Acılar ve Başarılarla dolu bir hayat "Boşnak Varvar Ali Paşa" » Boşnak Medya
SON DAKİKA

Acılar ve Başarılarla dolu bir hayat “Boşnak Varvar Ali Paşa”

Bu biyografi 16 Şubat 2017 - 14:18 'de eklendi ve 166 views kez görüntülendi.

Hazırlayan: Zeynep Işıl Hamziç Boşnak Medya

1599-1648 Osmanlı büyük devlet adamı Varvar Ali Paşa’yı tanıyalım:

Evliya Çelebi kendisini bahadır,yiğit,hüner sahibi,mert,gürbüz bir er olarak nitelemiştir.Şair de olan Ali Paşa kendi hayatını mesnevi tarzında Makalat-ı Varvari adıyla 177 beyit halinde anlatmış olan bir eseri mevcuttur. 

Boşnak asıllı Varvar Ali Paşa Osmanlı’nın çok önemli devlet adamlarından biridir.İlginç bir o kadar da zorluklar,başarılar ve hüzünle dolu yaşamı olan Varvar (Varvari) Ali Paşa’nın kendi yazmış olduğu şiirlerin den de kesitler sunduğumuz hayatını tanıyalım.

Batı Bosna’da Dalmaçya’ya yakın Prozor ilçesine bağlı Varvar köyünde doğmuştur. 1599 yılında doğmuş olduğu tahmin edilmektedir.Büyük devlet adamlığının yanında Şair ve Keskin avcılık yeteneğinden dolayı da ayrıca Atmacı Başı dır.Kendi yazmış olduğu bir şiir’i ile hüzünlü çocukluk hikayesinden başarılarla dolu hayatını okumaya başlıyalım.

Meğer Sultan Mehmet han-ı devran

Gulam cem’ine bir gün itdi ferman

Çıkıp Bosna iline dahil bir kol

Mübaşir oldu oğlan cem’ine ol

Benide aldılar giryan u naçar

Bilmezdim n’olasır akibet kar.

Bosna’da fakir bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Varvari yokluk içinde istikbal kaygısı çekerek günlerini geçirmektedir.Bu esnada Sultan Mehmet,devşirme çocuk toplanmasını emreder.Varvari de 7-8 yaşlarında bu çocuklardan biri olarak ağlasa inlese de fayda etmez görevliler tarafından kendisi Galata’ya getirilir. Galatada 2 akçe yevmiye ile 4 yıl çalışır.Sultan Ahmet tarafından 10 yıl hizmet etmek üzere Saray’ı has’taki büyük odaya alınır.Burada edep ,erkan ve hizmet etmeyi öğrenir.Padişahla gittiği avlarda yeteneğini gören Sultan Ahmet kendisini Doğancılık vazifesine getirir.

Sultan Ahmet’in ölümünden sonra Sultan Mustafa’ya ardından da Sultan Osman Gazi’nin çok sevilen hizmetkarlarından biri olarak itibarı artar.Sultan onu Hat-ı Şerif ile beyleri çağırmak için yaveri yapmış bu durumda onu devlet adamları arasında itibarını arttırmıştır.

Beni Hatt-ı şerif ile gönderirdi

Tabura beyleri ferman iderdi

Bu resm-i ile idip anda gazalar

Tutarlardı sözüm beyler ağalar

Savaş sonrası memlekete dönünce padişah, onu hazine odasında görevlendirir. O sene “büyük çıkma” olur ve Varvari’ye sipahilik ihsan edilir.

Önce Şam’a daha sonra Mısır’a giden Varvari, yeniçeri ağası olur.Bir süre burada görev yapan şair, tekrar İstanbul’a döner. Sultan, Varvari’nin avcılık konusunda yetenekli olduğundan  Şahinci-Başılık vazifesine getirir. Dört yıl bu görevde kalan Varvari, daha sonra sipahi ağalığına getirilir ve Sultanın fermanıyla Bağdat seferine çıkar, Hüsrev Paşa komutasında Acem şah’ı ile savaşlar yapar ve çok kereler Kızılbaş (İran) ordusunu yenilgiye uğratırlar.

Zor şehrinde Acemler’i yenip, orada birkaç gün dinlenirken Mihriban’ı düşmanın bastığı haberi ulaşır. Bunun üzerine Hüsrev Paşa yardım için asker gönderir. Varvari de Mihribiln’ı korumakla görevlendirilen altı bin askerin içinde yer alır. Bayrama üç gün kala Kadir gecesinin sabahı altmış bin Acem askeri baskın yapar. Çok kanlı bir savaş olur. Acem askerleri sayıca fazla olmasına rağmen kahramanca çarpışan Osmanlı askerleri muzaffer olur.

