Osmanlı'da Rumeli Şehirlerinin Yer Adları (A-B-C-Ç) » Boşnak Medya
SON DAKİKA

Osmanlı’da Rumeli Şehirlerinin Yer Adları (A-B-C-Ç)

Bu haber 21 Şubat 2018 - 13:23 'de eklendi ve 591 views kez görüntülendi.

Zeynep Işıl Hamziç  Boşnak Medya

A

ADAKALESİ سى قلعه آطه Nâhiye (1878) Merkez → Vidin → Tuna vilâyeti
Nâhiye (1923) Romanya (Lozan Barışıyla)

ADELFİ
آدلفى (Adelphi)Ada Yunanistan (Güvercinlik adasının güneyinde iki küçük ada.)

ADLİYE
(Adlatya) آدليه Kazâ (1865-1878) Vidin → Tuna vilâyeti (salnâme)
ADRANA آدرانه Nâhiye (1431) Alasonya → Rumeli eyâleti

AĞRAFA
آغرافه Nâhiye (1861-1865) Yenişehr-i Fener → Tırhala →
Yanya eyâleti Kazâ (1868) Tırhala → Yanya vilâyeti

AĞRIBOZ بوز آغرى Bkz. Eğriboz
AĞRICAN maa Gümülcine
Dağardı ve Darıdere maa Gümülcine ve Darıdere آغريجان
Nâhiye (1685) Gümülcine → Paşa livası → Rumeli eyâleti
Kazâ (1856-1863) Drama → Selânik eyâleti
Kazâ (1864-1865) Gelibolu → Edirne eyâleti
Kazâ (1866-1868) Drama → Selânik vilâyet

AĞUSTOS
آغوستوس Kazâ (1855-1868) Karaferye → Selânik → Selânik
eyâleti Nâhiye (1878-1912) Karaferye → Selânik → Selânik vilâyeti

AHADLAR
احد لر (Mikrochori(Nâhiye (1889-1894) Eğridere → Gümülcine → Edirne vilâyeti
Köy Kavala → Yunanistan

AHİÇELEBİ
(Paşmaklı, Smoljan) آخى چلبى
Kazâ (1855-1865) Filibe → Edirne eyâleti (salnâme)
Kazâ (1866-1871) Filibe → Edirne vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1872) Gümülcine→ Edirne vilâyeti

Kazâ (1873-1878) Filibe → Edirne vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1881-1912) Gümülcine→ Edirne vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1913) Bulgaristan (salnâme)
(Güney kısmı Yunanistan’da, Paşmaklı (smoljan) Bulgaristan’da)

AHYOLU
(1913 : Achioli) (1935 : Pomorie)
maa Misivri ve Rusi Kasrı maa Misivri آخيولى
Nâhiye (1518) Silistre → Rumeli eyâleti
Kazâ (1542-1560) Silistre → Rumeli eyâleti
Kazâ (1855) İslimye → Vidin eyâleti (salnâme)
Kazâ (1855-1866) İslimye → Edirne eyâleti (salnâme)
Kazâ (1867) İslimye → Edirne vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1868) İslimye → Edirne vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1869-1870) İslimye → Edirne vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1871-1878) İslimye → Edirne vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1884-1888) İslimye → Rumeli-i Şarki vilâyeti
(salnâme) Kazâ (1889) Bulgaristan

AHYOLU BURGAZI
(Bergos) (1881 : Burgaz) آخيولى بورغازى Sancak (1881) Rumeli-i Şarki vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1883-1888) İslimye → Rumeli-i Şarki vilâyeti
(salnâme) Kazâ (1889) Bulgaristan

AKARNANYA
آقرنانيا مع آتوليا Etolya maa Eyâlet (1830) Yunanistan
(İki bölge Yunan bağımsızlığından sonra eyâlet yapılmıştır.)

AKÇAKIZANLIK قزانلق آقچه Nâhiye (1464) Çirmen → Rumeli eyâleti
Kazâ (1522-1582) Çirmen → Rumeli eyâleti

AKÇAKİLİSE
maa Karlova آقچه كليسه
Nâhiye (1878) Merkez → Filibe → Edirne vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1883) Filibe → Rumeli-i Şarki vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1884-1888) Filibe → Rumeli-i Şarki vilâyeti (salnâme)

AKOVA maa Kameran
(Bjelopolje) maa Bihor maa Tirgovişte
maa Bihor ve آق اووه Yenivaroş
Kazâ (1855-1860) İşkodra → Rumeli eyâleti (salnâme)
Kazâ (1861-1863) Yeni Pazar → Bosna eyâleti (salnâme)
Kazâ (1864-1865) Yeni Pazar → Bosna eyâleti (salnâme)
Kazâ (1866-1867) Yeni Pazar → Bosna vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1869) Yeni Pazar → Bosna vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1870) Saraybosna → Bosna vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1871) Yenipazar → Bosna vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1872) Yenipazar → Kosova vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1873-1877) Yenipazar → Bosna vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1878-1880) Yenipazar → Kosova vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1881-1901) Yenipazar → Kosova vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1902-1912) Senice → Kosova vilâyeti (salnâme)

AKPALANKA
(Arzerpalanka) پالنقه آق Kasaba (1870) Merkez → Vidin → Tuna vilâyeti
Kasaba Romanya

AKPINAR (Bel-İzvar) (Asproneri) آقپيڭار
Nâhiye (1889-1912) Darıdere → Gümülcine → Edirne
vilâyeti (salnâme) Köy Meriç → Yunanistan

ALACAHİSAR
(Kruşevac) آالجه حصار
Sancak (1458) Rumeli eyâleti
Sancak (1568-1587) Tımışvar eyâleti
Sancak (1588-1631) Bosna eyâleti
Sancak (1632-1739) Rumeli eyâleti
Sancak (1737) Avusturya işgali (kısa süre)
Sancak (1737) Rumeli eyâleti
Sancak (1789-1791) Avusturya işgali
Sancak (1791) Rumeli eyâleti (Ziştovi ant.)
Sancak (1806-1813) Sırp işgali
Sancak. (1813) Rumeli eyâleti
Sancak. (1833-1878) Sırp eyâleti (Muhtar Sırp Prensliği)
Sancak (1878) Bağımsız Sırbistan

ALEKSİNİÇ
maa İsferlik (Aleksine) ve Rajina علقسنيچ
Kazâ (1856-1869) Sırp eyâleti (salnâme)
Kazâ (1870-1876) Sırp eyâleti (salnâme)
Kazâ (1877-1878) Sırp eyâleti (salnâme)
Kazâ (1878) Bağımsız Sırbistan

