Osmanlı 'da Rumeli Şehirlerinin Yer Adları L-M-N-O-Ö » Boşnak Medya
SON DAKİKA

Osmanlı ‘da Rumeli Şehirlerinin Yer Adları L-M-N-O-Ö

Bu haber 25 Şubat 2018 - 18:42 'de eklendi ve 334 views kez görüntülendi.

Zeynep Işıl Hamziç  Boşnak Medya

L

LAB الب Nâhiye (1455-1525) Priştine → Vulçıtrin → Rumeli eyâleti

LAKA
القه Nâhiye (1583-1654) Yanya → Rumeli eyâleti
Kazâ (1861-1864) Preveze → Yanya eyâleti (salnâme)
Nâhiye (1866) Narde → Preveze → Yanya eyâleti
Kazâ (1867) Preveze → Üsküb eyâleti (salnâme)
Kazâ (1868) Yanya → Yanya vilâyeti (salnâme)
Nâhiye (1880) Narde → Preveze → Yanya vilâyeti

LAKOS القوس Nâhiye (1889-1899) Kidonya →Hanya → Girit vilâyeti

LAMİNİ المينى Nâhiye (1889-1898) Ayvasil → İsfakya → Girit vilâyeti

LAMİS الميس Nâhiye (1889-1898) Ayvasil → İsfakya → Girit vilâyeti

LAMRİ المرى Nâhiye (1861-1864) Preveze → Yanya eyâleti (salnâme)

LANKAZA
(Langaza) (Lankadas)
maa Budan لنقظه
Nâhiye (1593-1611) Selânik → Rumeli eyâleti
Kazâ (1862) Selânik → Selânik eyâleti (salnâme)
Nâhiye (1878-1885) Selânik → Selânik vilâyeti
Kazâ (1886-1912) Selânik → Selânik vilâyeti

LAPÇE الپچه Nâhiye (1574-1586) Bosna → Bosna eyâleti

LAPDOS
maa Pogonya البدوس Kazâ (1856-1861) Ergiri → Yanya eyâleti (salnâme)
Kazâ (1861-1864) Ergiri → Yanya eyâleti (salnâme)

LARİGOVA  الریغوە
(01 T. Evvel 1325) (1909/1740) Selanik

LAŞİD  (Lassithi) الشيد  Yenişehir
Kazâ (1855-1867) Kandiye → Girit eyâleti (salnâme)
Kazâ (1868) Kandiye → Girit vilâyeti (salnâme)
Sancak (1869-1896) Girit vilâyeti Sancak (1913) Girit → Yunanistan

LAŞVA الشوه Nâhiye (1485-1530) Brod → Bosna → Rumeli eyâleti
Kazâ (1548-1679) Bosna → Bosna eyâleti

LEFÇE لفچه Nâhiye (1530-1541) Kobaş → Bosna → Rumeli eyâleti

LEFTERE
لفتره
Nâhiye (1897-1912) Pravişte → Drama → Selânik
vilâyeti (salnâme)
Köy Pravişte → Drama → Selânik

LERYOS
(Leros)
(Ayios-Marina)
لريوس
Kazâ (1855-1865) Rodos → Cezâyir-i Bahr-i Sefid
eyâleti (salnâme)
Kazâ (1866-1869) Adaha-i Mülhaka→Cezâyir-i Bahr-i
Sefid vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1872) Sakız → Cezâyir-i Bahr-i Sefid
vilâyeti (salnâme)
Nâhiye (1878-1880) Kalimnos → İstanköy→ Cezâyir-i
Bahr-i Sefid vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1881-1918) Sakız → Cezâyir-i Bahr-i Sefid
vilâyeti (salnâme)

LESİNE
(Hvar) لسينه Ada (19.yy.) Avusturya → Macaristan
Ada Hırvatistan

LESKOFÇA (Leskovice) (Leskowetz)
maa Bulanca لسقوفچه
Nâhiye (1497-1544) Nova –Bırda → Vulçıtrin →Rumeli eyâleti
Kazâ (1856-1860) Tırnovi → Vidin eyâleti (salnâme)
Kazâ (1861) Tırnovi → Silistre eyâleti (salnâme)
Kazâ (1862-1863) Niş→ Niş eyâleti (salnâme)
Kazâ (1864) Niş → Niş eyâleti (salnâme)
Kazâ (1865-1870) Niş → Tuna vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1871-1874) Niş → Prizren vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1875) Niş → Tuna vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1876-1877) Niş → Sofya vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1878) Niş → Kosova vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1878) Sırbistan
Nâhiye (1912) İştib → Üsküb → Kosova vilâyeti

LESKOVİK
maa Koniçe (Liaskowiki) maa Grebine لسقويك
Kazâ (1856-1865) Yanya → Yanya eyâleti (salnâme)
Kazâ (1868) Yanya → Yanya vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1880) Yanya → Yanya vilâyeti (salnâme)
Sancak (1882) Yanya vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1889-1904) Yanya → Yanya vilâyeti (salnâme)
Nâhiye (1905-1911) İştib → Üsküb → Kosova vilâyeti

LEŞ/LİŞ
maa Zadrime (Lezhe) (Alessio) لش/ليش
Kazâ (1855-1860) İşkodra → Rumeli eyâleti (salnâme)
Kazâ (1861-1864) İşkodra → Rumeli eyâleti (salnâme)
Kazâ (1865) İşkodra → Rumeli eyâleti (salnâme)
Kazâ (1866-1867) İşkodra → Rumeli eyâleti (salnâme)
Kazâ (1868) Zadrime → İşkodra eyâleti (salnâme)
Kazâ (1872) İşkodra → İşkodra vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1875) İşkodra → Manastır vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1876) İşkodra → Manastır vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1877-1908) İşkodra → İşkodra vilâyeti (salnâme)

LİKA لقه Nâhiye (1530) Iskıradin → Bosna → Rumeli eyâleti

LİNDOS
(Lendoz, Lindoz) (Linde) ليندوس
Nâhiye (1885-1918) Rodos → Cezyir-i Bahrisefîd vilâyeti (salnâme)

LİPOVA
(Lippa) ليپوه Sancak (1552) Tımışvar Sancak (1699) Avusturya hâkimiyeti

LİPOVİK ليپويك Nâhiye (1477-15148) Hersek → Rumeli eyâleti

LİS (Leys) ليس Kazâ Merkezi (1912) Mat → Debre → Manastır

LİSA  (Lissa) ليسا Takımada Adriyatik’te Dalmaçya sahili karşısında

LİTOHOR ليتخور Nâhiye (1889-1912) Katrin → Selânik → Selânik vilâyeti 

LİVADİ ليوادى Nâhiye (1883) Grebine → Serfice → Kosova vilâyeti (salnâme)
Nâhiye (1885-1888) Grebine → Serfice → Manastır vilâyeti (salnâme)
Nâhiye (1890-1912) Alasonya → Serfice → Manastır vilâyeti (salnâme)