Oturup altı binlerde ben anda

Muhafız olmuş idim Mihriban da

O yerler lale zar oldu seherden

Kızıl kan aktı yere sürh-serden

Varvar’lıyı, Acem seferi müddetince gösterdiği başarılar nedeniyle Kıbrıs beylerbeyliği vazifesine terfi eder.Ardından Adana’da bir yıl görev yapan şair, tekrar Kıbrıs’ta görevlendirilir. Bir yıl sonra Diyarbakır’a gider. Ancak, Mehmet Paşa, Varvarlı’yı Maraş valiliğine getirir.

 Varvarlı’nın Maraş Valiliği sırasında Revan’a sefer düzenlenir. Varvarlı da Sultan Murat Han’la birlikte yola koyulur. Sultan, ona orduda “dümdarlık” vazifesi verir.Fethi gerçekleşince Varvari, padişah’ın “Otakçı-Başılığı’na” getirilir.

Sultan Murat sefer sonrası Van’a geldiğinde Varvarlı’ya tekrar Kıbrıs mansıbını verir. Kısa zamanda üçüncü kez kendisine valilik nasip olan Varvar1, bir yıl vazifesini ifa ettikten sonra padişah, kendisine Anadolu ilini ihsan eder.

Varvari Anadolu’da hem Beylerbeyi olur hem de müfettişlik görevini yürütür ve bütün Rumeli’ni teftişini etmekle yükümlüdür. Bu sırada Arnavutluk (İlbasan)’ta karışıklık çıkar  isyancılar kısa zamanda ayaklanıp iki kadıyı şehit ederler.

Bu haberi alan Sultan Murat, Varvari’yi isyancıların üzerine gönderir. Varvari Arnavutluk’u eşkıyadan temizler.

Vazifesini ifa ederken Sultan Murat’ın vefat haberi gelir. Sultan Murat’ın yerine tahta, Sultan İbrahim geçince Varvari Ali Paşa görevinden azledilir. Fakir düşen Varvari, padişaha halini arz edince, kendisine Manisa Sancağı arpalık olarak verilir. Daha sonra kendisine Van mansıbı verilir. 1.5 sene Van’da çalıştıktan sonra tekrar azledilir. İstanbul’a dönünce halini duyan padişah, Varvari’ye Anadolu ili’ni ihsan eder. Anadolu’da vazifesini ifa ettiği sırada Mehmet Paşa’, Varvari’nin halini işitip padişahı ikna eder ve “Bosna Vali’si “olmasını sağlar.

Böylece Varvari Ali Paşa’nın “43 yıllık” sıla hasreti sona erer ve Varvari, çoban olarak ayrıldığı memleketine vali olarak döner.

Olup kırküç yıl içre ana vasıl

Sıla itdüm Muradım oldu hasıl.

Hakkın kulu için irişse bir kuluna

İder çoban iken Sultan iline.

Kaynak :iLMi ARAŞTIRMALAR. Sayı 22. 2006

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum Yok

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Sandžak Ejderi Mehmet Šemsikadić’in Hayatı ve İşgale Direnişi

. . (Doğ. 1827, Ölüm. 29.01.1887, İstanbul) Sancak, Pljevlja (Taslidže) şehrinde tanınmış bir ailenin çocuğu olarak doğmuştur. Saraybosna'da eğitim almış daha sonrada eğitimine İstanbul'da devam etti. Eğitimini tamamladıktan sonra, memleketine dönüp Pljevlja okulundaki Ruždija okulunda öğretmenliğe başladı. . Boşnak Milleti'nin en tanınmış kahramanlarından biri olan Müftü Şemsikadiç'in ölümü çok ani olmuştur. Mezarı, İstanbul'un Fatih semtindeki Fatih Sultan Mehmet Camisi avlusunda bulunuyor. Öğrenimine Güney Sancak, Plyevlya (Taşlıca) şehrinde başlamış, Saraybosna'da devam etmiş ve İstanbulda tamamlamıştı. Öğrenimini bitrince önce Plyevlya Rüşdiyesine öğretmen olarak atanmış, 1866 Yılında Taşlıca müftülüğüne getirilmişti. …

Boşnak Oyuncuyu Tanıyalım

. . Zeynep Işıl Hamziç Boşnak Medya Berkay - Özlem Ada Şahin  çifti 2016 yılında evlenmişti. Peki Beykay Şahin kimdir? Eşi Özlem Ada Şahin kimdir? İşte merak edilenleri... BERKAY ŞAHİN KİMDİR? Berkay Şahin veya tanınan adıyla Berkay, 29 Aralık 1981 tarihinde dünyaya geldi. 1996 yılından beri annesiyle beraber İzmir‘de yaşayan sanatçı, 2009 yılında İstanbul’a taşınan ve yaşayan Berkay, albüm çalışmalarından önce Bodrum, Antalya, Çeşme, Kuşadası gibi tatil beldelerinde belirli mekânlarda sahne alıyordu. Berkay, 2010 yılında ilk albümü “Ele İnat” ile ‘en iyi sanatçı’ ödülüne layık görüldü. İkinci albümü “Aşk Sadece” 2012 yılında yayınlandı. Uzun süredir birlikte olduğu manken Özlem Katipoğlu ile 31 Ağu…