ALTIN-İLİ (Altunili)
maa Yakova آلتون ايلى Nâhiye (1485-1570) İpek → İşkodra → Rumeli eyâleti
Kazâ (1855-1861) Prizren maa Priştine → Üsküb eyâleti (salnâme)
Kazâ (1861-1864) Prizren maa Priştine → Üsküb eyâleti (salnâme)
Kazâ (1865) Prizren maa Priştine → Üsküb
eyâleti (salnâme)
Kazâ (1866) Prizren maa Priştine → Üsküb eyâleti (salnâme)
Kazâ (1869) Prizren → İşkodra vilâyeti (salnâme)

ANABOLU (Navplion)
(İtalya Napoli) آنابولى Sancak (1588-1641) Cezâyir-i Bahr-i Sefid eyâleti
Sancak (17.yy) Mora eyâleti Sancak (1686) Venedik işgali Sancak (1715) Mora eyâleti
Sancak (1823) Yunan işgali (Kısa süre) Yunan Başkenti

ANDRUSA آندروسه Nâhiye (1715) Mora → Mora eyâleti

APOKORON
اپوقرون
Kazâ (1855-1867) Hanya → Girit eyâleti
(Apokoronas) Kazâ (1868-1869) Hanya → Girit vilâyeti
Kazâ (1869-1878) İsfakya → Girit Vilâyet
APOKRİ آپوقرى Nâhiye (1466-1610) Tırhala → Rumeli eyâleti

ARBANYA (Albanya)
آربانيا (Arvanya(Ülke (Arnavutluk) Arnavutların bir kısmı “Arbanya”
bir kısmı da “Albanya” derler.
Arnavutlukta ilk Osmanlı sancağının adı da Arnavut kelimesinin aslı olan “Arvanid” dir

ARBE
(Rabe) آربه Dalmaçya Dalmaçya → Avusturya-Macaristan
(Hırvatistan Sahili karşısında)

ARGALASTİ
maa Golos آرغالستى Kazâ (1855-1860) Tırhala → Selânik eyâleti (salnâme)
Kazâ (1861-1864) Tırhala → Yanya eyâleti (salnâme)
Kazâ (1865) Tırhala → Selânik eyâleti (salnâme)

ARGİRİ-KASRI
(Argirikastron) (Aryirukasrı) (Argyrikastro) (Ginokastre)
(Zenebiş) آركرى قصرى Kazâ (1506-1626) Avlonya → Rumeli eyâleti (salnâme)
Sancak Merkezi (1626) Ergiri → Rumeli eyâleti (salnâme) Bkz. Arnaud

ARGOLİDE
(Nafplion) maa Korentiye آرغوليده
Kazâ Mora → Yunanistan Eyâlet Yunanistan

ARGOS آرغوس Kazâ Korent ve Argolide → Yunanistan
ARGOSTOLİ
(Argostolion) آرغوستولى Kent Kefalonya adası → Yunanistan

ARHOS آرخوس Kazâ (1514-1613) Mora → Mora eyâleti

ARKADYA
(Kyparissia) آرقاديا
Nâhiye (1465) Mora eyâleti
Kazâ (1570-1715) Mora eyâleti
Sancak (18.yy) Mora eyâleti
Sancak (1827) Mora → Yunanistan

ARNAUD
(Arvanid) (Albania) (Argiri kasrı : Ergiri) آرناؤد
Sancak (1535) Rumeli eyâleti (Arnavutluk’ta ilk sancak)

ARNAVUD
(Arnebud) آرنبود Kazâ (1856-1860) Tırnovi → Vidin eyâleti (salnâme)
Kazâ (1861) Tırnovi → Silistre eyâleti (salnâme)

ARVANİD
(1385 : Zenebiş) آروانيد Sancak (1431) Rumeli eyâleti

ARZERPALANKA
(Akpalanga) پالنقه آرزر Kasaba (1870) Vidin → Tuna vilâyeti Kasaba Romanya

ASANYA آسانيا (Asanja( Kasaba Yasaniçe → Semendire → Sırbistan

ASPROPOTAM اسپروبوتام Nâhiye (1542-1601) Tırhala → Rumeli eyâleti
Nâhiye (1861-1864) Tırhala → Yanya eyâleti (salnâme)

AŞAĞIDEBRİ دبرى آشاغى Nâhiye (1466-1515) Ohri → Rumeli eyâleti (14)

ATİKA maa BİYOTİYA (Atina) آتي َ قه و بيوتيا Eyâlet (1827) Yunanistan

ATİNA(Athenes)
(Osm.Medînetü’lHükemâ)
آتينا Dukalık (1205) Atina Dukanlığı
Kazâ (1458) Eğriboz → Rumeli eyâleti
Kazâ (1534) Eğriboz → Kaptanpaşa eyâleti
Eyâlet Merkezi(1827) Atika maa Biyotiya eyâleti
Başkent (1832) Yunanistan

AVİNE آوينه
Kazâ Merkezi (1867) İstiye → Laşid → Girit vilâyeti
Kazâ Merkezi (1913) İstiye → Laşid → Girit → Yunanistan

AVLONYA (Ant. Aulon) (Alban. Vlore)
(Dt. Valona) maa Berat آولونيه
Sancak (1466-1718) Rumeli eyâleti
Kazâ (1855) Berat → Yanya eyâleti (salnâme)
Sancak (1856-1865) Yanya eyâleti (salnâme)
Sancak (1866-1867) Yanya eyâleti (salnâme)
Kazâ (1868-1912) Berat → Yanya vilâyeti (salnâme)
Başkent (1912-1914) Arnavutluk

AVRETHİSAR (Kılkış)
(Marolia)(Paleon) (Gyneko-Kastron) maa Gülerli عورتحصر
Nâhiye (1519) Selânik → Selânik → Rumeli eyâleti
Kazâ (1529-1613) Selânik → Rumelik
Kazâ (1855-1861) Selânik → Selânik eyâleti (salnâme)
Kazâ (1862-1866) Selânik → Selânik eyâleti (salnâme)
Kazâ (1867-1912) Selânik → Selânik vilâyeti (salnâme)

AYANİKOLA
(Ay Nikola) آيانيقوال Kazâ Merkezi (1868) Miramilâ → Laşid → Girit
Kazâ Merkezi (1913) Girit → Yunanistan
AYAPETRA پترا آيا Nâhiye (1715) Mora → Mora eyâleti

