (1868) Ohri → Selânik vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1869) Debre → İşkodra vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1870-1871) Debre → Prizren vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1872) Debre → Manastır vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1873-1874) Debre → Prizren vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1875-1877) Debre → Manastır vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1878-1879) Debre → Kosova vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1880-1881) Debre → Manastır vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1882-1883) Debre → Kosova vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1884-1912) Debre → Manastır vilâyeti (salnâme)

DEBRECE
(Deberce) دبرجه Nâhiye (1886-1912) Ohri → Manastır → Manastır vilâyeti 

DEBREÇİN
(Debrecen) دبره چين Sancak (17.yy.) Varad eyâleti
Yönetim M. Hajdubihar → Macaristan
(Macar bağımsızlığının ilan edildiği yer.)

DEBRENİÇE
دبره نيچه
Kazâ (1891-1894) Priştine → Kosova vilâyeti
(salnâme) Nâhiye (1911-1912) Mitroviçe → Priştine → Kosova
vilâyeti (salnâme)

DEBREŞTE دبرشته Nâhiye (1904-1912) Pirlepe → Manastır → Manastır
vilâyeti (salnâme)

DEDEAĞAÇ
(Alexandroùpolis)
دده آغاچ Kazâ (1880-1884) Dimetoka → Edirne vilâyeti
Kazâ (22 Temmuz 1884 S.B.K.K)
Livâ → Edirne Sancak (1889-1912) Edirne vilâyeti (salnâme)
Sancak (1913-1918) Bulgaristan
Vilâyet Merkezi (1919-) Meriç → Yunanistan

DEĞİRMENADASI
دكرمن (Milos( آطه سى Ada Yunanistan
(Girit’in kuzeyinde, Girit’le Atina’ya eşit uzaklıkta.)

DELİGRAD دليغراد Kasaba Alexinaç → Sırbistan
(Müstahkem bir kasabadır.)

DELVİNAKİ
(Delvinakion) كى دلوينا Kasaba (1867) Pogon → Ergiri → Yanya vilâyeti
Kasaba (1923) Arnavutluk

DELVİNE maa Kurdlen ve
Kurveleş (Ergiri kasrı)
maa Premedi maa Kurveleş ve
دلوينه Bergok Sancak (1551-1730) Rumeli eyâleti
Kazâ (1855-1864) Ergiri maa Delvine → Yanya eyâleti
Kazâ (1865) Ergiri maa Delvine → Yanya eyâleti
(salnâme)
Kazâ (1866-1869) Ergiri maa Delvine → Yanya
vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1870-1873) Ergiri maa Delvine → Yanya
vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1875) Ergiri maa Delvine → Yanya
vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1876-1912) Ergiri maa Delvine → Yanya vilâyeti (salnâme)

DEMİRCİPAZARI
(Timurcıpazarı) (Gluhoviçe)
تيمورجى پازارىNâhiye (1485-1488) Bosna → Rumeli eyâleti

DEMİRHİSAR
تيمورحصار (Timurhisar( Yeni Nâhiye (30.04.1884)
Merkez → Manastır
Nâhiye (1886-1912) Merkez → Manastır vilâyeti

DEMİRKAPI
تيمورقپو (Timurkapu( Geçit İslimye → Rumeli-i Şarki Vilâyet
Geçit (1923) Romanya (Adakale’nin 4 km. aşağısında)

DERBEND
maa Brod دربند (Dervanta(
Kazâ (1855-1856) Banaluka → Bosna eyâleti (salnâme)
Kazâ (1857-1864) Banaluka → Bosna eyâleti (salnâme)
Kazâ (1865) Banaluka → Bosna eyâleti (salnâme)
Kazâ (1866-1907) Banaluka → Bosna vilâyeti (salnâme)

DERBEND دربند Nâhiye (1889-1911) Nevrekop → Siroz → Selânik vilâyeti (salnâme)

DERE-İ CEDÎD
درۀجديد Nâhiye (1889-1912) Tırnova → Kırkkilise → Edirne
vilâyeti (salnâme)
Nâhiye (1913) Tırnova → Bulgaristan

DERELİ
دره لى Nâhiye (1878-1881) Yenişehir → Tırhala → Yanya
vilâyeti (salnâme)
Nâhiye (1881-) Yenişehir → Tırhala → Yunanistan

DEŞNİÇE
(Klisura) دشنيچه Nâhiye (1890) Permedi → Ergiri → Yanya vilâyeti
Nâhiye (1913) Permedi → Arnavutluk

DILGOBIRDA برده دلغو Nâhiye (1466-1613) Ohri → Rumeli eyâleti

DIRAC
(Alban : Durres)
(İtal. Durazzo) (Ant. Dyrrachium)
maa Kavaye دراج
Nâhiye (1626) Alasonya → Rumeli eyâleti
Kazâ (1852-1860) Ohri → Rumeli eyâleti (salnâme)
Kazâ (1861-1864) Ohri → Rumeli eyâleti (salnâme)
Kazâ (1865) Ohri → Rumeli eyâleti (salnâme)
Kazâ (1866-1867) İşkodra → Rumeli eyâleti (salnâme)
Kazâ (1868-1869) İşkodra → İşkodra vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1870-1871) İşkodra → İşkodra vilâyeti (salnâme)
Sancak (1872) İşkodra vilâyeti (salnemeler)
Kazâ (1873-1874) İşkodra → İşkodra vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1875-1876) İşkodra → Manastır vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1877) İşkodra → İşkodra vilâyeti (salnâme)
Nâhiye (1878-1880) Kavaya → İşkodra → İşkodra
vilâyeti (salnâme)
Sancak (1881-1912) İşkodra vilâyeti (salnâme)
Sancak (1913) Arnavutluk

DİÇME ديچمه Nâhiye (1570) Iskıradin → Bosna → Rumeli eyâleti

DİFRON ديفرون Kazâ (18.yy.) Hanya → Girit eyâleti
Kazâ (1913) Yunanistan

DİMBOVİÇE ديمبويچه Kazâ (1856-1878) Büyük Eflak → Eflak eyâleti
Kazâ (1878) Romanya