LİVÂDİYE  ليواديه
Kazâ (1460) Tırhala → Rumeli eyâleti
Kazâ (1470) Ağrıboz → Rumeli eyâleti Sancak (1829) Yunanistan

LİVNO ليونو Kazâ Merkezi (1907) İhlevne → Travnik → Bosna vilâyeti

LOFÇA
(Loveç) (Rom. Melta) لوفچه
Kazâ (1516) Niğbolu → Rumeli eyâleti
Sancak (1850-1852) Vidin eyâleti (salnâme)
Kazâ (1856-1860) Vidin → Vidin eyâleti (salnâme)
Sancak (1861-1864) Vidin eyâleti (salnâme)
Kazâ (1865-1878) Tırnovi → Tuna vilâyeti (salnâme)
Sancak (1878) Bulgaristan eyâleti (salnâme)
Sancak (1908) Bulgaristan Krallığı

LOM
(Karalom) (Lom-Palanka) maa Bolmiye
maa Sahra لوم Nâhiye (1570-1654) Niğbolu → Rumeli eyâleti
Sancak (1851-1854) Vidin eyâleti (salnâme)
Kazâ(1855-1861) Vidin → Vidin eyâleti (salnâme)
Kazâ (1864) Vidin → Vidin eyâleti (salnâme)
Kazâ (1865) Vidin → Tuna vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1866-1878) Vidin → Tuna vilâyeti (salnâme)
Sancak (1878-1885) Bulgaristan eyâleti (salnâme)
Kazâ (1908) Kutluviçe → Bulgaristan

LONDARİ
(Ender) لوندری Nâhiye (1465) Mora → Rumeli eyâleti
Kazâ (1715) Mora → Mora eyâleti

LOROS
(Louros) لوروس (Filipyade(
Nâhiye (1881-1884) Preveze → Yanya vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1885) Preveze → Yanya vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1886-1888) Leskovik → Yanya vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1889-1912) Preveze → Yanya vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1913) Preveze →Yunanistan

LUBİNE
maa Trebin, Nikşik ve Popov (Ljubinje) maa Popov لوبين
Nâhiye (1520) Foça → Hersek → Rumeli eyâleti
Kazâ (1855-1861) Hersek → Bosna eyâleti (salnâme)
Kazâ (1862-1865) Hersek → Bosna eyâleti (salnâme)
Kazâ (1876) Gaçka → Bosna vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1877) Gaçka → Hersek vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1878) Hersek → Bosna vilâyeti (salnâme)

LUBUŞKA
maa İmocka لبوشقه
Kazâ (1855) Hersek → Bosna eyâleti (salnâme)
Kazâ (1856-1865) Hersek → Bosna eyâleti (salnâme)
Kazâ (1866-1876) Hersek → Bosna vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1877) Hersek → Hersek vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1878) Hersek → Bosna vilâyeti (salnâme)

LUMA (Bicaj)
(Kulate Lumes) (Luma Priştine) maa Prizren لومه
Kazâ (1867-1868) Prizren → Üsküb eyâleti (salnâme)
Kazâ (1869) Prizren → İşkodra vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1870-1871) Prizren → Prizren vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1872) Prizren → Manastır vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1873-1874) Prizren → Prizren vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1874-1877) Prizren → Manastır vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1878-1879) Prizren → Kosova vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1880) Prizren → Kosova vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1881) Prizren → Manastır vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1883) Prizren → Kosova vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1884-1888) Prizren → Manastır vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1889-1910) Prizren → Kosova vilâyeti (salnâme)
(20 Haziran 1326) (Resmi Gazete) “İştiği” ne alınmıştır.

LUŞNE
(Lushnje) (Fiyeri) لوشنه Kazâ (1895-1912)

Berat → Yanya vilâyeti (salnâme) Kazâ (1913) Arnavutluk

M

MAÇİN
(Matchin)
ماچين
Kazâ (1566-1652) Silistre → Rumeli eyâleti
Kazâ (1855-1864) Tulca → Silistre eyâleti (salnâme)
Kazâ (1865-1878) Tulca → Tuna vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1878) Tulca → Romanya

 

MAÇOVA
(Mezovon)
(Metsovon)
maa Malakasra,
Korondos, Ada,
Çerkovişte ve Zagor
ماچوه
Nâhiye (1471) Srebreniçe → İzvornik → Rumeli
eyâleti
Kazâ (1861-1865) Yanya → Yanya eyâleti (salnâme)
Kazâ (1866-1867) Yanya → Yanya eyâleti (salnâme)
Kazâ (1868-1872) Yanya → Yanya vilâyeti (salnâme)
Nâhiye (1878-1880) Yanya → Yanya vilâyeti (salnâme)
MAÇOVA-İ BÂLÂ
ماچوۀ باال
Nâhiye (1532-1548) Srebreniçe→İzvornik→Rumeli
eyâleti
Nâhiye (1582-1610) Srebreniçe→İzvornik→Bosna
eyâleti
MAÇOVA-İ ZÎR
ماچوۀ زير
Nâhiye (1532-1548) Srebreniçe→İzvornik→Rumeli
eyâleti
Nâhiye (1582-1604) Srebreniçe → İzvornik → Rumeli
eyâleti

MADEN
(Stary Maden) معدن Kazâ (1855-1865) Bihke → Bosna eyâleti (salnâme)
Kazâ (1866-1878) Bihke → Bosna vilâyeti (salnâme)
MADEN معدن Bkz. Akdağ Madeni
MADEN
maa Kratova ve
Üsküb
معدن
Kazâ (1855-1864) Üsküb → Üsküb eyâleti (salnâme)
Kazâ (1865) Üsküb → Üsküb eyâleti (salnâme)

MADEN-İ JEJENE معدن
ژه ژه نه
Nâhiye (1460) Prizren → Rumeli eyâleti
MADEN-İ
PRİŞTİNE پرشتنه معدن Nâhiye (1525) Vulçıtrın → Rumeli eyâleti

MADEN-İ
ZAGRADYA
زغراديه معدن Nâhiye (1525) Priştine → Vulçıtrın → Rumeli
eyâleti

MAĞARA
مغاره (Mégare(
Kazâ (19.yy.) Atika maa Biyotiye → Yunanistan
(Antik bir şehir olup eski şehirden bir
şey kalmamıştır. Ünlü matematikçi
Oklid’in doğum yeridir.)
MAĞLAY
(Kale-i Mağlay) مغالى
Nâhiye (1485-1540) Brod → Bosna → Rumeli eyâleti
Kazâ (1855-1865) İzvornik → Bosna eyâleti (salnâme)
Kazâ (1866-1878) İzvornik → Bosna vilâyeti (salnâme)

MAHMÛDİYE
maa Kili ve İsakcı
maa Mecidiye,
maa Boğazköy, Kili
ve İsakcı
محموديه
Kazâ (1864) Tulca → Silistre eyâleti (salnâme)
Kazâ (1865) Tulca → Tuna vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1866-1867) Tulca → Tuna vilâyeti (salnâme)
Nâhiye (1878) Tulca → Tuna vilâyeti (salnâme)