AYASU آياصو (Agiassos(
Nâhiye (1885-1918) Midilli → Cezâyir-i Bahr-i Sefid vilâyeti Köy Midilli → Yunanistan

AYDONAT
(Paramithia) maa Devline آيدونات (پاراميتى)
Kazâ (1551) Yanya Rumeli eyâleti
Sancak (1578 -1588) Rumeli eyâleti
Kazâ (1855-1867) Yanya → Yanya eyâleti (salnâme)
Kazâ (1868-1908) Yanya → Yanya vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1911-1912) Çamlık → Yanya vilâyeti (salnâme) Köy Yanya yakınında bir Türk köyü

AYDOS (Aytos) maa Misivri ve
Rusîkasrı آيدوس Nâhiye (1518) İslimye → Rumeli eyâleti
Kazâ (1522-1690) İslimye → Rumeli eyâleti
Kazâ (1855) İslimye → Vidin eyâleti (salnâme)
Kazâ (1855-1863) İslimye → Edirne eyâleti (salnâme)
Kazâ (1864) İslimye → Edirne eyâleti (salnâme)
Kazâ (1865) İslimye → Edirne eyâleti (salnâme)
Kazâ (1866-1878) İslimye → Edirne vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1883-1907) İslimye → Rumeli-i şarkî vilâyeti
(salnâme) Kazâ (1908) Burgaz → Bulgaristan

AYDOS آيدوس
Kazâ (1522) Mora → Rumeli eyâleti
Nâhiye (1610) Angeli-Kasrı → Karlı-ili → Mora eyâleti

AYKÖYÜ
كويى آى Kasaba (1878) Filibe → Rumeli-i şarkî vilâyeti
Kasaba (1908) Filibe → Bulgaristan

AYNAROZ
(Griech : Ayionoros)
(Dt. Athos) (Karis) آينه روز Sancak (1853-1854) Selânik eyâleti (salnâme)
Kazâ (1855-1858) Selânik → Selânik eyâleti 
Sancak (1859) Selânik eyâleti (salnâme)
Kazâ (1860-1865) Selânik → Selânik eyâleti (salnâme)
Sancak (1867) Selânik vilâyeti
Kazâ (1871) Selânik → Selânik vilâyeti (salnâme)
Merkez S. (1872) Aynaroz Müstakil Sancak (salnâme)
Kazâ (1873-1912) Selânik → Selânik vilâyeti (salnâme) Kazâ (1913) Yunanistan
(Kilise hukuku yönünden İstanbul Patrikliğine bağlı, Yunanistan himayesinde özerk bir cumhuriyet.)

AYVASİL آيواسيل
Kazâ (1855-1866) İsfakya → Girit eyâleti (salnâme)
Kazâ (1867-1907) İsfakya → Girit vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1913) Girit → Yunanistan

AYYANİ يانى آى Nâhiye (1879-1898) İsfakya → Girit vilâyeti (salnâme)
Nâhiye (1913) İsfakya → Girit → Yunanistan

B

BABADAĞ
(1586 : Baba) (1855 : Babadağ)
(Adını, civar tepelerden birinde türbesi bulunan Sarı Saltuk Baba’dan almıştır.)

Nâhiye (1586) Silistre → Rumeli eyâleti
Kazâ (1594-1652) Silistre → Özi eyâleti
Kazâ (1771) Rusya işgali
Kazâ (1774) Tulca → Silistre eyâleti
Kazâ (1809) Rusya işgali
Kazâ (1812) Tulca → Silistre eyâleti
Kazâ (1855-1864) Tulca → Silistre eyâleti (salnâme)
Kazâ (1865-1878) Tulca → Silistre → Tuna vilâyeti (salnâme) Kazâ (1878) Romanya

BADRACIK
(Ypate) بادره جق Nâhiye (1466-1506) Tırhala sancağı → Rumeli eyâleti
Kazâ (1520-1570) Tırhala sancağı → Rumeli eyâleti
Kazâ (17.yy.) İzdin (Lamia) → Mora eyâleti
Kazâ (1829) İzdin (Lamia) → Mora eyâleti → Yunanistan

BAĞDANOS باغدانوس Nâhiye (1445) Sidre-Kapsi → Selânik Rumelieyâleti

BALCAN بالجان Kazâ (1603) Silistre → Rumeli eyâleti

BALÇIK بالچق
Kazâ (1855-1864) Varna → Silistre eyâleti (salnâme)
Kazâ (1865-1878) Varna → Tuna vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1878) Varna → Bulgaristan eyâleti
Kazâ (1908) Varna → Bulgaristan Krallığı

BALYABADRA
(Ballıbadra) (Patras, Patrai)
باليابادره Nâhiye (1465) Mora sancağı
Kazâ (1514-1587) Mora sancağı
Kazâ (1687) Venedik işgali
Kazâ (1715) Osmanlı hâkimiyeti
Sancak (18.yy.) Mora eyâleti
Sancak (1827) Mora → Yunanistan

BANALUKA
(Serb. Banjaluka)BANJALULA Bkz. Bosna
بنالوقه Kale (1528) Brod → Bosna → Rumeli eyâleti
Nâhiye (1540) Bosna → Bosna → Rumeli eyâleti
Sancak Merkezi (1552-1580)
Bosna → Rumeli eyâleti
Eyâlet Merkezi (1580-1638)
Bosna eyâleti Sancak (1639) Bosna eyâleti
Sancak (1699) Avusturya işgali
(Bir süre sonra istirdad.)Sancak (1737) Avusturya işgali (Aynı yıl geri alındı.)
Sancak (1853-1876) Bosna eyâleti (salnâme)
Kazâ (1877) Gaçka → Hersek vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1878-1918) Avusturya yönetimi (salnâme)
Kazâ (1918-1929) Yugoslavya Krallığı (1991) Bosna Hersek 

BANA-RUDİNE بانارودنه Nâhiye (1532-1588) Hersek sancağı → Rumeli eyâleti

BANAT (Tımışvar, Pançova) بانات
Bölge Macaristan (1552-1716) Tımışvar eyâleti bölgesi
(Sonra Macarlar bu bölgede Toruntal, Temeş ve Karasu adlarıyla üç eyâlet kurmuştur.)