DİMETOKA (Didimoticho)
maa Çelebiler ديمتوقه Kazâ (1791) Paşa sancağı → Rumeli eyâleti
Kazâ (1855-1861) Edirne → Edirne eyâleti (salnâme)
Kazâ (1861-1864) Edirne → Edirne eyâleti (salnâme)
Kazâ (1865) Edirne → Edirne eyâleti (salnâme)
Kazâ (1866-1878) Edirne vilâyeti (salnâme)
Sancak (1880-1884) Edirne vilâyeti (salnâme)
Kazâ (22 Temmuz
1884 S.B.K.K)
Edirne → Edirne vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1888-1912) Edirne → Edirne vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1913-1918) Bulgaristan
Kazâ (1919) Meriç vilâyeti → Yunanistan

DİMİTRİGONİME غونيمه ديميترى Nâhiye (1466) Ohri → Rumeli eyâleti

DİRAĞAN maa Kilifar, İlako,
Rahoviçe-i Zîr ve Bâlâ, Arnavud, Pele,
Mihaliçe, Kadı ve Kazgan ديراغان
Kazâ (1856-1860) Tırnovi → Vidin eyâleti (salnâme)
Kazâ (1861) Tırnovi → Silistre eyâleti (salnâme)
Kazâ (1861-1863) Tırnovi → Vidin eyâleti (salnâme)

DİRİN
(Dirin kenarı) درين (ديرين)
Nâhiye (1889-1908) İşkodra → İşkodra vilâyeti
(salnâme) Nâhiye (1913) İşkodra → Arnavutluk

DÎVÂNE ORMAN اورمان ديوانه Bkz. Deliorman

DOBRİÇANİÇİ نچى طوبريچا Nâhiye (1498-1700) Novabırda → Vulçitrin→ Rumeli
eyâleti
DOBRUN دوبرون Nâhiye (1508-1548) Vişegrad → Bosna → Rumeli
eyâleti

DOĞANHİSAR
طوغانحصار  Doğanca Nâhiye (1889-1912) Merkez → Dedeağaç → Edirne vilâyeti
Nâhiye (1913) Merkez → Dedeağaç → Bulgaristan
Nâhiye (1919) Merkez → Dedeağaç → Yunanistan

DOLAŞDIR
دوالشدير (Zağrajden(
Nâhiye (1889-1912) Eğridere → Gümülcine → Edirne
vilâyeti (salnâme)
Köy Eğridere → Kırcaali → Bulgaristan

DOLÇE دولچه Nâhiye (1477-1525) Vulçitrin → Rumeli eyâleti

DOLNA-MORAÇA موراچه دولنه Nâhiye (1532-1548) Hersek → Rumeli eyâleti

DOLNA-RUDİNE رودنه دولنه Nâhiye (1532) Hersek → Rumeli eyâleti

DOMANA
maa Neretva دومنه  Nâhiye (1532) Hersek → Rumeli eyâleti
Kazâ (1867) Hersek → Bosna vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1875-1908) Travnik → Bosna vilâyeti (salnâme)

DOSPAT
(1889 : Barotin)
(1900 : Dospat) دوسپاط
Nâhiye (1889) Nevrekop → Siroz → Selânik
vilâyeti (salnâme)
Nâhiye (1890-1892) Ahiçelebi → Gümülcine → Edirne
vilâyeti (salnâme)
Nâhiye (1892-1899) Rupçoz → Gümülcine → Edirne
vilâyeti (salnâme)
Nâhiye (1900-1912) Rupçoz → Drama → Selânik
vilâyeti (salnâme)
Nâhiye (1913) Rupçoz → Bulgaristan
Köy Dövlen → Paşmaklı → Bulgaristan

DOYRAN
(Stari Dojran)
طويران
Nâhiye (1486) Avlonya → Rumeli eyâleti
Kazâ (1572-1611) Köstendil → Rumeli eyâleti
Kazâ (1682) Çirmen → Rumeli eyâleti
Kazâ (1699) Köstendil → Rumeli eyâleti
Kazâ (1855-1866) Selânik → Selânik eyâleti (salnâme)
Kazâ (1867-1912) Selânik → Selânik vilâyeti
(salnâme)
Kazâ (1913) Selânik → Yunanistan (Halen Makedonya sınırları içinde.)

DÖMENİK
(Domenitza)
دومنك
Kazâ (1855-1860) Tırhala → Selânik eyâleti (salnâme)
Kazâ (1861-1865) Tırhala → Yanya eyâleti (salnâme)
Nâhiye (1867-1868) Tırhala → Tırhala eyâleti (salnâme)
Nâhiye (1880) Alasonya → Tırhala → Yanya
vilâyeti (salnâme)
Nâhiye (1883) Alasonya → Serfice → Kosova
vilâyeti (salnâme)
Nâhiye (1885-1912) Alasonya → Serfice → Manastır
vilâyeti (salnâme)

DRAMA
(Dhrama)
(Ant. Drabecsus) درامه
Nâhiye (1464-1519) Selânik → Rumeli eyâleti
Kazâ (1529-1685) Selânik → Rumeli eyâleti
Sancak (1847-1866) Selânik eyâleti (salnâme)
Sancak (1867-1912) Selânik vilâyeti (salnâme)

Sancak (1913) Yunanistan

DRAMATİK درامتيق

Nâhiye (1518-1610) Srebreniçe → İzvornik → Bosna eyâleti

DRANOVA
maa Elena, Yebrova ve Tırnova maa Elena, Kazgan,
Travna, Yebrova ve Servi maa Elena, Yebrova,
Rahofca, Travna ve Tırnova درانوه
Kazâ (1856-1860) Tırnova → Vidin eyâleti (salnâme)
Kazâ (1861-1864) Tırnova → Silistre eyâleti (salnâme)
Kazâ (1865) Tırnova → Tuna vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1866-1867)
Kazâ (1868)
Nâhiye (1878)
Tırnova → Tuna vilâyeti (salnâme)
Tırnova → Tuna vilâyeti (salnâme)
Tırnova → Tuna vilâyeti (salnâme)

DRANOVA درانوه Nâhiye (1908-1912) Tikveş → Selânik vilâyeti (salnâme)

DRENOFÇA نوفچه دره Nâhiye (1553-1661) Bosna → Bosna eyâleti

DUBİÇE
دوبيچه
Nâhiye (1530) Bosna → Rumeli eyâleti
Kazâ (1855-1865) Bihke → Bosna eyâleti (salnâme)
Kazâ (1866-1868) Bihke → Bosna vilâyeti (salnâme)