MAKO
ماقو
Sancak Merkezi (19.
yy.)
Ksanat → Macaristan
Vilâyet Merkezi Songrad → Macaristan

 

MAKRENİÇE
(Makrinitsa)
maa Yenişehr-i Fener
مقره نچه
Kazâ (1855-1860) Tırhala → Selânik eyâleti (salnâme)
Kazâ (1861-1865) Tırhala → Yanya eyâleti

MALAKAS
مالقص
Nâhiye (1564-1797) Yanya → Rumeli eyâleti
Kazâ (1861-1864) Yanya → Yanya eyâleti (salnâme)
Nâhiye (1867) Miçova → Yanya eyâleti (salnâme)
Nâhiye (1889-1912) Yanya vilâyeti (salnâme)

MALİSA
مالیسە
Yeni Nâhiye
(20 Haziran 1910)
(S.B.K.K)
Yakova → Kosova
MALİSYAS
ماليسياس (Leşmalisyas(
Nâhiye (1881-1908)
Yeni Nâhiye
(29.04.1924/1154)
Leş → İşkodra vilâyeti (salnâme)
Dırac → İşkodra (Arnavutluk)

MALİŞ
(Bahçeova, Maleş)
مالش
Nâhiye (1486-1550) Köstendil → Rumeli eyâleti
Kazâ (1572-1699) Köstendil → Rumeli eyâleti
Kazâ (1864-1868) Üsküb → Üsküb eyâleti
(salnâme)
Nâhiye (1878) Gosine → Prizren → Kosova
vilâyeti (salnâme)
Nâhiye (1879-1880) Ustrumca → Selânik → Selânik
vilâyeti (salnâme)
Nâhiye (1881-1888) Üsküb → Kosova vilâyeti
(salnâme)
Nâhiye (1889-1892) Koçana → Üsküb → Kosova
vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1893-1894) Üsküb → Kosova vilâyeti
(salnâme)
Kazâ Merkezi
(1895-1897)
Osmaniye → Üsküb → Kosova
vilâyeti (salnâme)
Kazâ Merkezi
(1898-1912)
Osmaniye → Üsküb → Kosova
vilâyeti (salnâme)
Yeni Kazâ Merkezi
(29.01.1892/ 1989)
Priştine → Kosova vilayeti
Bkz. Maliş
MALAKASRA
maa Berat
maa Tomariçe
maa Malakasra-i Bâlâ
ve Zîr
maa Müzayeke
ماالقصره
Nâhiye (1564) Belgrad → Avlonya → Rumeli
eyâleti (salnâme)
Kazâ (1856-1862) Berat maa Avlonya → Yanya eyâleti
(salnâme)
Kazâ (1863-1864) Berat maa Avlonya → Yanya eyâleti
(salnâme)
Kazâ (1865) Berat maa Avlonya → Yanya eyâleti
(salnâme)
Kazâ (1868) Berat → Yanya vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1880) Berat → Yanya vilâyeti (salnâme)
Nâhiye (1895-1912) Berat → Yanya vilâyeti (salnâme)
MALAKASRA-İ
ماالقصرۀ باال BÂLÂ
Nâhiye (1889-1894) Berat vilâyeti (salnâme)
Nâhiye
(29 Mayıs 1315)
(1899/ 200)
Mülga
MALAKASRA-İ
ZÎR زير ماالقصرۀ Nâhiye (1889-1894) Berat → Yanya vilâyeti (salnâme)

MALONŞİK مالونشيك Nâhiye (1522) Karadağ → İskenderiye → Rumeli
eyâleti

MANASTIR
(Serb. Bitola)
مناستر
Kazâ (1465-1544) Sağkol Kazâları → Paşa Livası →
Rumeli eyâleti
Sancak (1634-1654) Rumeli sancağı
Eyâlet Merkezi
(1855-1867)
Rumeli eyâleti (salnâme)
Sancak (1868-1871) Selânik vilâyeti (salnâme)
Vilâyet (1872) Manastır vilâyeti (salnâme)
Sancak (1873-1874) Selânik vilâyeti (salnâme)
Vilâyet (1875-1877) Manastır vilâyeti (salnâme)
Sancak (1878-1879) Selânik vilâyeti (salnâme)
Vilâyet (1880-1912) Manastır vilâyeti (salnâme)
Vilâyet (23.06.1874) Manastır vilâyeti (salnâme)

MANDARİÇE
ماندريچه (Mandıriçe(
Nâhiye (1889-1912) Ortaköy → Edirne → Edirne
vilâyeti (salnâme)
Nâhiye (1913) Ortaköy → Bulgaristan

MANKALYA
(Mangalia)
maa Köstence
maa Balçık
منقاليا
Kazâ (1855-1863) Varna → Silistre eyâleti (salnâme)
Kazâ (1864) Varna → Silistre eyâleti (salnâme)
Kazâ (1865-1874) Varna → Tuna vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1875) Varna → Tuna vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1877-1878) Varna → Tuna vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1878-1908) Bulgaristan Muhtar (Prensliği)
(salnâme)
Kazâ (1908) Varna → Bulgaristan Krallığı
MANOFAÇ
maa Rizo منوفاچ
Kazâ (1855-1867) Kandiye → Girit eyâleti (salnâme)
Kazâ (1868) Kandiye → Girit vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1869-1873) Kandiye → Girit vilâyeti (salnâme)

MANYA
(Magne, Maina)
(Arazisi savunmaya
elverişli ahalisi korsan
ve eşkıya. Nitekim
Yunan isyanı ilk defa
buradan başladı.)
ما نيا
Sancak (16.yy.) Mora eyâleti
Kazâ (18.yy.) Mizistre → Kaptanpaşa eyâleti
Kazâ (1830) Yunanistan

MARATOKAMBO مراطوقامبو Nâhiye (1832) Sisam emareti
Nâhiye (1913) Bulgaristan
MARATONİSİ مراتونيسى Kazâ (19.yy.) Lakonya eyâleti → Yunanistan

MARGİLİÇ
(Margarition)
maa Mezarik ve
Çerkovişte
maa Fener ve Parga
مارغليچ
Kazâ (1855) Yanya → Yanya eyâleti (salnâme)
Kazâ (1856-1863) Yanya → Yanya eyâleti (salnâme)
Kazâ (1864) Yanya → Yanya eyâleti (salnâme)
Kazâ (1865) Yanya → Yanya eyâleti (salnâme)
Kazâ (1866) Preveze → Yanya eyâleti (salnâme)
Kazâ (1867) Preveze → Üsküb eyâleti (salnâme)
Kazâ (1868-1873) Preveze maa Narde → Yanya eyâleti
(salnâme)
Kazâ (1874-1875) Preveze maa Narde → Yanya
vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1876-1908) Preveze → Yanya vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1911-1912) Çamlık → Yanya vilâyeti (salnâme)