Boşnakların Yozgat-Boğazlıyan Civarına Göçü ve Örf-Adetleri

. Zeynep Işıl Hamziç Boşnak Medya Boşnakların Yozgat Civarına Göçü Türkiye’ye göç eden Boşnakların İç Anadolu Bölgesi’nin Sivas ve Yozgat gibi şehirlerine iskân edilme dönemleri büyük oranda19 1924-1925 ile 1934-1935 yılları arasında gerçekleşmiştir. Buna göre 1924- 1925 yıllarında Türkiye’ye göç eden muhacirlerin yerleştikleri yerler arasında Sivas’ın Gemerek, Şarkışla, Yeniçubuk, Zara ilçeleri ve bunlara bağlı köyler bulunmaktadır.20 Boşnakların kafileler halinde Yozgat ve civarına gelme dönemleri ise 1934-1935 yıllarıdır.21 Bu iki şehir Boşnak muhacirleri her zaman birbirleri ile iletişim halinde olmuşlardır. Sancak bölgesinde yer alan Akova, Yenipazar, Seniçe, Priyepolye, Taşlıca (Plyevlya) gibi önemli yerleşim yerlerin…

Umihana Čuvidina” Prva Bošnjačka Pjesnikinja”

. . Umihana Čuvidina je prva ličnost među Bošnjakinjama koja se počela baviti književnim radom, prije svega pjesničkim i proznim, na bosanskom jeziku. Rođena je u Sarajevu 1794. godine, a umrla je u rodnom gradu 1870. godine. Potiče iz porodice koja se bavila aščijskim i bostandžijskim zanatom. Bila je zaručena za Muju Čamdžića, koji je 1813. godine poginuo kod Loznice, tokom završih borbi Prvog srpskog ustanka. Potrešena tim gubitkom počela je da pjeva pjesme o svom heroju, tragično stradalom zaručniku. Jedina njezina, u izvornom obliku, sačuvana pjesma je “Sarajlije iđu na vojsku protiv Srbije”. Danas postoje dvije verzije njezine pjesme, jedna sačuvana u Travniku, a druga u Mostaru. Jezik pjesme je čisti narodni, sa svega par turcizama. Pored navede, otpjevala je još p…

Tito ve Balkan Siyaseti

1920 yılında, Zagreb’te Komünist Partisiye katılarak siyasete giren Tito, Yugoslavya’daki halkların günlük hayatlarını ve siyasî görüşlerini derinden etkilemiş; Balkanlar’da ve Dünya’da mühim bir siyasetçi olarak kabûl edilmiştir. Yugoslavya ikinci defa, İkinci Dünya Savaşı sırasında Tito ve arkadaşları tarafından kurulmuş ise de, Tito bu işin ana ekseni olmuştur. Arkadaşlarına sadece fikir ve yön vermemiş; bir yandan ruh verirken, öte yandan da barış ve adalet söylemlerine rağmen, devrimci şiddet ve zulümü de gerekli ve meşru görerek yoğun bir şekilde uygulanmasına cevaz vermiştir. Böylesi bir geçmişe rağmen, Tito’nun 2. Dünya Harbi’nden sonraki siyasî çalışmaları, Komünist ülkeler içinde yeni fikirlerin doğmasına ve Batı ile iy…

OSMANLI İDARESİNDE TUZLA SANCAĞI HAKKINDA BİLGİLER

. . . OSMANLI İDARESİNDE TUZLA SANCAĞI’NIN SOSYAL, İKTİSADİ VE ASKERİ VAZİYETİ HAKKINDA BAZI BİLGİLER Özet :Zeynep Işı Hamziç  Boşnak Medya Bu çalışma arşiv vesikaları ışığında Osmanlı Balkanlarının askeri ve iktisadi açıdan önemi büyük kazalarından olan Tuzla’nın yeni ve yakın çağdaki tarihine ilişkin bazı yeni bilgiler sunmakdır. İmparatorluğun Avrupa topraklarındaki sağlam yerine dair Sancak ile ilgili elde edilen veriler, bölgenin bilinen değerine bir kez daha katkı sağlamıştır. Çalışmanın ana gövdesi Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nden elde edilen orijinal kaynaklar üzerinde yükselmekle birlikte konu ile alakalı ikincil kaynaklardan da yararlanılmıştır. Fetih, İdarî Taksimat ve Yönetim …

GÜNLÜK HABER AKIŞI

SON DAKİKA HABERLERİ