DUBNİÇE

(1950 : Marek) (Stanke Dimitrov) maa Cuma دوبنيچه
Nâhiye (1519-1550) Köstendil → Rumeli eyâleti
Kazâ (1572-1699) Köstendil → Rumeli eyâleti
Kazâ (1849-1860) Samako → Niş eyâleti (salnâme)
Kazâ (1861-1863) Samako → Niş eyâleti (salnâme)
Kazâ (1865) Sofya → Tuna vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1866-1875) Sofya → Tuna vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1876-1877) Sofya → Sofya vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1878) Sofya → Edirne vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1878) Bulgaristan

DUBRAVA دوبروه Nâhiye (1477-1552) Hersek → Rumeli eyâleti

DUBROVNİK
(Ragusa)
maa Visoka ve Laşva
(Aslı “Dubrovenedik„ tir.) دوبروونيق Nâhiye (1485-1623) Saray → Bosna → Bosna eyâleti
Kazâ (1661) Saray → Bosna eyâleti
Kazâ (1806-1813) Fransa işgali
Kazâ (1815) Avusturya yönetimi
Kazâ (1918) Yugoslavya yönetimi
Kazâ (1945) Hırvatistan → Yugoslavya Kazâ (1991) Hırvatistan

DUĞNA دوغنه Kazâ (1855-1865) Hersek → Bosna eyâleti (salnâme)

DUKAKİN
(Ducjean) دوقه كين Kazâ (1509) İşkodra → Rumeli eyâleti
Sancak (1520-1730) Rumeli eyâleti
(“Dukakin” aslında bir hanedan
adıdır. Bu sancağın yerinde şimdi “ Leş = Lezhe Kazâsı vardır.)

DUKAT
دوقات Köy Paşalimanı → Avlonya → Berat →
Yanya vilâyeti
(Arnavutların bir kolu olan “Laplar’’ın merkezi hükmünde büyük ve tarihi bir köydür.)

DUMOSTİÇE دوموستيچه Nâhiye (1568-1570) Hasha-i Arnavut → Prizren →
Rumeli eyâleti

DUNA-VESSE وسه دونا Kasaba Sület → Peşte → Macaristan

DUŞTİÇE دوشتيچه Nâhiye (1477-1540) Foça → Hersek → Rumeli eyâleti

DÜZCE
maa Sölova ve Elbasan دوزجه Kazâ (1856-1865) Ohri → Rumeli eyâleti (salnâme)

E

EBUT ابوط Nâhiye (1908-1912) İşkodra → İşkodra vilâyeti

EDREPOL (Etrepol) پول ادره Kasaba Sofya → Bulgaristan

EFLÂK
(Valachie) (Tirgovişte) (1821 : Bükreş) افالك
Eyâlet (1562) Eflak eyâleti → Osmanlı yönetimi
Eyâlet (1878) Romanya
(1394’te Osmanlı ülkesine katıldı.
16.yy.da muhtariyet hakkını
Osmanlı’ya devretti. 1866’da kurulan Romanya Krallığına
1878’de bağımsızlık verilmesiyle Osmanlı’nın buradan ilgisi kesildi.)

EFLÂKÂN-I MOSTAR موستار افالكان Nâhiye (1530) Mostar → Hersek → Rumeli eyâleti

EFLÂKÂN-I ZUBÇE زوبچه افالكان Nâhiye (1477) Hersek → Rumeli eyâleti

EFLATAR افالطار Kazâ (1855-1861) Ruscuk → Silistre eyâleti (salnâme)
Kazâ (1862-1864) Silistre → Silistre eyâleti (salnâme)

EĞRİ
(Hungar : Eger)
(Dt. Erlau) maa Ösek اكرى Sancak (1596) Budin eyâleti
Eyâlet (1601) Eğri eyâleti
Eyâlet (17.yy.) Eğri eyâleti
Eyâlet (1687) Avusturya yönetimi
Eyâlet Merkezi (1918) Heves → Macaristan

EĞRİBOZ آغريبوز Bkz. Ağrıboz

EĞRİBUCAK
maa Kozani maa Sarıgöl اكرى بوجاق
Kazâ (1852-1855) Manastır → Rumeli eyâleti
Kazâ (1856-1865) Manastır → Rumeli eyâleti
(salnâme)
Kazâ (1866-1868) Manastır → Rumeli eyâleti
Kazâ (1868-1874) Manastır → Selânik vilâyeti
Kazâ (1875-1879) Manastır vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1880) Görice → Manastır vilâyeti (salnâme)

EĞRİDERE
اكرى دره (Ardino( Nâhiye (1590-1592) Vulçitrin → Budin eyâleti
Kazâ (1883-1912) Gümülcine → Edirne vilâyeti
Kazâ (1913) Kırcaali → Bulgaristan

EĞRİDERE دره اكرى Kazâ (1855-1868) Üsküb → Üsküb eyâleti

ELBASAN
(İlbasan) maa Düzce ve Sölova
ايلبصان Sancak (1527-1716) Rumeli eyâleti
Kazâ (1852-1855) Ohri → Rumeli eyâleti (salnâme)
Kazâ (1856-1865) Ohri → Rumeli eyâleti (salnâme)
Kazâ (1866-1867) Ohri → Rumeli eyâleti (salnâme)
Kazâ (1868) Ohri → Selânik vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1869) Debre → Selânik vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1870-1871) Debre → Prizren vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1872) Debre → Manastır vilâyeti
Kazâ (1873-1874) Debre → Prizren vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1875-1877) Debre → Manastır vilâyeti
Kazâ (1878-1879) Debre → Kosova vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1880) Debre → Manastır vilâyeti
Kazâ (1881) Prizren → Manastır vilâyeti
(Kazâ (1884-1888) Debre → Manastır vilâyeti
Sancak (1889-1912) Manastır vilâyeti (salnâme)
Sancak (1913) Arnavutluk

ELENA
maa Tırnova, Yebrova ve Viranova maa Servi, Viranova,Kazgan ve Travna maa Servi,