MARKEŞ ماركش Nâhiye (1431) Ohri → Rumeli eyâleti

MARSAROS مارساروس Eyâlet (19.yy.) Macaristan

MARUNYA
مارونيه (Maronia(
Nâhiye (1889-1912) Gümülcine → Edirne vilâyeti
(salnâme)
Nâhiye (1913) Gümülcine → Yunanistan
Köy Rodop → Yunanistan

MÂSE ماثه Nâhiye (1889-1898) İsfakya → Girit vilâyeti

MAT
(Matte)
(1912 : Leys)
ماط
Kazâ (1613) Ohri → Rumeli eyâleti
Kazâ (1852-1867) Ohri → Rumeli eyâleti (salnâme)
Kazâ (1868) Ohri → Selânik vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1869) Debre → İşkodra vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1870-1871) Debre → Prizren vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1872) Debre → Manastır vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1873-1874) Debre → Prizren vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1875-1877) Debre → Manastır vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1878-1879) Debre → Kosova vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1880-1885) Debre → Manastır vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1886) Serfice Müstakil Sancak (salnâme)
Kazâ (1887-1912) Debre → Manastır vilâyeti (salnâme)

MECİDİYE
(Meğidiye)
(Rumen. Medgidia)
maa Boğazköy, Kili,
Mahmûdiye ve İsakçı
maa Boğazköy
مجيديه
Sancak (1859-1863) Silistre eyâleti (salnâme)
Kazâ (1864) Varna → Silistre eyâleti (salnâme)
Kazâ (1865) Tulca → Tuna vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1866-1867) Tulca → Tuna vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1868) Tulca → Tuna vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1869-1878) Tulca → Tuna vilâyeti (salnâme)

MEDAK مداق Nâhiye (1574-1586) Bosna → Bosna eyâleti

MEDVEC
مدوج (Medvege(
Nâhiye (1515-1570) Niş → Rumeli eyâleti
Kazâ (1682-1700) Ürgüb → Alacahisar → Bosna
eyâleti

MEGALİMANİ مغاليمانى Nâhiye (1514-1583) Mizistre → Mora → Rumeli eyâleti
MEGARİDE
(Megaris) مغاريده Kazâ (19.yy.) Atika → Biyotiye eyâleti →
Yunanistan

MEHMÛMİYE
مهموميه
Nâhiye Merkezi (1878) Razlık → Nevrekop → Siroz →
Selânik vilâyeti (salnâme)
Kazâ Merkezi (1889) Razlık → Siroz → Selânik vilâyeti

MEKRİ
(Makri)
maa Ferecik
maa Keşan مكرى
Kazâ (1855-1867) Gelibolu → Edirne eyâleti (salnâme)
Kazâ (1868-1873) Gelibolu → Edirne eyâleti (salnâme)
Kazâ (1874) Gelibolu → Edirne vilâyeti
(salnâme)
Nâhiye (1885-1912) Dedeağaç → Edirne vilâyeti
(salnâme)
Köy Meriç→Dedeağaç →Yunanistan

MELEDA
ملده (Melita(
Nâhiye (19.yy.) Ragoza → Dalmaçya → AvusturyaMacaristan(Adriyatik’te, Ragoza’nın
kuzeybatısında.)

MEMLAHA مملحه Kazâ (1855-1864) Banaluka → Bosna eyâleti

MEMLEKETEYN
مملكتين İki Ülke Eflak ve Boğdan
(Başlıca merkezleri Bükreş ve Yaş)

MENAVİŞTE مناوشته Nâhiye (1540-1548) İzvornik → Rumeli eyâleti
Nâhiye (1580-1610) İzvornik → Bosna eyâleti

MENLİK
منلك
Kazâ (1486-1699) Köstendil → Rumeli eyâleti
Kazâ (1855-1866) Siroz → Selânik eyâleti (salnâme)
Kazâ (1867-1912) Siroz → Selânik vilâyeti (salnâme)

MESENYE
(Messinia)
(Kalamata)
مسنيه
Eyâlet (19.yy.) Yunanistan

MESTANLI
(Momçilgrad)
مستانلى
Nâhiye (1889-1891) Cebel → Gümülcine → Edirne
vilâyeti (salnâme)
Nâhiye (1892-1912) Sultâniye → Gümülcine → Edirne
vilâyeti (salnâme)
Nâhiye (1913) Bulgaristan
Kazâ Kırcaali → Bulgaristan

MEŞ مش Nâhiye (1603) Akçahisar → Ohri → Rumeli eyâleti
(salnâme)

MEŞKULLU
مشقوللى
Nâhiye (1889-1912) Eğridere → Gümülcine → Edirne
vilâyeti (salnâme)
Nâhiye (1913) Eğridere → Kırcaali → Bulgaristan

METÛHİYE متوحيه Kazâ Merkezi (1855) Gaçka → Hersek → Bosna eyâleti

MEYİS
(Kastellirizo)
ميس
Kazâ (1855-1865) Rodos → Cezâyir-i Bahr-i Sefid
eyâleti (salnâme)
Kazâ (1866-1912) Rodos → Cezâyir-i Bahr-i Sefid
vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1912-1945) İtalya yönetimi
Kazâ (1945) Yunanistan yönetimi

MEZAKİYE
maa Berat ve
Malakasra
maa Malakasra
مزاكيه
Kazâ (1455) Avlonya → Rumeli eyâleti
Kazâ (1856-1861) Berat maa Avlonya → Yanya eyâleti
(salnâme)
Kazâ (1861-1864) Berat maa Avlonya → Yanya eyâleti
(salnâme)
Kazâ (1865) Berat maa Avlonya → Yanya eyâleti
(salnâme)
Kazâ (1868) Berat → Yanya vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1880) Berat → Yanya vilâyeti (salnâme)
MEZARİK
maa Margiliç
maa Margiliç ve
Çerkovişte
مزارق
Nâhiye (1551-1629) Elbasan → Rumeli eyâleti
Nâhiye (1654) Yanya → Rumeli eyâleti
Kazâ (1856-1863) Yanya → Yanya eyâleti (salnâme)
Kazâ (1864) Yanya → Yanya eyâleti (salnâme)

MİHALİÇE ميخاليچه Kazâ (1856-1860) Tırnovi → Vidin eyâleti (salnâme)
Kazâ (1861-1863) Tırnovi → Silistre eyâleti (salnâme)
MİHLU ميحلو Nâhiye (1465) Mora → Rumeli eyâleti

MİLEŞEVA
ملشوه
Nâhiye (1477-1548) Prepolye → Hersek → Rumeli
eyâleti
Nâhiye (1646) Prepolye → Hersek → Bosna
eyâleti

MİLİPOTAMOS
ميلوپوتاموس (Prama(
Kazâ (1855-1867) Resmo → Girit eyâleti (salnâme)
Kazâ (1867-1907) Resmo → Girit vilâyeti (salnâme)

MİLOS
ميلوس (Değirmenadası(
Ada Kiklade eyâleti → Yunanistan

MİRDİTA
(Orosh, Uruş)
maa Poka ve İkbale
ميرديته
Nâhiye (1570) İşkodra → Rumeli eyâleti
Kazâ (1862-1866) İşkodra → Rumeli eyâleti (salnâme)
Kazâ (1867-1868) İşkodra → Rumeli eyâleti (salnâme)
Kazâ (1872-1874) İşkodra → Rumeli vilâyeti
(salnâme)
Kazâ (1875-1876) İşkodra → Manastır vilâyeti
(salnâme)
Kazâ (1877-1912) İşkodra → İşkodra vilâyeti
(salnâme)
(Müstesna bir Kazâdır. Halkı
Hristiyan olduğu halde Osmanlı
saflarında harbe girerler ve vergiden
muaf olup kendi beylerinden biri
Devlet tarafından kaymakam
nasbolunur ve ًUruş ٍ adlı köyde
otururdu.)