BANYA (Banja Kovilyaça) بانيه
Nâhiye (1912) Prizren → Kosova vilâyeti (salnâme)
Nâhiye (1913) Prizren → Yugoslavya
BAR maa Ülgün (Antibari) بار
Kazâ (1854-1861) İşkodra → Rumeli eyâleti (salnâme)
Kazâ (1862-1867) İşkodra → Rumeli eyâleti (salnâme)
Kazâ (1870-1874) İşkodra → İşkodra vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1875-1876) İşkodra → Manastır vilâyeti (salnâme) Kazâ (1878) Karadağ

BARAKLICUMA جمعه براقلى Nâhiye (1911-1912) Siroz → Selânik vilâyeti (salnâme)
Nâhiye (1913) Siroz →Yunanistan
BARANYA
(Konof-Kireş) بارانيا Eyâlet Macaristan

BEHÇOVA بهجوه Kazâ Merkezi (1878) Osmaniye (Maliş) →Üsküb  Kosova vilâyeti (salnâme)

BELENE
بلنه (Belina( Nâhiye (1532-1610) Srebreniçe → Bosna → Bosna eyâleti
Kazâ (1855-1865) İzvornik → Bosna eyâleti (salnâme)
Kazâ (1866-1878) İzvornik → Bosna vilâyeti (salnâme)

BELGRAD
(Tuna Belgradı) (Dârulcihad)
(Serb. Beo-grad) بلغراد Sancak (1521) Rumeli eyâleti
Sancak (1541) Budin eyâleti
Sancak (1688-1690) Avusturya işgâli
Sancak (1690) Osmanlı hâkimiyeti
Sancak (1718) Avusturya’ya terk
Sancak (1739) Osmanlı’ya iade
Sancak (1789) Avusturya hâkimiyeti
Sancak (1791) Osmanlı hâkimiyeti
Sancak (1806) Sırp idaresi
Eyâlet (1813) Osmanlı hâkimiyeti
Eyâlet (1839) Sırp eyâleti
Eyâlet Merkezi (1839-1868)
Belgrad Muhâfızlığı Başşehir (1878) Bağımsız Sırbistan Krallığı

BELGRADCIK جق بلغراد Bkz. Koniçe → Hersek
(Belo-gradcık) بلغراد جق
Kale (1396) Vidin → Rumeli eyâleti
Nâhiye (1466-1478) Vidin → Rumeli eyâleti
Kazâ (1855-1864) Vidin → Vidin eyâleti (salnâme)
Kazâ (1865 -1878) Vidin → Tuna vilâyeti (salnâme) Kasaba Vidin → Bulgaristan

BELOPAVLİK پاولق بلو Nâhiye (1485-1570) Podgoriçe → İşkodra → Rumeli eyâleti

BENDER (Ant. Tıghina) (Russ. Benderi)
(Moldav. Tisno) بندر Sancak (1538) Rumeli eyâleti
Sancak (1593-1641) Özi eyâleti
Sancak (1645-1685) Slistre eyâleti
Sancak (1701-1715) Kefe eyâleti
Sancak (1770-1774) Rus işgâli
Sancak (1774-1788) Osmanlı idaresi
Sancak (1788) Rusya işgâli
Sancak (1792) Osmanlıya iade
Sancak (1806) Rusya işgâli
Sancak (1812) Rusya’ya terk
Sancak (1918) Besarabya → Romanya
Sancak (1944) Moldavya → Rusya

BENEFŞE
(Monemvasia) بنفشه
Nâhiye (1540-1570) Mora → Rumeli eyâleti
Kazâ (1570) Mizistra → Rumeli eyâleti
Kazâ (1690) Venedik yönetimi
Kazâ (1715) Osmanlı yönetimi
Kazâ (1770) Rusya işgâli
Kazâ Osmanlı yönetimi (1821) Yunanistan

BERANE
(1868 : Vasoyok)
(1870 : Berane)
(Halen : Ivangrad)
برانه Kazâ (1580) Yenipazar → Bosna eyâleti
Kazâ (1868-1869) Yenipazar → Bosna vilâyeti
(salnâme) Kazâ (1870) Bosna → Bosna vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1871) Yenipazar → Bosna vilâyeti
(salnâme) Kazâ (1872) Yenipazar →Kosova vilâyeti
Kazâ (1873-1877) Yenipazar → Bosna vilâyeti
(salnâme)
Kazâ (1878-1881) Yenipazar → Kosova vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1883-1912) İpek → Kosova vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1913) Sancak bölgesi → Karadağ → Yugoslavya

BERAT
(Belgrad) (Arnavutluk Belgradı) maa Avlonya
برات Sancak Merkezi
(1417-1466) Avlonya → Rumeli eyâleti
Sancak (1846) Yanya eyâleti (salnâme)
Sancak (1847-1855) Yanya eyâleti (salnâme)
Sancak (1856-1865) Yanya eyâleti (salnâme)
Kazâ (1866-1867) Avlonya → Yanya eyâleti (salnâme)
Sancak (1868-1912) Yanya vilâyeti
Sancak (1913) Arnavutluk

BERÇE maa Kenzin
maa Kenzin ve Yenikasaba برچه
Kazâ (1855-1864) İzvornik → Bosna eyâleti (salnâme)
Kazâ (1865) İzvornik → Bosna eyâleti (salnâme)
Kazâ (1866-1878) İzvornik → Bosna vilâyeti

BEREK  (Beregh) برك Eyâlet (1890) Macaristan

BEREKETLİ بركتلى Nâhiye (1885-1912) İştib → Üsküb → Kosova vilâyeti (salnâme)

BEREKETLİ maa Kavala بركتلى Kazâ (1855-1860) Selânik → Selânik eyâleti (salnâme)
Kazâ (1861-1865) Drama → Selânik eyâleti (salnâme)

BERKOFÇA
(Berkovitza) (Bul. Berkovica) برقوفچه
Kazâ (1522-1744) Sofya → Rumeli eyâleti
Kazâ (1849) Niş → Niş eyâleti (salnâme)
Kazâ (1857-1863) Niş → Niş eyâleti (salnâme)
Kazâ (1864) Niş → Vidin eyâleti (salnâme)
Kazâ (1865-1878) Vidin → Tuna vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1878) Vidin → Bulgaristan eyâleti (salnâme)
Kazâ (1908) Vidin → Bulgaristan eyâleti (salnâme)

BEZENİK نيك بزه Nâhiye (1465) Koritos → Mora → Rumeli eyâleti

BIRÇKA
(Briçka) برچقه
Nâhiye (1471-1582) İzvornik → Rumeli eyâleti
Kazâ (1855-1865) İzvornik → Bosna eyâleti
Kazâ (1866-1878) İzvornik → Bosna vilâyeti

BİHKE
(Kraat : Bihac) بهكه Sancak (1632-1641) Bosna eyâleti
Sancak (1853-1866) Bosna eyâleti (salnâme)
Sancak (1866-1883) Bosna vilâyeti (salnâme)
(Hırvatistan-ı Osmanî’nin merkezidir.)