Viranova, Yebrova ve Travna النه Kazâ (1856-1860) Tırnova → Vidin eyâleti (salnâme)
Kazâ (1861-1864) Tırnova → Silistre eyâleti (salnâme)
Kazâ (1865) Tırnova → Tuna vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1866-1867) Tırnova → Tuna vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1868) Tırnova → Tuna vilâyeti (salnâme)
Nâhiye (1878) Tırnova → Tuna vilâyeti (salnâme)

ERDEL
اردل  Transilvanya Eyâlet (1541-1699) Erdel eyâleti → Osmanlı yönetimi
Eyâlet (1699) Avusturya yönetimi Eyâlet (1865) Macaristan

ERGİRİ
(Argyrocastro) maa Delvine اركرى
Sancak (1846-1855) Yanya eyâleti (salnâme)
Sancak (1856-1867) Yanya eyâleti (salnâme)
Sancak (1862-1869) Yanya vilâyeti (salnâme)
Sancak (1870-1912) Yanya vilâyeti (salnâme)

ERGİRİ KASRI
(Argyrocastro)
اركرى قصرى Sancak Merkezi
(1431-1450) Arvanid → Rumeli eyâleti
Sancak Merkezi (16.yy.) Avlonya → Rumeli eyâleti
Sancak Merkezi (1846-1867) Ergiri → Yanya eyâleti (salnâme)
Sancak Merkezi (1868-1912) Ergiri → Yanya vilâyeti (salnâme)

ESKİ İSTANBOLLUK
(Eski-Hançolak)
(Preslav) اسكى استانبوللق Kazâ Şumnu → Bulgaristan

ESKİZAĞRA
(Lat. Augusta Trajana)
(Bul. Boduy) (1430 : Eskihisar) (1488 : Zağra-i Atik)
اسكى زغره (Starazagora : 1934(
Kazâ (1522-1557) Filibe → Rumeli eyâleti
Kazâ (1568-1744) Sağkol → Paşa livası
Sancak (1852-1855) Edirne eyâleti (salnâme)
Kazâ (1856-1858) Filibe → Edirne eyâleti (salnâme)
Sancak (1859) Edirne eyâleti (salnâme)
Kazâ (1860-1865) Filibe → Edirne eyâleti (salnâme)
Kazâ (1866-1878) Edirne → Edirne vilâyeti (salnâme)
Sancak (1878-1881) Rumeli-i şarkî vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1884-1907) Rumeli-i şarkî vilâyeti (salnâme)
Vilâyet (1908) Bulgaristan

ESTERGON
(Ustorgon) (Ungar : Esztergom)
(Dt. Gran) اوسترغون
1529 Osmanlı hâkimiyeti
1531 Avusturya hâkimiyeti
1540 Osmanlı hâkimiyeti
Sancak (1543-1595) Budin eyâleti
Sancak (1595) Avusturya hâkimiyeti
Sancak (1604) Osmanlı hâkimiyeti → Budin
eyâleti Sancak (1632-1641) Budin eyâleti
Sancak (1663) Uyvar eyâleti
Sancak (1683) Avusturya hâkimiyeti (Macaristan)
Sancak (1867) Macaristan

ETROPOL
maa İzladi maa İhtiman, Cuma
ve Preznik اتروپول Kazâ (1855-1860) Sofya → Niş eyâleti (salnâme)
Kazâ (1861-1864) Lofca → Vidin eyâleti (salnâme)
Kazâ (1865-1866) Sofya → Tuna vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1866-1867) Sofya → Tuna vilâyeti (salnâme)
Nâhiye (1878) Orhaniye → Sofya → Edirne vilâyeti (salnâme)

F

FALİRE
فالره (Phalére Liman şehri Atina → Yunanistan
(Pire limanı gelişince bu liman geriledi.)

FEHR فهر Eyâlet Macaristan

FELAGERGER فالكركر Nâhiye (1889-1894) Merkez → Berat → Yanya vilâyeti

FELEGİHAZA
(Felegyhaza) فلكيهازه Şehir Macaristan

FETH-İ İSLAM
(Podunavlje/ فتح اسالم (Kladovo
Kazâ (1530-1619) Vidin → Rumeli eyâleti
Kale (1689) Belgrat → Sırbistan
Kale (1867) Belgrat → Sırbistan

FIR فیر Nâhiye (1898-1910) Luşna → Berat → Yanya (sal.)

FİLAT
(Filiati) فيالت
Kazâ (1855-1867) Ergiri maa Delvine → Yanya eyâleti
Kazâ (1868-1871) Ergiri → Yanya vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1872-1908) Yanya → Yanya vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1911-1912) Çamlık → Yanya eyâleti (salnâme)

FİLİBE
(Bul. Plovdiv) (Dt. Phillipopel)
(Hel. Filipopol) (Rom. Trimontim) (Slov. Pılındıv)
فلبه Eyâlet Merkezi (1363) Rumeli eyâleti
Sancak (1520) Rumeli eyâleti
Kazâ (1540-1696) Çirmen → Edirne → Rumeli eyâleti
Sancak (1847-1865) Edirne eyâleti (salnâme)
Sancak (1866-1878) Edirne vilâyeti (salnâme)
Sancak (1878-1908) Rumeli –i Şarkî vilâyeti (salnâme)
Vilâyet (1908) Bulgaristan

FİLİBECİK جك فلبه Antik şehir Drama → Selânik → Yunanistan

FİLORİNA
(florina) (Slav. Lerin) maa Rudnik maa Resne
فيلورينه Sancak (1520) Rumeli eyâleti
Kazâ (1855-1864) Manastır → Rumeli eyâleti (salnâme)
Kazâ (1865) Manastır → Rumeli eyâleti (salnâme)
Kazâ (1866-1868) Manastır → Rumeli eyâleti (salnâme)
Kazâ (1868) Manastır → Selânik vilâyeti
(salnâme)
Kazâ (1869-1871) Manastır → Selânik vilâyeti
(salnâme)
Kazâ (1872) Manastır → Manastır vilâyeti
(salnâme)
Kazâ (1873-1874) Manastır → Selânik vilâyeti

Kazâ (1875-1877) Manastır → Manastır vilâyeti
Kazâ (1881-1912) Manastır → Manastır vilâyeti
Kazâ (1912) Sırbistan
(Sırplar Gevgilli’yi Yunanistan’a verdi. Kazâ (1912) Yunanistan