MİRİS
ميرس (Miros(
Kazâ Merkezi (1867) Piryotice maa Knoryo → Kandiye→
Girit vilâyeti (salnâme)
Kazâ Merkezi (1913) Piryotice maa Knoryo → Kandiye
→ Yunanistan
MİRONA
مرونه
Kazâ Merkezi (1856) Amarya → Resmo → Girit vilâyeti
(salnâme)
Kazâ Merkezi (1913) Amarya → Resmo → Yunanistan

MİSİSTRE
(Mystras)
مسيستره (Isparta(
Sancak (15, 16.yy.) Mora eyâleti
Sancak (1533) Kaptanpaşa eyâleti
Sancak (1588) Rumeli eyâleti
Sancak (17.yy.) Mora eyâleti

MİSİVRİ
maa Aydos ve Rusî
Kasrı
maa Ahyolu
مسورى
Kazâ (1566-1690) Silistre → Rumeli eyâleti
Kazâ (1855-1863) Varna → Silistre eyâleti (salnâme)
Kazâ (1864) İslimye → Edirne eyâleti (salnâme)
Kazâ (1865) İslimye → Edirne eyâleti (salnâme)
Kazâ (1866-1867) İslimye → Edirne vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1868) İslimye → Edirne vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1869-1870) İslimye → Edirne vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1874-1878) İslimye → Edirne vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1883-1888) İslimye → Rumeli-i şarki vilâyeti
(salnâme)
Kazâ 1908) Bulgaristan Krallığı

MİSKOLEZ ميسقولز Şehir Macaristan

MİSOLONKİ
(Missolonghi) ميسولونكى Eyâlet Merkezi (19.yy.) Akarnanya maa Atolya →
Yunanistan

MİŞEKOLU قولى ميشه Nâhiye (1889-1904) Nevrekop → Siroz → Selânik
vilâyeti (salnâme)
MİŞKOLEÇ
ميشقولچ (Miskolc(
Eyâlet Merkezi (19.yy.) Borsad → Macaristan
Eyâlet Merkezi Borsad-Abauj-Zemplén →
Macaristan

MİTROVİÇE
maa Seniçe
(Kosovska Mitrovica)
(Titova Mitrovica)
maa Yenipazar
مترويچه
Kazâ (1856-1860) Yenipazar → Bosna eyâleti
(salnâme)
Kazâ (1861-1865) Yenipazar → Bosna eyâleti
(salnâme)
Kazâ (1866-1869) Yenipazar → Bosna vilâyeti
(salnâme)
Kazâ (1870) Bosna → Bosna vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1871) Yenipazar → Bosna vilâyeti
(salnâme)
Kazâ (1872) Yenipazar → Kosova vilâyeti
(salnâme)
Kazâ (1873-1877) Yenipazar → Bosna vilâyeti
(salnâme)
Kazâ (1878-1884) Yenipazar → Kosova vilâyeti
(salnâme)
Kazâ (1885-1891) Priştine → Kosova vilâyeti
(salnâme)
Kazâ (1892) Üsküb → Kosova vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1893-1912) Priştine → Kosova vilâyeti
(salnâme)
Kent Kosova özerk bölgesi
MİTROVİÇE
(Sremska Mitrovica)
مترويچه
Kazâ (19.yy.) Hırvatistan-İslavonya eyâleti→
Avusturya-Macaristan
Kazâ Hırvatistan
Kent Voyvodina Özerk bölgesi →
Sırbistan
(Antik çağdaki ً Sirmium ٍ un yerine
kurulmuştur.)

MODON
(Moton)
مدون (Methóné(
Kazâ (1514-1613) Mora → Rumeli eyâleti
Kazâ (17.yy.) Cezâyir-i Bahr-i Sefid eyâleti
Kazâ (1686) Venedik işgali
Kazâ (1715) İstirdadı
Kazâ (1828) Fransa işgali ve Yunan’a verilişi

MOKRI
(Mökri) موكرى Nâhiye (1515-1613) Ohri → Rumeli eyâleti

MONDROS
موندروس
Nâhiye (1884-1918) Limni → Cezâyir-i Bahr-i Sefid
vilâyeti (salnâme)
Nâhiye (1918) Limni → Yunanistan
(1.Dünya savaşına son veren
mütarekenin yapıldığı liman
kasabası.)
MORA
(Gördes)
(Londari)
(Anaboli)
(Trabliçe)
(Griech :
Peloponnesos)
موره
Sancak (1460-1598) Rumeli eyâleti
Eyâlet (1600-1685) Mora eyâleti
Eyâlet (1686-1715) Venedik İşgali
Eyâlet (1715-1821) II. Türk hakimiyeti → Mora eyâleti
Eyâlet (1821-1827) Ayaklanma ve sonra Yunan krallığı
(Yunanistan’a geçtikten sonra
Argolide, Korinthos, Arkaida,
Achaia, Laconia ve Messenia
yönetim bölgelerine ayrıldı.)
MORAÇ موراچ Nâhiye (1477) Hersek → Rumeli eyâleti
MORAVA
(Moldova) موراوه Sancak (1552) Tımışvar eyâleti
Sancak (1718) Avusturya yönetimi (Pasarofça ant.)
MORAVA-İ BÂLÂ باال موراوۀ Nâhiye (1911-1912) Gilan → Priştine → Kosova vilâyeti
(salnâme)
MORAVA-İ ZÎR
زير موراوۀ Nâhiye (1911-1912) Gilan → Priştine → Kosova vilâyeti
(salnâme)
MORAVİÇE موراويچه Nâhiye (1516-1530) Yenipazar → Bosna → Rumeli
eyâleti

MORİHOVA
maa Pirlepe
موريخوه
Nâhiye (1519-1699) Ustrumca → Köstendil→ Rumeli
eyâleti
Kazâ (1865) Manastır → Rumeli eyâleti
(salnâme)
Kazâ (1880) Manastır → Manastır vilâyeti
(salnâme)
Nâhiye (1884-1912) Pirlepe → Manastır vilâyeti
(salnâme)
MOROVİÇE مورويچه Nâhiye (1519-1550) Köstendil → Rumeli eyâleti
MORTO مورطو Nâhiye (1881) Margilıç → Preveze → Yanya
vilâyeti (salnâme)