BİHKENE
(Kale-i Bihkene) بهكنه Nâhiye (1623) Bosna → Bosna eyâleti

BİHLİŞTE
(Bilisht) (Vilkaşin)
maa Görice بهلشته
Nâhiye (1519) Paşa livası (sol kol) → Rumeli
eyâleti Kazâ (1529-1613) Paşa livası (sol kol) → Rumeli
eyâleti Kazâ (1854-1867) Kesriye → Rumeli eyâleti (salnâme)
Kazâ (1880) Görice → Manastır vilâyeti (salnâme)
Nâhiye (1881-1912) Merkez → Görice → Manastır vilâyeti (salnâme)

BİHOR
maa Akova maa Yenivaroş ve
Akova بهور Nâhiye (1518) Prizren → Rumeli eyâleti
Kazâ (1530-1570) Prizren → Rumeli eyâleti
Kazâ (1855-1863) Yenipazar → Bosna eyâleti (salnâme)
Kazâ (1864-1865) Yenipazar → Bosna eyâleti (salnâme)
Kazâ (1866-1868) Yenipazar → Bosna vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1869) Yenipazar → Bosna vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1870) Saraybosna → Bosna vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1871-1876) Yenipazar → Bosna vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1877) Yenipazar → Bosna vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1878-1880) Yenipazar → Kosova vilâyeti (salnâme)
Nâhiye (1889-1912) Akova → Senice → Kosova vilâyeti

BİHORİNE
maa Korniye (Korine)
بهورينه Nâhiye (1532-1703) Srebreniçe → İzvornik → Bosna
eyâleti Kazâ (1856-1865) İzvornik → Bosna eyâleti (salnâme)

BİLEKA
(Bileca) maa Çerniçe ve Bive كه بيله
Nâhiye (1568-1580) Hersek → Rumeli eyâleti
Kazâ (1864) Hersek → Bosna eyâleti (salnâme)
Kazâ (1868-1876) Hersek → Bosna vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1877) Hersek → Hersek vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1878-1879) Hersek → Bosna vilâyeti (salnâme)

BİRÇE
(Eflakân-ı Birçe) برچه Nâhiye (1485-1661) Vişegrad → Bosna → Bosna eyâleti

BİREZEVA
بره زوه
Nâhiye (1889-1901) Akova → Yenipazar → Kosova
vilâyeti (salnâme) Nâhiye (1902-1912) Akova → Seniçe → Kosova vilâyeti (salnâme)

BİRVENİK

بروه نيك  Brovnik Kazâ (1519-1540) İzvornik → Rumeli eyâleti
Kazâ (1540-1580) İzvornik → Budin eyâleti
Kazâ (1582-1703) İzvornik → Bosna eyâleti

BİSTERİÇE بستريچه Nâhiye (1477-1540) Bosna → Rumeli eyâleti
Nâhiye (1592-1606) Bosna → Bosna eyâleti

BİVE
(Penve) بيوه
Kazâ (1855-1865) Hersek → Bosna eyâleti (salnâme)
Kazâ (1875-1876) Hersek → Bosna vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1876) Gaçka → Bosna vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1878) Hersek → Bosna vilâyeti (salnâme)

BİYALE
بياله (Biale( Kazâ Avusturya → Macaristan (Galiçya bölgesinde)
BİYANİÇE بيانچه Nâhiye (1881-1912) Koçana → Üsküb → Kosova vilâyeti (salnâme)

BLAGAY
maa Çernişçe, Bive ve Bileke
maa Mostar ve Poçtel بلغاى
Kazâ (1855-1861) Hersek → Bosna eyâleti (salnâme)
Kazâ (1862-1863) Hersek → Bosna eyâleti (salnâme)
Kazâ (1864) Hersek → Bosna eyâleti (salnâme)
Kazâ (1865) Hersek → Bosna eyâleti (salnâme)
BLASİÇE سيچه بال Nâhiye (1530) Bosna → Rumeli eyâleti
BLAY-I BARLET بارلت بالى Nâhiye (1586) Bosna → Bosna eyâleti
BLAY-I BLAGAY
بالى بالغاى
Nâhiye (1570) Bosna → Rumeli eyâleti
Nâhiye (1586-1610) Bosna → Bosna eyâleti
Nâhiye (1646) Foça → Bosna eyâleti
BLAY-I BUNİK بونك بالى Nâhiye (1586) Bosna → Bosna eyâleti

BOBOFCA
ve Brod بوبوفچه Nâhiye (1508) Brod → Bosna → Rumeli eyâleti
BOÇAÇ بوچاچ Nâhiye (1530) Neretva → Bosna → Rumeli eyâleti

BOGARİNE
بوغارينه Nâhiye (1498-1544) Nova –Bırda → Vulçitrin → Rumeli
eyâleti Nâhiye (1545-1587) Nova –Bırda → Vulçitrin → Budin
eyâleti Nâhiye (1588-1700) Nova –Bırda → Vulçitrin →
Tımışvar eyâleti

BOGOMİL
(Bogomilâ)
(Suğla) بوغوميل
Nâhiye (1886-1899) Köprülü → Selânik → Selânik
vilâyeti (salnâme) Nâhiye (1900-1912) Köprülü → Üsküb → Kosova
vilâyeti (salnâme)
(12.yy’da Bulgaristan’dan zuhur etmiş bir mezhebe bağlı olanlara
verilen isimdir ki, Hz. İsâ’nın ulûhiyetini reddederler.)