FİLOS فيلوس Nâhiye (1861-1864) Tırhala → Yanya eyâleti (salnâme)

FİRAŞER
فراشر (Frascher( Kazâ Merkezi (1861-
1864) Dağlı →Ergiri maa Delvine →
Yanya eyâleti (salnâme)
Nâhiye (1895-1912) Premedi → Ergiri → Yanya vilâyeti

FİRE فيره Nâhiye (1889-1898) Merkez → İsfakya → Girit vilâyeti

FİREZOVİK فرزوك
Nâhiye (20 Haziran 1910 Resmi Gazete)
Priştine → Kosova vilâyeti
Kazâ (1911-1912) Priştine → Kosova vilâyeti

FİYER فير
Kazâ Merkezi (1867) Luşna → Berat → Yanya vilâyeti
(salnâme)
Nâhiye (1889-1912) Luşna → Berat → Yanya vilâyeti

FİYUME
(Fioume) فيومه Kasaba (İskele) (1880) Avusturya → Macaristan
(Adriyatik sahilinde)

FOÇA
(Fotcha) (Hel. Phokaa) maa İlfo
Çaniçe ve Gaçka فوچه
Sancak Merkezi (1470) Hersek → Rumeli eyâleti
Kazâ (1528-1540) Hersek → Rumeli eyâleti
Kazâ (1592-1606) Hersek → Bosna eyâleti
Kazâ (1855-1861) Hersek → Bosna eyâleti (salnâme)
Kazâ (1862-1865) Hersek → Bosna eyâleti (salnâme)
Kazâ (1866-1876) Hersek → Bosna vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1877) Hersek → Hersek vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1878-1889) Hersek → Bosna vilâyeti (salnâme)

FOGARAŞ فوغاراش Kent Braşov → Transilvanya →
Romanya
FOKŞAN
maa Rimnik ve Silâm
maa Rimnik
فوقشان
Kazâ (1856-1857) Büyük Eflâk → Eflâk eyâleti
(salnâme)
Kazâ (1857-1860) Büyük Eflâk → Eflâk eyâleti
(salnâme)
Kazâ (1861) Büyük Eflâk → Eflâk eyâleti
(salnâme)
Kazâ (1862-1876) Büyük Eflâk → Eflâk eyâleti
(salnâme)
Kazâ (1877-1878) Büyük Eflâk → Eflâk eyâleti

FORNİ
(Phurnés) فورنى Ada Cezâyir-i Bahr-i Sefid vilâyeti
Ada Yunanistan
FRAGOSTİN فراغوستين Nâhiye (1532) Hersek → Rumeli eyâleti

FRESTE فرسته Nâhiye (1904-1912) Menlik → Siroz → Selânik vilâyeti

FUŞTAN فوشتان Nâhiye (1908-1912) Karacaâbâd → Drama → Selânik
vilâyeti (salnâme)

FÜLEK
فولك Sancak (1548) Budin eyâleti
Sancak (1568-1588) Budin eyâleti
Sancak (1598) Eğri eyâleti
Sancak (1687) Macaristan

G

GABELE
maa İstolca غبله Kazâ (1855-1864) Hersek → Bosna eyâleti (salnâme)
Kazâ (1865) Hersek → Bosna vilâyeti (salnâme)

GABROVA
(Gabrovo) maa Travna غبرووه
Kazâ (1856-1864) Tırnova → Vidin eyâleti (salnâme)
Kazâ (1865) Tırnova → Tuna vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1866-1875) Tırnova → Tuna vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1878-1908) Tırnova → Bulgaristan prensliği
(salnâme)
Kazâ (1908) Tırnova → Bulgaristan krallığı

GABROVA
غبرووه Nâhiye (1889-1912) Kırcaali → Edirne vilâyeti
Köy İskeçe → Yunanistan

GAÇKA (Gaçko)
(Metohiye) maa Foça غاچقه Nâhiye (1477-1548) Nova → Hersek → Rumeli eyâleti
Kazâ (1856-1861) Hersek → Bosna eyâleti (salnâme)
Kazâ (1862-1865) Hersek → Bosna eyâleti (salnâme)
Kazâ (1866-1875) Hersek → Bosna vilâyeti (salnâme)
Sancak (1876-1877) Bosna vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1878-1907) Hersek → Bosna vilâyeti 

GARCAN
(Zarka) غارجان Nâhiye (1861-1865) Tırhala → Yanya eyâleti (salnâme)

GASTUNİ
(Gastoúne) غاستونى Sancak (18.yy.) Mora eyâleti

GAVRAMA مه غوره Nâhiye (1904-1912) Petriç → Siroz → Selânik vilâyeti

GELEMERİYE
(Kelemerye) كلمريه
Nâhiye (1856-1866) Selânik → Selânik eyâleti (salnâme)
Nâhiye (1867) Selânik → Selânik eyâleti (salnâme)
Kazâ (1868) Selânik → Selânik vilâyeti
Kazâ (1880) Selânik → Selânik vilâyeti
Nâhiye (1889-1907) Selânik → Selânik vilâyeti
Köy Selânik → Yunanistan

GELENDER كلندر Nâhiye (1891-1910) Katrin →Selânik

GERMAT
(Balassagyarmat) كرمات Sancak (1645-1663) Eğri eyâleti
Kent Macaristan (Çekoslavakya sınırında)

GEVGİLİ كوكيلى (Gevgelija Kazâ (1886-1912) Selânik → Selânik vilâyeti
Kent Makedonya

GIRBELAN غربالن Nâhiye (1522) İşkodra → Rumeli eyâleti
Nâhiye (1570) Dukakin → Rumeli eyâleti

GİANNİZA (Gianitsa) Bkz. Yenice-i Vardar

GİLAN
(Gnjilane) (15.yy. Novabırda
Nova-Bırda) (1870: Gilan)
maa İzmirnik كيالن Nâhiye (1454) İşkodra → Rumeli eyâleti
Kazâ (1479) İşkodra → Rumeli eyâleti
Kazâ (1497) Vulçitirin → Rumeli eyâleti
Kazâ (1855-1860) Prizren maa Priştine →
Üsküb eyâleti
Kazâ (1861-1866) Prizren maa Priştine →
Üsküb eyâleti
Kazâ (1867-1868) Prizren → Üsküb eyâleti
Kazâ (1869) Prizren →İşkodra vilâyeti
Kazâ (1870-1871) Prizren → Prizren vilâyeti
Kazâ (1872) Priştine → Kosova vilâyeti
Kazâ (1873-1874) Prizren → Prizren vilâyeti
Kazâ (1875-1877) Prizren → Manastır vilâyeti
Kazâ (1878-1912) Priştine → Kosova vilâyeti