MOSON موسون Eyâlet (19.yy.) Macaristan
MOSTAR
(Köprülü-Hisar)
موستار
Nâhiye (1477-1528) Hersek → Rumeli eyâleti
Kazâ (1532-1540) Hersek → Rumeli eyâleti
Sancak Merkezi
(1580-1730)
Hersek → Bosna eyâleti
Sancak Merkezi
(1847-1866)
Hersek → Bosna eyâleti (salnâme)
Vilâyet Merkezi (1877) Hersek vilâyeti (salnâme)
Sancak Merkezi (1878) Hersek → Bosna vilâyeti (salnâme)
Sancak Merkezi (1878) Hersek → Avusturya-Macaristan Him.
Sancak Merkezi (1908) Hersek → Avusturya-Macaristan Hâk.
Sancak Merkezi (1918) Yugoslavya Krallığı
Sancak Merkezi
(1941-1945)
Hersek → Hırvatistan yönetimi
Sancak Merkezi
(1945-1990)
Hersek → Bosna-Hersek Cumhuriyeti
→ Yugoslavya
Sancak Merkezi (1995) Bosna-Hersek Bağımsız Cumhuriyeti

MOYKAVAÇ
مويقواچ
Nâhiye (1881-1890) Yenipazar → Kosova vilâyeti (salnâme)
Nâhiye (1891-1901) Kolaşin-i Zîr → Yenipazar →
Kosova vilâyeti (salnâme)
Nâhiye (1902-1912) Kolaşin-i Zîr → Seniçe → Kosova
vilâyeti (salnâme)

MUÇEL
(Kampolongo) موچل Eyâlet (19.yy.) Romanya

MURUNCUK مرونجق Nâhiye (1481) Pirlepe → Manastır → Rumeli
eyâleti

MUŞTEL موشتل Kazâ (1856-1878) Büyük Eflâk → Eflâk eyâleti (salnâme)
Kazâ (1878) Eflâk → Romanya

N

NADİN نادين Nâhiye (1553-1574) Bosna → Rumeli eyâleti

NAKŞA
(Naksos)
نقشه
Sancak (1566) Kaptanpaşa eyâleti
Sancak (1645-1669) Venedik yönetimi
Sancak (1770-1774) Rusya işgali
Sancak (1829) Yunanistan
(Bir Naxos da Sicilya adasında
vardır.)

NARDA
(Narta)
(Griech : Arta)
(Ant. Amprakia)
maa Hâs ve Laka
نارده
Kazâ (1564-1654) Yanya → Rumeli eyâleti
Sancak (1850-1855) Rumeli eyâleti (salnâme)
Sancak (1855) Yanya eyâleti (salnâme)
Kazâ (1856-1860) Preveze → Yanya eyâleti (salnâme)
Kazâ (1861-1864) Preveze → Yanya eyâleti (salnâme)
Kazâ (1865) Preveze → Yanya eyâleti (salnâme)
Kazâ (1866) Preveze → Yanya eyâleti (salnâme)
Kazâ (1867) Preveze → Üsküb eyâleti (salnâme)
Kazâ (1868-1883) Preveze → Yanya vilâyeti (salnâme)

NASLİÇ
(Neopolis)
(Lapçişte)
maa Veniçe
ناسليچ
Kazâ (1854-1867) Kesriye → Rumeli eyâleti (salnâme)
Kazâ (1871) Görice → Selânik vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1872) Görice → Manastır vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1873-1874) Görice → Selânik vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1875-1877) Manastır → Manastır vilâyeti
(salnâme)
Kazâ (1880) Görice → Manastır vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1881-1884) Görice → Manastır vilâyeti (salnâme)

NAVARİN
(Anavarin)
(Avarin)
(Griech : Neokastron) ناوارين
Nâhiye (1506-1610) Ağrıboz → Cezâyir-i Bahr-i Sefid
eyâleti
Sancak (18.yy.) Mora eyâleti
Kazâ Merkezi (1828) Mesenye → Yunanistan
(1827’de Rusya, Fransa ve İngiltere
donanması tarafından donanmamız
burada yakıldı.)

NAYSOHL
(Neusohl) نايسوهل Eyâlet Merkezi (19.yy.) Sohl → Macaristan

NEÇVEN نچون Nâhiye (1524-1553) Iskıradin→Bosna→ Rumeli eyâleti

NEKRİTA نكريطه Nâhiye (1878-1888) Siroz → Selânik vilâyeti (salnâme)

NERETVA
maa Koniçe
(Belgradcık)
maa Domana نرتوه
Kazâ (1485-1553) Bosna → Rumeli eyâleti
Kazâ (1586-1544) Bosna → Bosna eyâleti
Kazâ (1646) Hersek → Bosna eyâleti
Kazâ (1855-1864) Bosna → Bosna eyâleti (salnâme)
Kazâ (1865) Hersek → Bosna eyâleti (salnâme)
Kazâ (1866-1867) Hersek → Bosna vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1868-1873) Hersek → Bosna vilâyeti (salnâme

NESTRAM نسترام Nâhiye (1905-1912) Kesriye → Görice → Manastır

NEVÂHİ-İ ERBAA اربعه نواحئ Bkz. Karadağ

NEVÂHÎ-İ RETMO
(Resmo) رتمو نواحئ Kazâ (1855-1865) Retmo → Girit eyâleti (salnâme)

NEVASKA
نوسقه (Nimfeo(
Nâhiye (1889-1912) Filorina → Manastır vilâyeti
(salnâme)
Nâhiye (1913) Filorina → Yunanistan

NEVESİN/
NEVESİNE
(Nevesinje)
نوه سين
نوه سينه
Nâhiye (1477-1530) Foça → Hersek → Rumeli eyâleti
Kazâ (1530-1623) Hersek → Bosna eyâleti
Kazâ (1855-1865) Hersek → Bosna eyâleti (salnâme)
Kazâ (1866-1878) Hersek → Bosna vilâyeti (salnâme)

NEVREKOP
(Gotse-Delçev)
نوره قوب
Nâhiye (1445-1519) Paşa Livası → Rumeli eyâleti
Kazâ (1529-1634) Ohri → Rumeli eyâleti
Kazâ (1654) Elbasan → Rumeli eyâleti
Kazâ (1855-1866) Siroz → Selânik eyâleti (salnâme)
Kazâ (1867-1912) Siroz → Selânik vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1913) Cumʿa-i Bâlâ → Bulgaristan