BOGONYA
(İskovile, Vakıf)
(1855 : Akhisar) (1907 : Bogonya) maa Prozor بوغونيه
Kazâ (1855-1864) Travnik → Bosna eyâleti (salnâme)
Kazâ (1865) Travnik → Bosna eyâleti (salnâme)
Kazâ (1868) Travnik → Bosna vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1869-1870) Travnik → Bosna vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1871-1878) Travnik → Bosna vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1907) Travnik → Bosna vilâyeti (salnâme

BOĞAZ-I YUMRU يومرى بوغاز Nâhiye (1508) Bosna → Rumeli eyâleti

BOĞAZKÖY
maa Mecidiye maa Mecidiye ve Kili,
Muhammediye ve İsakcı
بوغاز كوى Kazâ (1865) Tulca → Tuna vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1866-1867) Tulca → Tuna vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1868) Tulca → Tuna vilâyeti (salnâme)

BOĞDAN
(Moldavya)
(Ruman : Moldova) بوغدان
Eyâlet (1455-1474) Boğdan Muhtar idaresi
Eyâlet (1475-1484) Boğdan Prensliği hâkimiyeti
Eyâlet (1847-1866) Muhtar Boğdan Prensliği
Eyâlet (1866-1878) Romanya Prensliği (Eflakla birlikte)
Eyâlet (1878) Bağımsız Romanya Krallığı
BOĞDAN-RİPE ريپه بغدان Nâhiye (1431) Avlonya → Rumeli eyâleti
BOĞONİL بوغونیل Nâhiye (1894-1910) Köprülü → Selânik
BOĞRADİÇ بوغراديچ Kazâ Merkezi (1912) Istarova → Görice → Manastır vilâyeti

BOLİÇE
(Poliçe) بوليچه Nâhiye (1532) Hersek → Rumeli eyâleti

BOLOMİYE
maa Lom maa Karalom
بولميه Kazâ (1855-1861) Vidin → Vidin eyâleti (salnâme)
Kazâ (1861-1863) Hezargrad → Silistre eyâleti (salnâme)

BOPAKÇA بوباقچه Nâhiye (1905-1912) Preşova → Priştine → Kosova
vilâyeti (salnâme)

BORAÇ بوراچ Nâhiye (1485-1590) Vişegrad → Bosna → Bosna eyâleti

BORBOÇKO
(Borboçka) بوربوچقو Nâhiye (1889-1912) Kesriye → Görice → Manastır vilâyeti (salnâme)
BORÇE بورچه Nâhiye (1592-1606) Hersek → Rumeli eyâleti

BORŞOD
(Miskoliç) بورشود Eyâlet (Kontluk) Macaristan

BOSNA
(Bosnien) (1537 : Saraybosna)
(1552 : Banjalula)
(1639 : Saraybosna)
(1722 : Travnik)
(1851 : Saraybosna)بوسنه
Sancak (1463-1580) Rumeli eyâleti
Eyâlet (1580-1866) Bosna eyâleti (salnâme)
Vilâyet (1866-1878) Bosna vilâyeti (salnâme)
Vilâyet (1878-1918) Avusturya-Macaristan idaresi
Vilâyet (1918-1929) Sırp-Hırvat-Sloven Krallığı
Vilâyet (1929-1990) Bosna – Hersek Cumhuriyeti →
Yugoslavya
Devlet (1991) Bosna – Hersek Devleti

BOŞAT بوشاط Nâhiye (1908-1912) Merkez → İşkodra→ İşkodra
vilâyeti (salnâme)

BOTOCANİ
(Botoşani) بوطوجانى Kazâ (1856-1878) Boğdan eyâleti (salnâme)
Yönetim Merkezi Boğdan → Moldova

BOYOMİYE
(Piskopye) بويوميه Nâhiye (1519-1527) Köstendil → Rumeli eyâleti

BOZİN بوزاين Nâhiye (1623) Bosna → Bosna eyâleti

BOZOVA
بوزاووه (Pozava(
Kazâ (1856-1878) Büyük Eflâk → Eflâk eyâleti
(salnâme) Kazâ (1878) Romanya Krallığı

BÖĞÜRDELEN
(Şabaç)
بوكور دلن
Kale, Nâhiye (1471) Rumeli eyâleti
Kale, Nâhiye (1476-1521) Macar işgali
Kale, Nâhiye (1521-1580) Rumeli eyâleti
Kazâ (1580-) Çemendire → Bosna eyâleti
Kazâ İzvornik → Bosna eyâleti
Kazâ (1717-1739) Avusturya hâkimiyeti
Kazâ (1739-1788) Sırp eyâleti → Osmanlı idaresi
Kazâ (1788-1791) Avusturya hâkimiyeti
Kazâ (1791-1806) Sırp eyâleti → Osmanlı idaresi
Kazâ (1806) Kalenin sırplı Kara Yorgi’ye teslimi
Kazâ (1856-1878) Osmanlı idaresinde Sırp eyâleti
Kazâ (1878) Bağımsız Sırbistan

BRASDİM براصدم Kazâ (1883-1888) Filibe → Rumeli-i şarkî eyâleti

BRAZZA (Braça) برازه Ada (1880) Avusturya-Macaristan
(Dalmaçya sahilinde)

BREZNİÇE برزنيچه Nâhiye (1477) Hersek → Rumeli eyâleti

BREZNİK برزنيك Kazâ (1744) Sofya → Rumeli eyâleti

BROD
maa Derbend برود Kazâ (1485-1548) Bosna → Rumeli eyâleti
Kazâ (1623-1661) Bosna → Bosna eyâleti
Kazâ (1851-1861) Banaluka → Bosna eyâleti

Kazâ (1862-1864) Banaluka → Bosna eyâleti
(salnâme)
Kazâ (1865-1866) Banaluka → Bosna vilâyeti
(salnâme)
Nâhiye (1878) Derbend → Banaluka→ Bosna
vilâyeti (salnâme)

BRODAR
برودار Nâhiye (1508-1540) Vişegrad → Bosna → Rumeli
eyâleti Nâhiye (1580-1662) Vişegrad → Bosna → Bosna eyâleti

BUCAK بوجاق Kazâ (1871-1873) Manastır → Selânik vilâyeti (salnâme)

BUDAPEŞTE
(1540 : Buda, Budin,
Ofen) (1873 : Budapeşte) بوده پشته
Eyâlet (1540-1686) Budin eyâleti
Eyâlet (1686) Macaristan
Eyâlet (1868-1918) Avusturya → Macaristan Başkent (1873) Macaristan

BUDİMLE
maa Plave ve Gusina بودمله
Nâhiye (1485-1654) Bihor → İşkodra→Rumeli eyâleti
Kazâ (1854-1864) İşkodra → Rumeli eyâleti (salnâme)
Kazâ (1865-1866) İşkodra → Rumeli eyâleti (salnâme)
Kazâ (1867) İşkodra → Rumeli eyâleti (salnâme)
Kazâ (1880) Prizren → Kosova vilâyeti (salnâme)

BUĞARİCE بوغريجه Nâhiye (1543-1565) Üsküb→Edirne →Rumeli eyâleti

BUKOVİÇE بوقويچه Nâhiye (1530-1553) Iskıradin → Bosna → Rumeli eyâleti

BURAKREİS ADASI
(Sapıenza) بوراق رئيس آطه سى
Ada Mora yarımadasının güneybatısında
(Savaşta Burak Reis’in şehit olduğu yer.)