GOLOS (Volos)
maa Argalasti غلوس Nâhiye (1611) Tırhala → Rumeli eyâleti
Kazâ (1640-1650) Tırhala → Rumeli eyâleti
Sancak (1852-1854) Yanya eyâleti (salnâme)
Kazâ (1855-1861) Tırhala → Selânik eyâleti (salnâme)
Kazâ (1861-1865) Tırhala → Yanya eyâleti (salnâme)
Kazâ (1867-1868) Tırhala → Tırhala eyâleti (salnâme)
Kazâ (1869-1870) Yenişehir Fener → Yanya vilâyeti
(salnâme)
Kazâ (1871-1873) Tırhala → Yanya vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1874-1876) Yenişehir → Yanya vilâyeti

Kazâ (1877-1881) Tırhala → Yanya vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1881) Yunanistan

GOMNİÇE غومنچه Nâhiye (1881) Preveze → Yanya vilâyeti (salnâme)

GONOMAMYO
(Gonoma) غنوماميو Nâhiye (1455) Avlonya → Arnavudluk

GORA
غوره Nâhiye (1568-1570) Hasha-i Arnavut
Nâhiye (1570-1654) Dukakin → Avlonya → Rumeli
eyâleti Kazâ (1861-1866) Prizren maa Priştine → Üsküb
eyâleti (salnâme) Kazâ (20 Haziran 1910/119)
Prizren → Kosova vilâyeti

GORAJDE
maa Çayniçe غوراژده
Nâhiye (1477-1540) Foça → Hersek → Rumeli eyâleti
Nâhiye (1592-1646) Foça → Hersek → Bosna eyâleti
Kazâ (1865) Bosna → Bosna eyâleti (salnâme)
Nâhiye (1878) Çayniçe → Saray → Bosna vilâyeti

GORCU غورجى Kazâ (1856-1878) Küçük Eflâk → Eflâk eyâleti

GORGOSEFCE غورغوسفجه Kazâ (1856-1878) Sırp eyâleti (salnâme)

GORNA-MORAÇA موراچه غورنه Nâhiye (1532-1548) Hersek → Rumeli eyâleti

GORNA-RUDİNE رودينه غورنه Nâhiye (1532-1580) Hersek → Rumeli eyâleti

GOSİNE
maa Plave (Goussine) (Gusinje) غوسينه
Kazâ (1855-1864) İşkodra → Rumeli eyâleti (salnâme)
Kazâ (1865-1867) İşkodra → Rumeli eyâleti (salnâme)
Kazâ (1868-1871) İşkodra → İşkodra vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1872) Prizren → Manastır vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1873-1874) İşkodra → İşkodra vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1875-1877) Prizren → Manastır vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1878) Prizren → Kosova vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1880) Prizren → Kosova vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1883-1912) İpek → Kosova vilâyeti (salnâme)

GOSNİÇKA
غوسنچقه Kazâ Merkezi (1889-1894)
Iskarapar → Berat → Yanya vilâyeti Kazâ (1896) Berat → Yanya vilâyeti (salnâme)
(İskarapar ve Timuriçe Kazâlarının birleştirilmesi ile kurulmuş ise de yeri uygun

olmadığı için Virsesa köyüne nakledilerek adı tekrar“Iskarapar” olmuştur.)

Kazâ Merkezi (1900-1918)  Iskarapar → Berat → Yanya vilâyeti

GOSTİL غوستل
Nâhiye (1540-1548) Srebreniçe → İzvornik → Rumeli
eyâleti
Nâhiye (1582-1610) Srebreniçe → İzvornik → Bosna eyâleti
GOSTİVAR غوستوار
Nâhiye (1878) Gusine → Prizren → Kosova
vilâyeti (salnâme)
Nâhiye (1883) Kalkandelen → Prizren → Kosova
vilâyeti (salnâme)
Nâhiye(1884-1886) Kalkandelen → Prizren → Manastır
vilâyeti (salnâme)
Nâhiye (1889-1902) Kalkandelen → Prizren → Kosova
vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1903-1912) Prizren → Kosova vilâyeti
GOŞMANİÇE غوشمانيچه Nâhiye (1532-1580) Birvenik → İzvornik → Rumeli
eyâleti

GOYSALİÇE ليچه غويسه Nâhiye (1604-1703) İzvornik → Bosna eyâleti

GOZDANKSİ غوزدانكسى Nâhiye (1623) Bosna → Bosna eyâleti

GÖLE
(Gyula, Gula) كوله
Sancak (1566-1659) Tımışvar eyâleti
Sancak (1660-1691) Varad eyâleti
Eyâlet Merkezi Bekes → Macaristan

GÖLHİSAR
maa Yayçe كولحصار
Nâhiye (1586) Travnik → Bosna eyâleti
Kazâ (1696) Travnik → Bosna eyâleti
Kazâ (1855-1864) Travnik maa Klis → Bosna eyâleti
Kazâ (1865) Travnik maa Klis → Bosna eyâleti
Kazâ (1866-1873) Travnik → Bosna vilâyeti (salnâme)
Nâhiye (1878-1879) Merkez → Travnik → Bosna
vilâyeti (salnâme)

GÖRDÜS
(Korinthos) كوردوس Sancak Merkezi
(1460-1540)
Mora → Rumeli eyâleti
Eyâlet Merkezi (17.yy.) Mora eyâleti
Sancak (1687) Venedik yönetimi
Sancak (1717) Cezâyir-i Bahr-i Sefid eyâleti
Sancak (1827) Yunanistan

GÖRİCE
(Alban. Korçe) (Dt. Koritza) كوريجه
Kazâ (1855-1868) Kesriye → Rumeli eyâleti (salnâme)
Kazâ (1868-1870) Manastır → Selânik vilâyeti
(salnâme)
Sancak (1871) Selânik vilâyeti (salnâme)
Sancak (1872) Manastır vilâyeti (salnâme)
Sancak (1873-1874) Selânik vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1875-1877) Manastır → Manastır vilâyeti (salnâme)
Sancak (1880-1912) Manastır vilâyeti (salnâme)
Sancak (1913) Yunanistan
Sancak (1923) Arnavutluk