NİGRİTA نكريطه Nâhiye (1904-1912) Siroz → Selânik vilâyeti (salnâme)
Nâhiye (1913) Siroz → Yunanistan
NİĞBOLU
(Nikopol)
(Asıl imlası ً
Nikopolis ٍ
olup zafer şerhi
manasındadır.İkisi
Türkiye’de Ayas,
Yumurtalık ve
Divriği, diğerleri
Filistin ve Güney
Arnavutluk’ta olmak
üzere beş tanedir.)
نيكبولى
Sancak (1400-1588) Rumeli eyâleti
Sancak (17.yy.) Silistre eyâleti
Sancak (1642-1730) Özi eyâleti
Kazâ (1834) Vidin → Vidin eyâleti
Kazâ (1855 -1860) Vidin → Vidin eyâleti (salnâme)
Kazâ (1861-1864) Lofca → Vidin eyâleti (salnâme)
Kazâ (1865-1878) Ruscuk → Tuna vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1878-1885) Plevne → Bulgaristan eyâleti
(salnâme)
Sancak (1885-1908) Bulgaristan eyâleti (Prensliği)
(salnâme)
Kazâ (1908) Plevne → Bulgaristan Krallığı

NİKODİM
نقوديم
Nâhiye (1889-1899) Köprülü → Selânik vilâyeti (salnâme)
Nâhiye (1900-1910) Köprülü → Üsküb vilâyeti (salnâme)
Kasaba Sırbistan

NİKOŞ نيقوش Kasaba Karadağ
Kasaba Karadağ → Yugoslavya

NİKŞİK
(Gradçaniçe)
(Otogosta)
نيكشيك
Nâhiye (1455) Yenipazar → Bosna → Rumeli eyâleti
Nâhiye (1477) Hersek → Rumeli eyâleti
Nâhiye (1485) Yenipazar → Bosna → Rumeli eyâleti
Nâhiye (1516-1541) Yenipazar → Bosna → Rumeli
eyâleti
Nâhiye (1548-1580) Hersek → Rumeli eyâleti
Kazâ (1855-1865) Hersek → Bosna eyâleti (salnâme)
Kazâ (1866-1875) Hersek → Bosna vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1876) Gaçka → Bosna vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1877-1878) Hersek → Bosna vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1878) Özerk Karadağ

NİYAMİÇ
maa Piyatra نيامچ
Kazâ (1856-1865) Boğdan eyâleti (salnâme)
Kazâ (1870-1878) Boğdan eyâleti (salnâme)
Kazâ (1878) Romanya

NOGORİÇE
نغوريچه (İpşine(
Nâhiye (1486-1550) İştip → Köstendil →
Rumeli eyâleti
Kazâ (1572-1699) Köstendil → Rumeli eyâleti

NOTYA
نوطيه (Notia(
Nâhiye (1904-1912) Gevgili → Selânik vilâyeti
(salnâme)
Nâhiye (1913) Pella vilâyeti → Yunanistan
NOVABIRDA برده نوه Bkz. Gilan- kosova

NOVASİL
(Nevesil)
(Kolan Vakfı)
maa Kluç
maa İstroşca
نوەسل
Nâhiye (1498-1528) Hersek → Rumeli eyâleti
Kazâ (1532-1640) Hersek → Bosna eyâleti
Kazâ (1855-1861) Bihke → Bosna eyâleti (salnâme)
Kazâ (1861-1863) Bihke → Bosna eyâleti (salnâme)
Kazâ (1864) Bihke → Bosna eyâleti (salnâme)
Kazâ (1865) Bihke → Bosna eyâleti (salnâme)
Kazâ (1866-1867) Bihke → Bosna vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1869-1870) Bihke → Bosna vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1871) Bihke → Bosna vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1873) Bihke → Bosna vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1875-1878) Bihke → Bosna vilâyeti (salnâme)

NOVİGRAD
(Nográd)
(Salgotarjan)
نووغراد
Sancak (1543-1585) Budin eyâleti
Sancak (1663-1685) Uyvan eyâleti
Sancak (1685) Avusturya
NOVİVAROŞ نوواروش Kasaba Sırbistan → Yugoslavya

o

OBROVAÇ
(Obrofca) اوبرواچ Nâhiye (1530-1530) Iskıradin → Bosna → Bosna eyâleti

OBURÇE-İ
CEDÎD VE ATÎK اوبورچۀ
جدي َ د و عتيق
Nâhiye (1574-1586) Bosna → Bosna eyâleti

ODİNE
(Rudine) اودينه Nâhiye (1568-1599) Prizren → Rumeli eyâleti

OHRİ
(Mak. Ohrid)
(Alban. Oher)
(Dt. Ochrida)
maa İspat
اوخرى
Sancak (1466-1730) Rumeli eyâleti
Sancak (1846-1867) Rumeli eyâleti (salnâme)
Sancak (1867-1868) Selânik vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1869-1870) İşkodra → İşkodra vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1871) Manastır → Selânik vilâyeti
(salnâme)
Kazâ (1872) Manastır → Manastır vilâyeti
(salnâme)
Kazâ (1873-1874) Manastır → Selânik vilâyeti
(salnâme)
Kazâ (1875-1877) Manastır → Manastır vilâyeti
(salnâme)
Kazâ (1880) Görice → Manastır vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1881) Görice
Kazâ (1883-1912) Manastır → Manastır vilâyeti
(salnâme)
Kazâ (1913) Sırbistan (Londra antlaşması)
Kent Makedonya (Arnavutluk sınırında)

OKNA
اوقنه (Ocna(
Kasaba Romanya
(Ocna Mureş, Ocna Sibiutul ve
Ocna Sugatay olmak üzere üç
kasaba)
OLİMPUS
maa Keşirlü ve
Larissa
(Olimbos)
اوليمپوس
Kazâ (1855-1861) Tırhala → Selânik eyâleti (salnâme)
Kazâ (1862-1864) Tırhala → Yanya eyâleti (salnâme)
Kazâ (1865) Tırhala → Yanya eyâleti (salnâme)
Kazâ (1868) Tırhala → Yanya vilâyeti (salnâme)
OLOFÇA
اولوفچه
Nâhiye (1485-1541) Vişegrad → Bosna → Rumeli
eyâleti
Nâhiye (1590-1661) Vişegrad → Bosna eyâleti
OLOVA
maa Kladani اولوه Nâhiye (1508-1610) Bosna → Bosna eyâleti
Kazâ (1856-1864) İzvornik → Bosna eyâleti (salnâme)
OLTENİÇE
اولتنيچه (Oltenita(
Kasaba Eflâk → Romanya
(1853 Kasımında Osmanlı
ordusunun Rus ordusuna karşı
parlak bir zaferiyle meşhurdur.)