BURMAZ بورماز Nâhiye (1532) Hersek → Rumeli eyâleti

BUTRİNTO
(Butrintom) بوترينتو Kasaba Arnavutluk (Sahilde, Korfo adası karşısında)

BUYANE بويانه Nâhiye (1889-1908) Merkez → İşkodra → İşkodra
vilâyeti (salnâme)

BUYANOFÇA بويانوفچه Nâhiye (1911-1912) Preşova → Priştine → Kosova
vilâyeti (salnâme)

BUZAU او بوزه Kazâ (1856-1878) Büyük Eflâk → Eflâk eyâleti (salnâme)

BÜBERLER بوبرلر Nâhiye (1485-1570) Podgariçe → İşkodra → Rumeli eyâleti

BÜKREŞ
(Bucharest) maa İlfo بكرش
Eyâlet Merkezi (1598) Büyük Eflâk → Eflâk eyâleti
Eyâlet Merkezi (1856-1878)
Büyük Eflâk → Eflâk eyâleti (salnâme)
Başkent (1878) Bağımsız Romanya

BÜLBÜLCE ADASI
(Cezîre-i Bülbülce) بلبلجه آطه سى
Kazâ (1855-1861) Tırhala → Selânik eyâleti (salnâme)
Kazâ ((1861-1865) Tırhala → Yanya eyâleti (salnâme)
Nâhiye (1867) Merkez → Tırhala → Tırhala eyâleti
(salnâme) Kazâ (1868) Tırhala → Yanya eyâleti

C

CANKİRMAN كرمان جان Kazâ (1542-1613) Silistre → Rumeli eyâleti

CEBEL-İ HOT خوط جبل Nâhiye (1485-1570) İşkodra → Rumeli eyâleti

CEMERNİK
جمر نيك Nâhiye (1431) Avlonya → Rumeli eyâleti
(Cemrenik) Kazâ (1861-1863) Preveze → Yanya eyâleti (salnâme)
maa Radoviz Kazâ (1864) Preveze → Yanya eyâleti (salnâme)
Kazâ (1865) Narde → Yanya eyâleti (salnâme)
Kazâ (1866) Preveze → Yanya eyâleti (salnâme)
Kazâ (1867) Preveze → Üsküb eyâleti (salnâme)
Kazâ (1868) Preveze → Yanya vilâyeti (salnâme)
Nâhiye (1880-1881) Narde → Preveze → Yanya vilâyeti
(salnâme)
Nâhiye (1889-1912) Loros → Preveze → Yanya vilâyeti

CİĞERDELEN
(Pârkâny = Parkan)
جيكردلن (Sturova( Kale (1543-1593) Güney Slovakya → Osmanlı
yönetimi Kale (1594-1605) Avusturya yönetimi
Kale (1605-1683) Osmanlı yönetimi Kale (1683) Lehlilere bırakıldı

CİMRİNİK Nâhiye (1890-1910) Loros → Preveze → Yanya

CİSR-İ
MUSTAFAPAŞA
(Mustafapaşa)
(Kaptan Adrejevo)
(Svilen-grad) maa Çirmen جسر مصطفى پاشا
Nâhiye (1576-1596) Çirmen → Rumeli eyâleti
Kazâ (1601) Çirmen → Rumeli eyâleti
Kazâ (1608) Edirne → Rumeli eyâleti
Kazâ (1855-1865) Edirne maa Kırkkilise → Edirne
eyâleti (salnâme)
Kazâ (1866-1867) Edirne maa Kırkkilise → Edirne
vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1868) Edirne maa Kırkkilise → Edirne
vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1869 –1872) Edirne → Edirne vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1874-1878) Edirne → Edirne vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1880-1915) Edirne → Edirne vilâyeti (salnâme) Kazâ (1915) Bulgaristan

CULA
(Gyula) جوله Eyâlet Merkezi Bekes → Macaristan

CUMA
(17.yy. Cumapazarı)
(1855 : Cumapazarı, Kayalar) (1866 : Cuma)
(Helen : Ptolemais) maa Çarşamba جمعه Nâhiye (1654) Avlonya → Rumeli eyâleti (salnâme)
Kazâ (1685) Avlonya → Rumeli eyâleti (salnâme)
Kazâ (1855-1865) Kesriye → Rumeli eyâleti (salnâme)
Kazâ (1866-1868) Manastır → Rumeli eyâleti (salnâme)
Kazâ (1869) Manastır → Selânik vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1872) Manastır → Manastır vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1880) Görice → Manastır vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1881) Manastır → Manastır vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1883) Serfice → Kosova vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1884) Manastır → Manastır vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1885-1889) Sarfice Müstakil Sancak (salnâme)
Kazâ (1890-1912) Serfice → Manastır vilâyeti

CUMA-İ ATÎK
(16.yy. Pazarcık) maa Hezargrad
(1608 : İskenderpazarı)
(1855 : Cuma-i Âtik
(1878 : Eskicuma)
(1950 : Tırgovişte) maa Tutrakan
maa Tutrakan ve Umûrfakih جمعۀ عتيق
Nâhiye (1550) Köstendil → Rumeli eyâleti
Nâhiye (1586) Niğbolu → Rumeli eyâleti
Kazâ (1603) Niğbolu → Rumeli eyâleti
Kazâ (1855-1860) Şumnu → Silistre eyâleti (salnâme)
Kazâ (1861-1863) Hezargrad → Silistre eyâleti (salnâme)
Kazâ (1864) Silistre→ Silistre eyâleti (salnâme)
Kazâ (1865) Ruscuk → Tuna vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1866) Ruscuk → Tuna vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1867) Ruscuk → Tuna vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1868-1878) Ruscuk → Tuna vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1878-1908) Bulgaristan eyâleti (Prensliği)
Vilâyet (1908) Bağımsız Bulgaristan

CUMA-İ BÂLÂ maa Dupniçe (Gorna Cumaya)
(1950 : Blagoevgrad) maa İhtiman, Etropol ve Preznik جمعۀ باال
Kazâ (1849-1860) Samakov → Niş eyâleti (salnâme)
Kazâ (1861-1863) Samakov → Niş eyâleti (salnâme)
Kazâ (1864) Sofya → Niş eyâleti (salnâme)
Kazâ (1865) Sofya → Tuna vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1866-1867) Sofya → Tuna vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1868-1871) Sofya → Tuna vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1872) Siroz → Selânik vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1873-1875) Sofya → Tuna vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1876-1877) Sofya → Sofya vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1878) Sofya → Edirne vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1881-1912) Siroz → Selânik vilâyeti (salnâme)
Vilâyet (1913) Bulgaristan