GRADAÇAÇ
(Gradçaça) maa Morih, Aziziye-i
Zîr ve Bâlâ maa Gradçaniçe غراداچاچ
Nâhiye (1532-1610) Bosna → Bosna eyâleti
Kazâ (1855-1864) İzvornik → Bosna eyâleti (salnâme)
Kazâ (1865) İzvornik → Bosna eyâleti (salnâme)
Kazâ (1866-1867) İzvornik → Bosna vilâyeti
(salnâme)
Kazâ (1868-1873) İzvornik → Bosna vilâyeti
(salnâme)
Kazâ (1875-1878) İzvornik → Bosna vilâyeti

GRADÇANİÇE (Nikşikler)
maa Gradaçaç غرادچانيچه
Nâhiye (1477-1540) Hersek → Rumeli eyâleti
Nâhiye (1588-1703) Hersek → Bosna eyâleti
Kazâ (1855-1865) İzvornik → Bosna eyâleti (salnâme)
Kazâ (1866-1867) İzvornik → Bosna vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1868-1873) İzvornik → Bosna vilâyeti
Kazâ (1875-1878) İzvornik → Bosna vilâyeti

GRADİŞKA
(Kala-i Gradişka) غرادشقه
Nâhiye (1508) Bosna → Rumeli eyâleti
Kazâ (1855-1865) Banaluka → Bosna eyâleti
Kazâ (1866-1878) Banaluka → Bosna vilâyeti

GRAHOVA
maa İhlevne غراهوه
Nâhiye (1524-1590) Iskıradin → Bosna → Bosna eyâleti
Kazâ (1855-1863) Travnik maa Klis → Bosna eyâleti
Kazâ (1864) Travnik → Bosna eyâleti (salnâme)
Kazâ (1865) Travnik maa Klis → Bosna eyâleti
Nâhiye (1878) İhlevne → Travnik → Bosna vilâyeti 

GRAMATİK غرامتيق
Nâhiye (1889-1912) Tırnovi → Kırkkilise → Edirne
vilâyeti (salnâme)
Nâhiye (1913) Tırnovi → Bulgaristan

GRAMİŞ
(Gramsh) غرامش Kazâ (1889-1912) Elbasan → Manastır
GRAN غران Bkz. Estergon

GREBENE
(Grevena)
maa Leskovik
كره بنه
Kazâ (1855-1867) Yanya → Yanya eyâleti (salnâme)
Kazâ (1868-1879) Yanya → Yanya vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1880) Yanya → Yanya vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1881-1882) Yanya → Yanya vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1883) Serfice → Kosova vilâyeti
Kazâ (1884) Yanya → Yanya vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1885-1890) Serfice Müstakil Sancak (salnâme)
Kazâ (1891-1912) Serfice → Manastır (salnâme)

GREVİNE
maa Timok غروينه Nâhiye (1515-1530) Vidin → Rumeli eyâleti
Nâhiye (1571-1619) Vidin → Tımışvar eyâleti

GRİJGAL غرژغال Sancak (1570-1588) Budin eyâleti

GROSİSTEFLAROS (Grosstefeldrof)
غروس استفالروف Eyâlet Merkezi Kömür → Macaristan

GRUDE
(Tuz) غروده
Kazâ (1872) İşkodra → İşkodra vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1881) İşkodra → İşkodra vilâyeti (salnâme)
Nâhiye (1883) İşkodra → İşkodra vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1883-1912) İşkodra → İşkodra vilâyeti (salnâme)

GÜMENİCE
كومنجه (Igoumenitsa(
Nâhiye (1904-1912) Yenice-i Vardar → Selânik vilâyeti
Kent Makedonya sınır → Yunanistan

GÜMÜLCİNE
(Komotini)
maa Dağardı
maa Darıdere ve Ağrıcan maa Evreşe
كوملجنه Sancak (1385) Rumeli eyâleti
Kazâ (1522) Gelibolu → Rumeli eyâleti
Kazâ (1855-1863) Drama → Selânik eyâleti (salnâme)
Kazâ (1864-1865) Gelibolu → Edirne eyâleti (salnâme)
Kazâ (1866-1867) Drama → Selânik vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1868-1870) Gelibolu → Edirne vilâyeti
Kazâ (1871) Gelibolu → Edirne vilâyeti
Sancak (1872) Edirne vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1873) Gelibolu → Edirne vilâyeti
Kazâ (1874-1879) Gelibolu → Edirne vilâyeti
Sancak (1880-1912) Edirne vilâyeti (salnâme)
Sancak (1912) Bulgar yönetimi
Sancak (1919) Yunanistan

GÜR كور Eyâlet Macaristan

GÜVERCİNLİK
(Golubatz) كوكرجنلك Kale (1467) Semendire → Sırp eyâleti

GYAROS كياروس Ada Kiklade → Yunanistan

H

HACIOĞLU PAZARCIĞI
(1574 : Pazarcık) 1855 :
Hacıoğlupazarcığı) (1882 : Dobric) (1949 : Tolbinin)
پازارجغى Nâhiye (1580-1586) Varna → Rumeli eyâleti
Kazâ (1603) Varna → Rumeli eyâleti
Kazâ (1855-1864) Varna → Silistre eyâleti (salnâme)
Kazâ (1865-1878) Varna → Tuna vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1878-1908) Bulgaristan eyâleti (Prenslik)
Kazâ (1908) Bulgaristan Krallığı

HANYA
(Ant. Kydon) Griech : Khania) (İtal. Anea)
حانيه Sancak (1655-1730) Girit eyâleti
Sancak (1846-1850) Girit eyâleti (salnâme)
Eyâlet Merkezi
(1851-1867) Girit eyâleti (salnâme)
Vilâyet Merkezi (1868-1896)
Girit vilâyeti (salnâme)
Vilâyet Merkezi (1897-1912)
Girit Muhtariyeti (salnâme)
Vilâyet Merkezi (1913) Girit → Yunanistan

HARSO
(Cherso) خرسو Ada (1890) Avusturya-Macaristan
(Adriyatik’te İllirya bölgesinde.)