ONAĞ اونغ Eyâlet (19.yy.) Macaristan
ONÇE اونچه Nâhiye (1524-1540) Neretva → Bosna → Rumeli eyâleti

ONOGOŞTA اونوغوشته Nâhiye (1477-1580) Hersek → Rumeli eyâleti
OPAR
اوپار
Nâhiye (1530) Görice → Rumeli eyâleti
Kazâ (1852-1868) Kesriye → Rumeli eyâleti (salnâme)
Nâhiye (1881-1912) Görice → Manastır vilâyeti

ORHANİYE
(1895 : Kaçanik)
(1878 : Kaçanik)
(1895 : Orhaniye)
(Halen : Kaçanik)
اورخانيه
Nâhiye (1878) Radovişte → Üsküb → Kosova
vilâyeti (salnâme)
Nâhiye (1881-1892) Üsküb → Kosova vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1893-1894) Üsküb → Kosova vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1895-1912) Üsküb → Kosova vilâyeti (salnâme)
ORHANİYE
(1866-1934 :
Orhaniye)
(1934 : Botev-Grad)
(Bulgar çetecisi ve
ozanı “Botev” in adı
verildi)
اورخانيه
Kazâ (1868-1876) Sofya → Tuna vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1877) Sofya → Sofya vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1878) Sofya → Edirne vilâyeti (salnâme)
Sancak (1878-1908) Bulgaristan eyâleti (Prensliği)
(salnâme)
Sancak (1908) Sofya → Bulgaristan Krallığı
Kasaba Sofya → Bulgaristan

ORTAKOL
اورتاقول
Nâhiye (1889-1911) Nevrekop → Siroz → Selânik
vilâyeti (salnâme)
İskeçe ilinin batısındaki bölge →
Yunanistan

ORTAKÖY
(1934 : IvaylovGrad)
اورتەكوى
Kazâ (1872) Dimetoka → Edirne vilâyeti
(salnâme)
Kazâ (1880-1888) Dimetoka → Edirne vilâyeti
(salnâme)
Kazâ (1889-1912) Edirne → Edirne vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1913) Bulgaristan

OSAD
اوساد
Nâhiye (1485-1516) Vişegrad → Bosna → Rumeli
eyâleti
Nâhiye (1530-1661) Srebreniçe → Bosna eyâleti
OSANİÇE اوسانيچه Nâhiye (1477-1646) Foca → Hersek → Bosna eyâleti

OSMANAYE
(15.yy. Maliş,
Malişova)
(1895 : Osmaniye)
1905 : Bihcova)
عثمانيه
Nâhiye (1486-1550) Köstendil → Rumeli eyâleti
Kazâ (1572-1699) Köstendil → Rumeli eyâleti
Kazâ (1864-1868) Üsküb → Kosova vilâyeti (salnâme)
Nâhiye (1878) Gosine → Prizren → Kosova
vilâyeti (salnâme)
Nâhiye (1879-1880) Ustrumca → Selânik vilâyeti (salnâme)
Nâhiye (1881-1888) Üsküb → Kosova vilâyeti (salnâme)
Nâhiye (1889-1892) Koçana → Üsküb → Kosova
vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1893-1894) Üsküb → Kosova vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1895-1897) Üsküb → Kosova vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1898-1912) Üsküb → Kosova vilâyeti (salnâme)

OSMANPAŞALAR
عثمان پاشالر
Nâhiye (1889-1912) Kırcaali → Edirne vilâyeti
(salnâme)
Nâhiye (1913) Kırcaali → Bulgaristan
Köy Kırcaali → Bulgaristan

OSMANPAZARI
(1500 : Alakilise)
(1642 : Osmanpazarı)
(Omurtag)
maa Kazgan
عثمان پازارى
Nâhiye (1586) Niğbolu → Rumeli eyâleti
Kazâ (1751) Niğbolu → Rumeli eyâleti
Kazâ (1812) Tırnovi → Silistre eyâleti
Kazâ (1851-1864) Şumnu → Silistre eyâleti (salnâme)
Kazâ (1865) Tırnovi → Tuna vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1866-1867) Tırnovi → Tuna vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1868) Tırnovi → Tuna vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1869-1878) Tırnovi → Tuna vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1878) Tırnovi → Bulgaristan eyâleti
(Prensliği)
Kazâ (1908) Eskicuma → Bulgaristan
(Arabacı Osman’ın 1642’de
Alakilise’de bir han yaptırmasıyla ً Osmanpazarıٍ diye anıldı.)

OSTATYE اوستاتيه Nâhiye (1530-1540) Yenipazar → Bosna → Rumeli
eyâleti

OSTOKOLNE اوستوقولنه Nâhiye (1598-1606) Hersek → Bosna eyâleti

OSTROPALYA اوستروپاليا
Nâhiye (1867) Kalimnoz → Sakız → Cezâyir-i
Bahr-i Sefid vilâyeti (salnâme)
Nâhiye (1912) İtalyan yönetimi
Nâhiye (1948) Kalimnoz → Yunanistan
OSTROVA
اوسترووه (Arnissa(
Nâhiye (1464-1478) Görice → Rumeli eyâleti
Kazâ (1852-1867) Manastır → Rumeli eyâleti (salnâme)
Nâhiye (1889-1912) Vodine → Selânik vilâyeti (salnâme)

OSTROVİÇE
(Vakıf) اوستروويچه Kazâ (1497-1553) Iskıradin → Bosna → Rumeli eyâleti
Kazâ (1590-1700) Travnik → Bosna eyâleti

OTLUKKÖY
(Panagyurişte) اوتلق كوى
Nâhiye (1878) Filibe → Edirne vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1883-1888) Filibe → Rumeli-i şarkî vilâyeti
(salnâme)
Kazâ (1908) Tatarpazarcığı → Rumeli-i şarkî
vilâyeti
Kazâ (1908) Filibe → Bulgaristan Krallığı

OVA
maa Tatarbazarı ve
Yaka اووه Kazâ (1861-1863) Filibe → Edirne eyâleti (salnâme)
Kazâ (1864) Filibe → Edirne eyâleti (salnâme)

OYANO
(Uyanu) اويانو Kazâ (1872) Laşid → Girit vilâyeti (salnâme)
Nâhiye (1879-1880) İstiye → Laşid → Girit vilâyeti
Nâhiye (1881) Laşid → Girit vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1883) Laşid → Girit vilâyeti (salnâme)
Nâhiye (1884) Laşid → Girit vilâyeti (salnâme)
Kazâ (1889-1898) Laşid → Girit vilâyeti (salnâme)

Ö

ÖSEK (Hung. Ezsek)
(Kroat. Osijek) اوسك
Sancak (1543) Budin eyâleti
Sancak (1680) Bosna eyâleti
Sancak (1686) Avusturya
Sancak Hırvatistan

ÖZİ
(16.yy. Cankirman) (Russ. Ocakov)
(Ant. Miletopolis) اوزى Kazâ (1542) Silistre → Rumeli eyâleti
Sancak (1578-1588) Rumeli eyâleti
Eyâlet (1593-1717) Özi eyâleti
Eyâlet (1788) Rus işgali
(Ruslar burada 25.000 müslümanı kılıçtan geçirdi.)
Eyâlet (1792) Aynalıkavak antlaşmasıyla Rusya’ya  bırakıldı.

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum Yok