Ç

ÇAÇKA چاچقه Kazâ (1856-1878) Sırp eyâleti (salnâme)

ÇAĞLAYIK
maa Sarışaban maa Pravişte چاغاليق
Kazâ (1855-1865) Drama → Selânik eyâleti (salnâme)
Nâhiye (1883) Merkez → Drama → Selânik vilâyeti (salnâme)

ÇAKAL
(Peristeri)
چقال Nâhiye (1889) Darıdere → Gümülcine → Edirne
vilâyeti (salnâme)
Nâhiye (1890-1891) Cebel → Gümülcine → Edirne
vilâyeti (salnâme)
Nâhiye (1892-1912) Merkez → Gümülcine → Edirne
vilâyeti (salnâme) Köy Kılkış → Yunanistan

ÇAKNAHOR
چاقناخور Nâhiye (1889-1912) Tırnovi → Kırkkilise → Edirne
vilâyeti (salnâme) Nâhiye (1913) Tırnovi → Bulgaristan

ÇANİÇE (Çajniçe)
maa Gorajda چانيچه Nâhiye (1592-1606) Hersek → Bosna eyâleti
Nâhiye (1855-1861) Foça → Hersek → Bosna eyâleti
(salnâme) Kazâ (1862-1865) Hersek → Bosna eyâleti (salnâme)
Kazâ (1865) Bosna → Bosna eyâleti (salnâme)
Kazâ (1866-1878) Bosna → Bosna vilâyeti (salnâme)

ÇARDAK
(Çartak) چارطاق
Kazâ (1588-1652) Silistre → Rumeli eyâleti
Kazâ (1855-1860) Ruscuk → Silistre eyâleti
(salnâme)
Kazâ (1861-1864) Silistre → Silistre eyâleti

ÇATALCA
(Praça) چتالجه Nâhiye (1508) Bosna → Rumeli eyâleti

ÇAYAĞZI
چاى آغزى Nâhiye (1904-1912) Merkez → Siroz → Selânik vilâyeti
(salnâme) Nâhiye (1913) Merkez → Siroz → Yunanistan

ÇAYIR-I ÜSKÜB اسكوب چاير Nâhiye (1565) Köstendil → Rumeli eyâleti

ÇEC چج (Bük(
Nâhiye (1881-1889) Sarışaban → Drama → Selânik
vilâyeti (salnâme)
Nâhiye (1890-1912) Merkez → Drama → Selânik (salnâme)

ÇEC
چج Nâhiye (1889-1904) Nevrekop → Siroz → Selânik
vilâyeti (salnâme) (Goce Delçev) → Bulgaristan

ÇELEBİ PAZARI
(Rogat üçel) چلبى بازارى Kolayiş maa
Kazâ (1673) Bosna → Bosna eyâleti
Kazâ (1855-1864) Bosna → Bosna eyâleti (salnâme)
Kazâ (1865) Bosna → Bosna eyâleti (salnâme)
Kazâ (1866-1907) Bosna → Bosna vilâyeti (salnâme)

ÇERKOVİŞTE
چرقويشته Nâhiye (1654) Avlonya → Rumeli eyâleti
Kazâ (1861-1864) Yanya → Yanya eyâleti (salnâme)
Nâhiye (1866-1867) Miçova → Yanya → Yanya vilâyeti
Nâhiye (1868) Laka → Yanya → Yanya vilâyeti (salnâme)
Nâhiye (1889-1895) Merkez → Yanya → Yanya vilâyeti(salnâme)
Nâhiye (1911-1912) Merkez → Yanya → Yanya vilâyeti

ÇERNOKOŞTA چرنوقوشته Nâhiye (1564-1797) Yanya → Rumeli eyâleti

ÇERNOVİÇ چرنويچ Kazâ (1856-1878) Sırp eyâleti (salnâme)
ÇERNOVİÇ
(Cernovtsi) چرنويچ Şehir (1890) Avusturya-Macaristan Şehir Bukuvina → Ukrayna

ÇETİNE
چتينه Nâhiye (1524-1530) İskıradın → Bosna → Rumeli eyâleti
Kazâ Merkezi
(1855-1865) Karadağ → İşkodra → Rumeli
eyâleti (salnâme) Başkent (1913) Karadağ

ÇIRPAN
چرپان
Nâhiye (1525-1580) Çirmen → Rumeli eyâleti
Kazâ (1581) Çirmen → Rumeli eyâleti
Kazâ (1855-1865) Filibe → Edirne eyâleti (salnâme)
Kazâ (1866-1878) Filibe → Edirne vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1879-1888) Filibe → Rumeli-i Şarki vilâyeti
(salnâme) Kazâ (1907) Eskizağra → Rumeli-i Şarki vilâyeti

ÇİÇOVA چيچوه Nâhiye (1911-1912) Köprülü → Üsküb → Kosova

ÇİPİNE چپنه Nâhiye (1519) Samakov → Sofya → Rumeli eyâleti

ÇİRMEN
(Ormenion) maa Cisri Mustafapaşa چرمن
Kazâ (1482-1525) Rumeli eyâleti
Sancak (1530-1588) Rumeli eyâleti
Sancak (1632-1738) Özi eyâleti
Kazâ (1855-1865) Edirne maa Kırkkilise → Edirne
eyâleti (salnâme)
Kazâ (1866-1867) Edirne maa Kırkkilise →Edirne vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1868-1878) Edirne → Edirne vilâyeti (salnâme)
Nâhiye (1889-1912) Cisri Mustafapaşa → Edirne vilâyeti
Köy Yunanistan (Yunan-Bulgar sınırı yakınında)

ÇİRMENİKA چرمنيقه Nâhiye (1466-1613) Debri → Ohri → Rumeli eyâleti
Nâhiye (1626) Yanya → Rumeli eyâleti

ÇİTROZ چتروز Nâhiye (1519-1529) Karaferye → Selânik → Rumeli eyâleti

ÇOBAN ADASI
(Kaşut, Kasos) چوبان آطه سى
Kazâ (1855-1865) Rodos → Cezâyir-i Bahr-i Sefid eyâleti (salnâme)
Kazâ (1872-1918) Rodos → Cezâyir-i Bahr-i Sefid vilâyeti (salnâme)

Kaynak :Devlet Arşivleri

 

 

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum Yok