HÂS
خاص Nâhiye (1861-1864) Narde → Preveze → Yanya eyâleti
Nâhiye (1865) Yanya → Yanya eyâleti (salnâme)
Nâhiye (1866) Narde → Preveze → Yanya eyâleti
Nâhiye (1867) Narde → Preveze → Üskûp eyâleti

HASANBEYLİ
حسن بكلى İzgrev : 1934 Kazâ Merkezi (1909) Kızılağaç→İslimye→Rumeli-i Şarki
Vilâyet Köy Elhova → Bulgaristan

HATVAN خطوان
Sancak (1543-1588) Budin eyâleti
Sancak (1596-1685) Eğri eyâleti
Sancak (1686) Avusturya yönetimi
Sancak Heves (Eger) yönetim bölgesi →Macaristan

HAVAS
maa Prizren خواص Kazâ (1855-1860) Prizren maa Priştine → Üsküb
eyâleti (salnâme)

HERMANSTAND
(Nagyszeben) هرمانستاد Sancak Transilvanya → Romanya

HERMOPOLİS
هرموپوليس
Eyâlet Merkezi Şire adası → Kiklade → Yunanistan
(Mısır’ın İhmim ve Demenhur
şehirlerine de Makedonya ve
Romalılarca ًHermopolisٍ denmiştir.)
HERSEK
(Mostar)
(Serb. Hercegowina)
(Dt. Herzegowina) هرسك
Sancak (1480-1579) Rumeli eyâleti
Sancak (1580-1730) Bosna eyâleti
Sancak (1847-1866) Bosna eyâleti (salnâme)
Sancak (1867-1876) Bosna vilâyeti (salnâme)
Vilâyet (1877) Hersek vilâyeti (salnâme)
Sancak (1878-1885) Bosna vilâyeti (salnâme)

HEZARGRAD (Razgrad) هزارغراد
Nâhiye (1530) Niğbolu → Rumeli eyâleti
Kazâ (1560-1751) Niğbolu → Rumeli eyâleti
Kazâ (1855-1860) Silistre → Silistre eyâleti

Sancak (1861-1863) Silistre eyâleti (salnâme)
Kazâ (1864) Silistre → Silistre eyâleti
Kazâ (1865-1878) Ruscuk → Tuna vilâyeti (salnâme)
Sancak (1878-1908) Bulgaristan eyâleti (Prensliği)
Vilâyet (1909-) Bulgaristan Krallığ

HIRSOVA
خرسوه  Khirsova Kazâ (1502-1652) Ruscuk → Rumeli eyâleti
Kazâ (1855-1864) Ruscuk → Silistre eyâleti (salnâme)
Kazâ (1865-1878) Tulca → Tuna vilâyeti (salnâme)
Köy Silistre vilâyeti → Bulgaristan

HIRTAR خرتار Nâhiye (1485-1548) Vişegrad → Bosna → Rumeli eyâleti

HİMARE
حيماره Nâhiye (1431) Koroleş → Ergiri → Rumeli eyâleti
Kazâ (1872) Ergiri → Yanya vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1881-1888) Ergiri → Yanya vilâyeti (salnâme)
Nâhiye (1889-1899) Koroleş → Ergiri → Yanya vilâyeti
(salnâme)
Kazâ (1900-1906) Ergiri → Yanya vilâyeti (salnâme)
Nâhiye (1907-1909) Koroleş → Yanya vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1910-1912) Ergiri → Yanya vilâyeti (salnâme)

HİSARCIK
maa Belgrad maa Semendire حصارجق
Kazâ (1856-1872) Sırp eyâleti (salnâme)
Kazâ (1873) Sırp eyâleti (salnâme)
Kazâ (1874-1876) Sırp eyâleti (salnâme)
Kazâ (1877-1878) Sırp eyâleti (salnâme)
(1739’da Belgrad’ın ikinci kez alınmasında Avusturya ve Rus
kuvvetlerine karşı Hisarcık’ta yapılan savaşı Osmanlı ordusu Kazândı.)

HOCALAR
خواجه لر  Rusalina Nâhiye (1889-1912) Kırcaali → Edirne → Edirne
vilâyeti Köy Kırcaali → Bulgaristan

HODİDEDE دده خودى Nâhiye (1455) Bosna → Rumeli eyâleti

HORA حوره
Nâhiye (1832) Sisam → Sisam emareti
Nâhiye (1913) Yunanistan

HOT-GRUDE  خوت-غروده
Nâhiye (1886-1888) Tuz → İşkodra → İşkodra vilâyeti(1908-1912)

HOTALİÇ
maa Servi maa Sahra, Tuzluk ve Tırnovi حوتاليچ
Kazâ (1566-1586) Rumeli eyâleti
Kazâ (1599-1693) Özi eyâleti
Kazâ (1855-1861) Vidin → Vidin eyâleti (salnâme)
Kazâ (1861-1864) Tırnovi → Silistre eyâleti (salnâme)

HOTAŞLI
(Rusalsko/Otashlă) خوطاشلى
Nâhiye (1889-1912) Eğridere → Gümilcine → Edirne
vilâyeti (salnâme)
Kasaba Kırcaali → Bulgaristan

HULUMİÇ حلوميچ Nâhiye (1465) Mora → Rumeli eyâleti
Kazâ (1514-1613) Mora → Rumeli eyâleti

HUM-İLİ ايلى خوم Nâhiye (1477) Hersek → Rumeli eyâleti

HUNET هونت Eyâlet Macaristan

HURPEŞTE (Krupista)
maa Kesriye خورپشته Kazâ (1529-1613) Kestorya (Kesriye) → Rumeli
eyâleti
Kazâ (1854-1867) Kesriye → Rumeli eyâleti (salnâme)
Kazâ (1868-1869) Manastır → Selânik vilâyeti
Kazâ (…1880) Görice → Manastır vilâyeti

Nâhiye (1881-1812) Kesriye → Görice → Manastır vilâyeti (salnâme)

HUŞ

maa Falcı هوش
Kazâ (1856-1864) Boğdan eyâleti (salnâme)
Kazâ (1870-1875) Boğdan eyâleti (salnâme)
Kazâ (1876) Boğdan eyâleti (salnâme)

 

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum Yok